מסלול מיוחד להסבת אקדמאים 

במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב רחובות

הזדמנות אחרונה להצטרף למסלול**

אווירה תורנית
שילוב עבודה מעשית במהלך התואר
הלוואה מותנית ומלגות מפעל הפיס לזכאים
מסלול לימודים של שנתיים
למידה היברידית ומקוונת
לירן