עריכת מערכת הלימודים - אלקנה

1. תהליך עריכת המערכת
    הרישום לקורסים יהיה מקוון , דרך ה"מידע אישי לסטודנט" ובהתאם לתאריכים של השנה וההתמחות אליה נרשמים

    הכנת המערכת והכנסת כל הקורסים לכל שנת לימודים באחריות הסטודנטית

    מערכת השעות המחייבת והמאפשרת קבלת קרדיטציה היא זו המוקלדת במחשב. קורסים שלא יוקלדו – לא יוכלו להילמד.

2. שינויי מערכת
    בתחילת כל סמסטר מוגדרת תקופת שינויים אשר בה נפתחת המערכת לרישום ושיבוץ וניתן באופן עצמאי להכניס שינויים במערכת במידת הצורך. אם מכסת התלמידים בקורס התמלאה – לא ניתן יהיה להירשם לקורס.


3.  רישום כפול במערכת- "חפיפה"
    חפיפה בין קורסים לא תתאפשר, למעט מיקרים חריגים

   סטודנטית המעוניינת לבקש "חפיפה" יש להוריד טופס רישום כפול מהאתר להחתים את 2 מרצי הקורס / ראש ההתמחות , למלא את אחוזי החפיפה ואת תנאי הלימוד ולהגישו למזכירות הסטודנטים- לאחר ההגשה הטופס יועבר לבדיקת מנהל אקדמי והתשובה תישלח במייל.

   לכל סטודנטית סדירה מן המניין יש אפשרות לרישום כפול עד 2 ש"ש לכל היותר בכל תקופת לימודיה לתואר. (אפשרות ולא זכות לניצול


 
חזרה לדף תקנון ונהלים

.

דף הבית - קמפוס אלקנה