תכנית הלימודים בהתמחות - קס"ם

תואר ראשון נשים, קמפוס אלקנה

תכנית לימודי קס"ם לקויות מורכבות (קשיים סנסו-מוטוריים)

 

 

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

 

יהדות בחינוך המיוחד

1

 

 

 

 

מחשבת החינוך היהודי (חנ"ם)

1

 

 

 

 

בראשית

2

 

 

 

 

אגדה ומדרשי חז"ל

2

 

 

 

 

מהות החנ"ם

1

 

 

 

 

מבוא ללקויות למידה

1

 

 

 

 

סמינריון דרכים בהוראת הקריאה

2

 

 

 

 

התפתחות שפה

1

 

 

 

 

אנטומיה כללית של גוף האדם

2

 

 

 

 

אנטומיה של מערכת התנועה

2

 

 

 

 

פיזיולוגיה של גוף האדם

2

 

 

 

 

התפתחות סנסומוטורית נורמלית

1

 

 

 

 

אינטגרציה סנסורית

1

 

 

 

 

מתודיקה להוראת חשבון

2

 

 

 

 

דידקטיקה כללית לחנ"ם

1

 

 

 

 

פסיכולוגיה א (חנ"ם)

1

 

 

 

 

סטטיסטיקה ושיטות מחקר

2

 

 

 

 

שמות

 

1

 

 

 

יהדות בחינוך המיוחד

 

1

 

 

 

יהדות בחינוך המיוחד

 

1

 

 

 

סמינריון ביהדות

 

2

 

 

 

ספרות ילדים

 

1

 

 

 

לקויות שמיעה

 

1

 

 

 

מוגבלות שכלית

 

1

 

 

 

מוזיקה ככלי להוראה

 

1

 

 

 

משחק ודרמה בחינוך המיוחד

 

1

 

 

 

משמעת ועיצוב התנהגות בחינוך המיוחד

 

1

 

 

 

הוראה מותאמת ללקויי למידה

 

1

 

 

 

התפתחות אבנורמלית א – אוכלוסיות מיוחדות

 

1

 

 

 

התפתחות אבנורמלית ב – לקויות מורכבות ותסמונות

 

1

 

 

 

) ASDלקויות על הרצף (

 

2

 

 

 

ליקויים גופניים במערכת התנועה

 

1

 

 

 

מערכת העצבים

 

1

 

 

 

קינזיולוגיה וביומכניקה של גוף האדם

 

2

 

 

 

פיתוח ועיצוב מרחבי למידה

 

1

 

 

 

 

 

 

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

 

חלופות בהוראה בחנ"ם

 

1

 

 

 

אסטרטגיות למידה

 

1

 

 

 

מתודיקה להוראת יהדות

 

1

 

 

 

הלכה - בין אדם לחברו

 

 

1

 

 

הלכות שבת ומועד

 

 

1

 

 

יהדות בחינוך המיוחד

 

 

1

 

 

הפרעות רגשיות ונפשיות

 

 

1

 

 

הילד עם הצרכים המיוחדים ומשפחתו

 

 

1

 

 

יציבה ותנועה

 

 

1

 

 

לקויות למידה – אבחון וטיפול

 

 

2

 

 

ליקויי חשבון

 

 

1

 

 

הידרותרפיה וקינסטטיקה במים

 

 

3

 

 

תקשורת תומכת חלופית (תת"ח)

 

 

 1*

 

 

תכניות לימודים בחנ"ם והכנת תל"א

 

 

2

 

 

פסיכולוגיה ב

 

 

2

 

 

פרויקט דידקטי מחקרי

 

 

2

 

 

יהדות בחינוך המיוחד

 

 

 

1

 

קשיים גרפומוטוריים

 

 

 

1

 

לקויות ראייה

 

 

 

1

 

תקשורת וכישורי חיים

 

 

 

1

 

למידה מתווכת

 

 

 

1

 

מתודיקה להוראת המדעים

 

 

 

2

 

                    סה"כ

25

23

19

7

74

 

 

*   לימודי מחשב – פדגוגיה משלבת תקשוב

 

 

בחזרה להתמחות חינוך מיוחד - מוקד קס"ם