ניהול וארגון מערכות חינוך - נשים - קמפוס אלקנה

ד"ר דוד טאוב
מרכז התוכנית
כתובת דוא"ל:
taub.david@gmail.com

מטרת התכנית

מנהלת טובה, העומדת בראש מערכת חינוכית פורמלית ובלתי פורמלית, מנהיגה את צוות בית הספר, את תלמידי בית הספר ואת הקהילה, להשגת מצוינות חינוכית. לומדי התכנית בניהול וארגון מערכות חינוך במכללת אורות ישראל רוכשים ידע ומיומנות לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות חינוכית. לימודים אלו מתבססים על תאוריות ארגוניות והכרת מערכות החינוך בהתייחסות לשיקולים חינוכיים, ערכיים, כלכליים, משפטיים ודתיים. הלימודים מאפשרים להעריך ולמדוד את תוצרי החינוך, לפתח תכניות לימודים, ולהכניס שינויים בפיתוח הצוות, בהתחשב במשאבי האנוש העומדים לרשותם.

תכנית הלימודים:

הלימודים כוללים קורסים פרונטליים, קורסים מקוונים, סדנאות ומפגשים עם בעלי תפקידים.
בין הקורסים: מיומנויות ניהול, ניתוח אירועים במינהל וניהול, קבלת החלטות בידי מנהל, כלכלת
החינוך, אתיקה בעבודת המנהל ועוד.
היקף הלימודים: 18 ש"ש

מבנה הלימודים:

יום לימודים - יום רביעי
שנה א' – 9:30 – 18:50 , שני סמסטרים + סמסטר קיץ.
שנה ב', סמסטר א' למידה מקוונת וכתיבת סמינריון.

תנאי קבלה:

תעודת הוראה
תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה
3 שנות ניסיון בחינוך
מכתב המלצה

בכל תוכנית ניתן יהיה לקבל עד 10% של תלמידים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנדרשים, בכפוף לראיון עם ראש התוכנית.

חריגים יתקבלו בהתאם להתרשמות, ניסיון מקצועי מוכח, כתיבת מחקר מעמיק בתחום הנלמד, תרומת המועמד לגיוון תרבותי לקבוצת הלומדים ומיכולת וורבלית גבוהה וכד'.

שכר לימוד:

דמי רישום: 350 .₪

 • 200% שכר לימוד אוניברסיטאי למשך כל התכנית, כ – 28,000 .₪ 100% שכר לימוד בכל שנה.
 • שכר לימוד בשנה"ל תשפ"א עמד על 13780 ₪ ומתעדכן בכל שנה על ידי משרד החינוך.
 • תשלומים נלווים: 420 ₪ (עבור ביטוח תאונות, שמירה ושרותי מחשוב).
אופן התשלום:

ניתן לשלם באתר המכללה בכרטיס אשראי (הוראת קבע/עסקה בתשלומים).
מקדמה ע"ס 1,500 ש"ח (ע"ח שכ"ל) לתשלום לאחר קבלה ללימודים, על מנת להבטיח מקומך.

 • אפשרות לקבלת החזר שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים
 • מוכר ללימודים בשנת שבתון
נוהלי הרשמה:
 1. שיחת יעוץ טלפונית עם יועצת לימודים: 03-9061200
 2. שליחת המסמכים הבאים דרך לינק ההרשמה המצורף:
 • תמונת פספורט
 • צילום תעודת זהות
 • אישור סיום תואר ראשון + גיליון ציונים
 • תעודת הוראה + גיליון ציונים
 • מכתב המלצה על עבודה חינוכית ע"י סמכות מקצועית

3. תשלום דמי רישום באתר המכללה ע"ס 350 ₪

מבין המרצות והמרצים:

ד"ר ניצן אליקים, ד"ר חיה אלטרץ, ד"ר לאה שקד, ד"ר תמר חן-לוי, ד"ר סיגלית צמח, ד"ר פנחס לוזון

מבין המרצות והמרצים
ד"ר ניצן אליקים
ד"ר סיגלית צמח
ד"ר לאה שקד
ד"ר יצחק וייס
ד"ר נחמה נדב
ד"ר זאב קאים
ד"ר נגה אושרי ברנשטיין