"קורס מורים חונכים ומלווים" שלב א' / ב' - תש"ף - קמפוס אלקנה

קורסי חונכים נועדו להכשיר מורים וגננות לחנוך וללוות מתמחים ומורים מתחילים עם קליטתם למערכת
חוזר מנכ"ל (תש"ע 1 ב') מחייב מינוי של חונך ומלווה שהוכשרו לתפקיד

 

קידום מורים ובעלי תפקידים שונים לתפקיד החונכות והליווי -מאפשר לפתח יכולת מקצועית חדשה בתחום הפרטני-האישי, בתחום הפדגוגי-דיסציפלינארי ובתחום המערכתי-ארגוני. הקורסים מעצימים גם את הלומדים עצמם, כעובדי הוראה, בנוסף לעבודתם אחר כך עם מתמחים ומורים חדשים

אנו מזמינים אותך להרשם לקורס מורים חונכים ומלווים שלב א' – במידה והנך חונך בפועל של מתמחה או מורה חדש, בקישור:https://meyda.orot.ac.il/michlol3/Links/RishumStudentWap/rishum-morim-melavim-1-2019.aspx

במידה וכבר עברת קורס שלב א- מווזמן להרשם לקורס חונכים ומלווים שלב ב' בקישור : https://meyda.orot.ac.il/michlol3/Links/RishumStudentWap/rishum-morim-melavim2019.aspx

הקורסים מקנים ללומדים ידע ולווי במיומנויות הדרכה, מיומנויות שיח בינאישי והתמצאות ארגונית מערכתית.

היו שותפים להצמחתם של מתמחים ומורים חדשים, למען קליטה מיטבית של מורים איכותיים במערכת החינוך!!

 

שם:
אלעד חמיאל
אלעד חמיאל