ניהול וארגון מערכות חינוך - נשים - קמפוס אלקנה

שם:
ד"ר דוד טאוב- מרכז התוכנית
דוא"ל:
taub.david@gmail.com

מטרת התכנית

מנהל טוב, העומד בראש מערכת חינוכית פורמלית ובלתי פורמלית, מנהיג את צוות בית הספר, את תלמידי בית הספר ואת הקהילה להשגת מצוינות חינוכית. לומדי התכנית בניהול וארגון מערכות חינוך במכללת אורות ישראל רוכשים ידע ומיומנויות לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות חינוכית. לימודים אלו מתבססים על תאוריות ארגוניות והכרת מערכות החינוך בהתייחסות לשיקולים חינוכיים, ערכיים, כלכליים, משפטיים ודתיים. הלימודים מאפשרים להעריך ולמדוד את תוצרי החינוך, לפתח תכניות לימודים ולהכניס שינויים בפיתוח צוות בהתחשב במשאבי האנוש העומדים לרשותם.

קורסים

הלימודים כוללים לימודים פרונטליים, מקוונים, סדנאות, סיורים לימודיים, מפגשים עם בעלי תפקידים והתנסות מעשית. בין הקורסים: מיומנויות ניהול, ניתוח אירועים במינהל ובניהול, קבלת החלטות בידי המנהל, אתיקה בעבודת המנהל, ועוד.


פרטי התכנית

התכנית לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך היא דו-שנתית (חד-יומית).
הלימודים מתקיימים:

בימי ג או ד (וסמסטר קיץ), בקמפוס רחובות, לגברים

בימי ד בוקר, בקמפוס אלקנה לנשיםתהליך ההרשמה
 
1. לשלוח למכללה טופס הרשמה ומסמכים נילווים: צילום תואר ראשון, תעודת הוראה, גליון ציונים, צילום ת"ז, תמונת פספורט
2. לאחר קבלת המסמכים – הזמנה ליום ייעוץ, ראיונות ורישום במכללה