Taxonomy content

לימודי חוץ - אלקנה

לימודי החוץ של קמפוס אלקנה
לצד מכלול הלימודים האקדמיים לתואר ראשון ושני, מקיימת המכללה מגוון רחב של לימודים במסגרת לימודי חוץ.
לימודי החוץ מציעים למידה מגוונת בתחומים רבים, ומאפשרים התמקצעות ואפיקים חדשים.