יחידות מינהל - מינהל סטודנטים

מס' טלפון מינהל סטודנטים קמפוס אלקנה 03-9061333

סטודנטית יקרה,

עדיפות מענה תינתן לפניות למינהל סטודנטים, אשר יפתחו דרך פורטל מידע אישי באתר המכללה. (אודות פורטל מידע אישי לסטודנט)

לטובת פתיחת פניה כזו, יש להיכנס לפורטל מידע אישי < אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים.

ניתן לפתוח פנייה כזו גם דרך אפליקצית אורות ישראל.

  • בקשות לאישורים/ גיליונות ציונים/ טפסים שונים ייענו רק דרך הפורטל/ אפליקציה.
שעות קבלת קהל:
תואר ראשון

ימים

שעות

א - ב - ג

13:00-14:00 // 09:50-11:00

ד - ה

אין קבלת קהל

תואר שני

ימים

שעות

א - ב

13:00-14:00

ג - ד

13:00-15:00

ה

אין קבלת קהל

מענה טלפוני - תואר ראשון

ימים

שעות

א - ב - ג

8:30-10:00

ד - ה

12:00-14:00

מענה טלפוני - תואר שני

ימים

שעות

א עד ה

09:00-12:00

שרון זעפרני
רכזת תואר ראשון שנה ד' ובוגרות, מינהל סטודנטים
טלפון:
03-9061333
לימור תם
רכזת תואר ראשון שנים ב'-ג', מינהל סטודנטים
טלפון:
03-9061333
קרן אור אביב
רכזת תואר ראשון שנה א', מינהל סטודנטים
טלפון:
03-9061333
יעל בגיזדה
רכזת תואר שני וגביה, מינהל סטודנטים
טלפון:
03-9061333
שירי פישר
רכזת תואר שני, מינהל סטודנטים
טלפון:
03-9061333

 

 

  • בקשות לאישורים/גיליונות ציונים ייענו רק בפנייה דרך הפורטל

לוח אקדמי