יחידות מינהל - מדור בחינות

התקשרות עם מדור בחינות

פניה למדור תיעשה דרך הפורטל במידע לסטודנט שבאתר המכללה

 

שם ותפקיד התקשרות      טלפון     תמונה
אביטל הדסה hadassa@orot.ac.il 03-9061302   

חזרה ליחידות מינהל