דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מלגות וסיוע במימון שכר לימוד

לרשות הסטודנטית עומדים מספר סוגי מלגות והלוואות:
1. סטודנטית ששירתה בשירות לאומי או בצה"ל והשתחררה אחרי 1.1.2010 זכאית למלגה מיוחדת מטעם משרד הביטחון. סטודנטית ששירתה שנתיים זכאית למלגה בגובה שכר לימוד מלא לשנת הלימודים הראשונה; סטודנטית ששירתה שנה אחת זכאית למלגה בגובה חצי שכר לימוד לשנת הלימודים הראשונה (כפוף להחלטת הממשלה).

2. פר"ח: מלגה הניתנת עבור ליווי וסיוע לילדים נזקקים. הרשמה באתר האינטרנט של פר"ח.

3. מלגות המכללה: הרשמה – בחודש מרחשוון. הודעה מפורטת תפורסם בהמשך.

4. מלגת מצוינות: הסטודנטית בפרויקט מקבלת מלגה מותנית ממשרד החינוך בגובה 2/3 משכר הלימוד, ומלגה נוספת בגובה 1/3 משכר הלימוד מהמכללה. לסטודנטית תוענק גם מלגת קיום ממשרד החינוך בסך 5,000 ₪ בכל שנת לימודים (כפוף להחלטת הממשלה).

5. הלוואה מותנית: סטודנטית המתכשרת במקצועות נדרשים – מתמטיקה או אנגלית, ואשר הציון המתאם שלה 575 ומעלה תזכה בהלוואה מותנית ממשרד החינוך בגובה 2/3 משכר הלימוד. לסטודנטית תוענק גם מלגת קיום ממשרד החינוך בסך 2,500 ₪ בכל שנת לימודים  (כפוף להחלטת הממשלה).

6. סטודנטים אחים במכללה או בני זוג, זכאים להנחה משכר הלימוד (להוציא תשלומים נלווים) בשיעור של 12.5% משכר הלימוד לכל סטודנט.

7. ילדי עובדי מכללות אקדמיות לחינוך הנכללות בהסדר, שהוריהם עובדים במשרה מלאה, זכאים להנחה של 50% משכר הלימוד יחסית להיקף המשרה (להוציא תשלומים נלווים).

8. לפי חוק חיילים משוחררים, סטודנטיות ששירתו שנתיים בשירות לאומי או בצה"ל יכולות להגיש בקשה לקרן גרוס על גבי טפסים מיוחדים (משפחות ברוכות ילדים או בנות המתגוררות ביישובי פיתוח זכאיות למלגות מיוחדות על בסיס אישי. זמני הגשת הבקשות מתפרסמים על ידי קרן גרוס).

 

מלגות תשעז.docxמלגות תשעז.docx

לוח המלגות המעודכן ביותר בפורטל מכללות

ט.ל.ח.