תואר ראשון .B.Ed בהוראת המתמטיקה
 

 

 

רוכשים מקצוע באווירה תורנית


 

אווירה תורנית
הכרה בלימודים הישבתיים
הסעות מרחבי הארץ
למידה היברידית ומקוונת
מלגות מותאמות לציבור בני הישיבות

 

 

 

מיטל