יחידות מינהל - מינהל סטודנטים

שעות קבלת קהל:
תואר ראשון

ימים

שעות

א עד ג

09:50-11:00 13:00-14:00

ד -ה

אין קבלת קהל

תואר שני

ימים

שעות

א

13:00-14:00 15:00-16:00

ג

13:00-14:00 15:00-17:00

כץ יעל
ראש מינהל סטודנים קמפוס אלקנה
טלפון:
03-9061333 רב קווי
נוילנדר אתי
נציגת תואר ראשון, מינהל סטודנטים
טלפון:
03-9061333 רב קווי
זעפרני שרון
נציגת תואר ראשון, מינהל סטודנטים
טלפון:
03-9061333 רב קווי
אביטל הדסה
נציגת תואר ראשון, מינהל סטודנטים
טלפון:
03-9061333 רב קווי
חנית כץ
מדור שכ"ל
טלפון:
03-9061208
לופז לירית
רכזת סטודנטים ומינהלה ביה"ס לתואר שני
טלפון:
03-9061334 רב קווי
יגל עורקבי
מדור בחינות
טלפון:
03-9061302
הוך עדנה
לימודי המשך והרחבת הסמכה
טלפון:
03-9061201

 

סטודנט/ית יקר/ה,

פניות למינהל סטודנטים תענה רק דרך המידע אישי.

לפתיחת פניה, יש להיכנס למידע אישי, אפשרויות נוספות, בקשות וערעורים, פנייה למזכירות תלמידים.

או דרך אפליקציה אורות ישראל .

 

  • בקשות לאישורים/גיליונות ציונים ייענו רק בפנייה דרך הפורטל

לוח אקדמי תואר ראשון והשתלמויות

לוח אקדמי תואר שני