פיתוח משאבים וקשרי חוץ

פיתוח משאבים וקשרי חוץ
מנהלת המחלקה לפיתוח משאבים וקשרי חוץ
טלפון:
03-9061207
כתובת דוא"ל:
nomi@orot.ac.il