נוהל להגשת עבודות באיחור

בע"ה

א. נוהל להגשת עבודות סיום קורס באיחור

  1. תאריך הגשת העבודה ייקבע על ידי המרצה ויופיע בסילבוס הקורס. עד חודש מסיום הקורס.
  2. הגשת עבודה באיחור תתאפשר עד שישה חודשים מתאריך ההגשה המקורי. לאחר תאריך זה ציון העבודה ייקבע ציון נכשל. אם בשל כך הסטודנטית נכשלה בקורס, על הסטודנטית להירשם לקורס מחדש. אם הקורס לא מתקיים באותה שנה או לא קיים יותר במערכת, הסטודנטית תירשם לקורס חלופי בהמלצת ראש ההתמחות.
  3. סטודנטית שלא הגישה במועד, רשאית להגיש את העבודה (עד שישה חודשים מתאריך ההגשה  המקורי) דרך מזכירות תלמידים בצירוף תשלום קנס של 200 ₪.

 

ב. נוהל להגשת עבודה סמינריונית באיחור

  1. תאריך הגשת העבודה הסמינריונית ייקבע על ידי המרצה ויופיע בסילבוס הקורס. לכל המאוחר עד שלושה חודשים מסיום הקורס.
  2. הגשת עבודה באיחור תתאפשר עד שנה מתאריך ההגשה המקורי. לאחר תאריך זה על הסטודנטית להירשם לקורס סמינריון מחדש.
  3. סטודנטית שלא הגישה במועד, רשאית להגיש את העבודה (עד שנה מתאריך ההגשה המקורי) דרך מינהל סטודנטים בצירוף תשלום קנס של 300 ₪.

 

ג. חריגות

בקשות מיוחדות לחריגה מהנהלים יובאו בפני ועדת סטטוס. הפנייה לוועדה תתבצע ע"י הסטודנטית.

לא יתקבלו פניות אישיות למרצים.

אם ועדת סטטוס תקבל את פניית הסטודנטית, והמרצה יתבקש ע"י הוועדה לחבר הערכה חלופית, הסטודנט יידרש לשלם 200 ₪ (כנזכר בסעיף א3).

 

דף הבית - קמפוס אלקנה