יחידות מינהל - מינהל סטודנטים

סטודנטית יקרה,

עדיפות מענה תינתן לפניות למינהל סטודנטים, אשר יפתחו דרך פורטל מידע אישי באתר המכללה. (אודות פורטל מידע אישי לסטודנט)

לטובת פתיחת פניה כזו, יש להיכנס לפורטל מידע אישי < אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים.

ניתן לפתוח פנייה כזו גם דרך אפליקצית אורות ישראל.

  • בקשות לאישורים/ גליונות ציונים/ טפסים שונים ייענו רק דרך הפורטל/ אפליקציה.
שעות קבלת קהל:
תואר ראשון

ימים

שעות

א - ב - ג

13:00-14:00 // 09:50-11:00

ד - ה

אין קבלת קהל

תואר שני

ימים

שעות

א - ב

13:00-14:00

ג - ד

13:00-15:00

ה

אין קבלת קהל

מענה טלפוני - תואר ראשון

ימים

שעות

א - ב - ג

8:30-10:00

ד - ה

12:00-14:00

מענה טלפוני - תואר שני

ימים

שעות

א עד ה

09:00-12:00

שרון זעפרני
רכזת תואר ראשון, מינהל סטודנטים
טלפון:
03-9061333 רב קווי
לימור תם
רכזת תואר ראשון, מינהל סטודנטים
טלפון:
03-9061333 רב קווי
יעל בגיזדה
רכזת תואר שני, מינהל סטודנטים
טלפון:
03-9061334 רב קווי
שירי פישר
רכזת תואר שני, מינהל סטודנטים
טלפון:
03-9061334 רב קווי

 

 

  • בקשות לאישורים/גיליונות ציונים ייענו רק בפנייה דרך הפורטל

לוח אקדמי