שאלות ותשובות קורונה

האם יש שינוי בתשלום שכ"ל בקורונה?

שכר הלימוד נקבע ע"י משרד החינוך.

אנו צמודים להחלטות הממשלה ועל כן אנו נבצע כל מה שיחליטו, באם יוחלט על שינוי בגובה שכ"ל , נכיל אותו על כל הסטודנטיות. במקביל אנו זמינים וקשובים לבעיות נקודתיות המתעוררות ונותנים פריסה והתחשבות במקרים חריגים. אנו עובדים יחד עם קרן שכ"ל שנותנת הלוואה לסטודנטים עם פריסה מאד נוחה של תשלומים כאשר את הריבית  המכללה משלמת.

האם ניתן לקבל שרות מיחידות המנהל השונות בימים שהמכללה סגורה ?

אומנם משרדי המכללה סגורים, אך כל הפורטלים שמגישים בהם פניות דרך המידע לאישי לסטודנט פעילים, כל פניה נענית בהקדם האפשרי (אלא אם יש בירור שתלוי בגורמים נוספים) אנו נותנים מענה הן לפניות שוטפות והן לפניות שהן תוצר של המציאות שנכפתה עלינו. בנוסף המרצים וראשי ההתמחויות קשובים לפניות אקדמיות המופנות עליהן.

אנא העזרו בסבלנות

האם יש חובת נוכחות בשיעורים בזמן זה?

עקרונית, יש חשיבות לנוכחות הסטודנטית בזמן אמת, כמו בשיעורים בכיתות. עם זאת, מתוך הבנה למצבים המיוחדים, סטו' יכולה "להיעדר" בהסכמה מראש של המרצה, ותשלים את השיעור מההקלטה.

מה קורה עם מי שנמצאת בחופשת לידה ?

יולדת זכאית לחופשת לידה לפי חוק, בסיום החופשת לידה על היולדת להשלים את המטלות שיש עליהן ציון או הארכה שנכללת בציון הסופי, על היולדת לתאם מול מרצי הקורס את זמני ההגשה.

איך נערכים מבחנים בזמן הקורונה?

כיוון שעדיין לא יודעים מה "ילד יום" ומה יהיה בהמשך אנו כרגע לא יודעים מה תהיה דרך ההיבחנות, לפי החלטת משרד החינוך יוחלט על דרכי ההיבחנות - בכל מקרה ישלח עדכון לכלל הסטודנטיות

איך נערכת עבודה מעשית בזמן קורונה?

ימי העבודה המעשית (ימים ג/ד/ה בבוקר בהתאם להתמחות) מוקדשים לפעילות פדגוגית עם המד"פ/ית בשעות שיקבעו על ידו/ה. עליכן להתארגן להשתתפות בפעילויות שייקבעו ע"י המד"פ/ית בשעה היעודה, בתוך טווח השעות 8.30-14.00 בתאום מראש.

איך יתקימו שיעורי מבחן?

שיעורי מבחן יתקיימו ע"י הוראה מרחוק באמצעות אפליקציית zoom  וכלים דיגיטליים נוספים, או ע"י הוראה פנים אל פנים לקבוצות תלמידים במידה ותתקיים חזרה לבתי הספר.

מומלץ לעבוד לאורך הסמסטר על יחידת הוראה הכוללת מערכי שיעור ופעילויות הוראה שונות, ששיאה יהיה בשיעור המבחן שיתקיים לקראת סוף הסמסטר במתכונת שתתאפשר

האם יתקיים "שבוע עבודה מעשית"

שבוע עבודה מעשית יתקיים במועדו ע"פ הלוח האקדמי בתאריכים כ"ג-כ"ז אייר (17-21/5) , במהלך שבוע זה כל הפעילות תרוכז בתחום ההתנסות המעשית , בהתאם למתכונת שתתאפשר בתקופה זו (מקוון או בבתי הספר).

מתי מתקיימים מועדי ב' של סמסטר א

מועדי ב: המבחנים יחלו בי"ט באייר (13 במאי). פרטים יישלחו הודעות לסטודנטיות ולסטודנטים שנרשמו לבחינות.

האם יש שרותי ספריה בזמן הקורונה

הספרייה פועלת באופן מצומצם

ניתן לקבל מאמרים אלקטרוניים ושירותי סריקה.

פניות דרך אתר מידע אישי /אפליקציה

בשלב זה, קבלת קהל רק לסטודנטים ולסגל ההוראה .

בבקשה להחזיר את הספרים המצויים אצלכם לתיבת החזרת הספרים בכניסה לספריה.

אם אינכם יכולים להגיע לקמפוס, בבקשה שילחו בדואר רשום, לכתובת "מכללת אורות ישראל" - הספריה, אלקנה 4481400 (נא שימרו את אישור השליחה בדואר רשום)

אנו מודעים לקושי שבהגעה למכללה  בימים אלו ולכן עם החזרה לשיגרה אנו נתחשב בנושא ולא נגבה קנסות למפרעיחד עם זאת החזרת ספרים מוזמנים תוכל\י לעזור לסטודנטים או אנשי סגל אחרים שממתינים להם