ניהול וארגון מערכות חינוך - קמפוס רחובות

תואר שני -ניהול וארגון מערכות חינוך- מסלול גברים
גב' שרה מונק
מזכירת תואר שני
טלפון:
08-9485673
כתובת דוא"ל:
sara-m@orot.ac.il
גב' לירן כהן
מזכירת תואר שני
טלפון:
08-9485622
כתובת דוא"ל:
liran@orot.ac.il

לימודי תואר שני בתכנית "ניהול וארגון מערכות חינוך"
בשתי התמחויות:
• מנהל ופדגוגיה
• מנהל וארגון


מטרת התכנית
מטרת לימודי תואר שני בארגון ומנהל החינוך במכללת אורות ישראל היא להכשיר את הלומדים באופן עיוני ובאופן מעשי ומחקרי לתפקידים ארגוניים במערכת החינוך.
בתכנית ישנו דגש על לימודי מנהל החינוך בהיבטים נרחבים של הכרת מערכת החינוך הישראלית בכל גווניה ומגזריה; וכן התייחסות להיבטי ניהול
מגוונים, כגון: מדיניות החינוך, קבלת החלטות, משאבי אנוש, פיתוח והעצמת צוות, מנהיגות חינוכית, מיומנויות ניהול, אקלים ארגוני, הכנסת שינויים בארגון, היבטים מנהיגותיים-דתיים ועוד.


מבנה הלימודים:
(לימודים בקמפוס במשך שנת לימודים אחת)
ימי רביעי בין השעות : 21:50-16:00 סמסטר קיץ מרוכז

 


תנאי הקבלה:
• תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע 80 ומעלה
• ראיון קבלה
• אנגלית לתואר ראשון


מסמכים לרישום:
יש לשלוח ללירן כהן במייל liran@orot.ac.ilאו בפקס 08-9485644 את המסמכים
הבאים:
• תואר ראשון + גיליון ציונים מלא
• תעודת הוראה + גיליון ציונים מלא
• מכתב המלצה חתום מאיש חינוך
• צילום ת"ז
• תמונת פספורט


שכר לימוד דו-שנתי:
(הסכומים המצוינים עפ"י שנה"ל תשפ"א ויתעדכנו בהתאם להנחיות משה"ח ומל"ג)
• דמי רישום בסך 350ש"ח - בשנה הראשונה.
• שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי בהתאם ל-% ,100כ- 13,800ש"ח - בכל שנה.
• לימודי השלמה (לחייבים) – לפי ש"ש.
• אגרות (עבור שירותים נלווים) בסך 420ש"ח - בכל שנה.


*הלימודים מוכרים לצורך מענק שעות והחזרי שכ"ל ממשרד החינוך
ולמורים בשנת שבתון
 

חדש! למידה היברידית !
למידה דיגיטלית חדשנית- 4 DIGITAL LEARNING

אחת לארבעה שבועות ,בשבוע אחד בכל חודש תתקיים למידה מרחוק החל משנה״ל תשפ״ב 

 

קישור לרישום מקוון - לחץ כאן 

קישור לריכוז מפגשי הzoom  לתואר שני  תשפ"ב -לחץ כאן