מלגות - קמפוס אלקנה

סוג המלגה

היקף המלגה

פרטים נוספים/הערות

שנה ראשונה חינם 

ללומדים בפריפריה

החזר בגובה שכר לימוד לשנה א’ של 50% (לתלמידה  ששירתה שנה) עד 100% (לתלמידה ששירתה שנתיים ומעלה)

מכללת אורות ישראל (קמפוס אלקנה) ממוקמת ב”אזור סיוע” (פריפריה) על פי חוק חיילים משוחררים ולכן סטודנטית בשנה א’ ששירתה בצבא או בשירות לאומי זכאית להגיש בקשה להחזר שכר לימוד מהקרן להכוונת חיילים משוחררים במשהב”ט.*

מצוינות בחינוך

הלוואה מותנית מועדפת והשתתפות המכללה בשכר לימוד מלא + מלגת קיום ממשה”ח בסך 5,000 ₪ לשנה.**

לסטודנטית המשתלבת בתכנית המצוינות ועומדת בתנאי תכנית המצוינות של משרד החינוך.

השתתפות המכללה בשכר הלימוד מותנה בכך  שהסטודנטית תעביר למכללה את ההלוואה המותנית ממשה”ח.** 

סטודנטית בתכנית המצוינות חייבת לממש את זכאותה להלוואה מותנית ולהעביר את כל סכום הכסף שקיבלה למכללה, לתשלום חלקה בשכר הלימוד. סטודנטית שלא תעביר את הכסף למכללה תיאלץ לשלם אותו מכיסה ולהשלים לשכ”ל מלא. 

סטודנטית שלא תממש את זכאותה להלוואה מותנית, לא תמשיך ללמוד בתכנית המצוינות.

הלוואה מותנית

מ-3,000 ₪ לשנה.**

מחייבת עבודה בהוראה, לאחר סיום התואר, בהיקף של  1/3 משרה לפחות, על כל הלוואה שנלקחה. הפיכת ההלוואה למלגה – בהתאם לנוהלי משה”ח.** 

מלגת סיוע לסטודנטית נזקקת

 

מלגות סיוע לסטודנטיות נזקקות על פי קריטריונים ונהלים.

הלוואות מותנות מועדפות – להתמחות באנגלית או במתמטיקה

הלוואה מותנית מועדפת בהיקף של כ-50% משכר הלימוד השנתי.**

מחייבת עבודה בהוראה, לאחר סיום התואר, בהיקף של 1/3 משרה לפחות, על כל הלוואה שנלקחה. הפיכת ההלוואה למלגה - בהתאם לנוהלי משה”ח.**

תכנית “ושננתם לבנותיך”

מלגת 6,000 ₪ לשנה

למשתתפת בתכנית.

סל חיזוקים להתמחויות: אנגלית, מתמטיקה, ספרות ולימודי ארץ ישראל

מלגת קיום ממשרד החינוך בסך 2,500 ₪ לשנה.**

חלוקת סל חיזוקים מותנית בקבלה בפועל של סל החיזוקים ממשרד החינוך במכללה.

מלגות לימודים משותפות למפעל הפיס רשויות מקומיות ומכללת אורות ישראל,
לסטודנטיות בשנה א' שילמדו בשנת הלימודים האקדמית תשע"ח (2018-2017)



 

 

*** בהתאם להוראות התקנון המתפרסם באתר מפעל הפיס.

במסגרת מיזם מלגות הפיס יוענקו מלגות לימודים לסטודנטיות בשנה א' בשנת הלימודים האקדמית תשע"ח (2018-2017) בסך של 10,000 ₪ לכל מלגה.

 

 

 

 

 

 


הרשויות המשתתפות במיזם:
1.    מוא"ז שומרון
2.    מ"מ בית אל
3.    מוא"ז מטה בנימין
4.    מ"מ קרנ"ש
5.    מ"מ קדומים

המילגה תינתן לסטודנטיות שנה א' תשע"ח הרשומות כתושבות הישובים ברשויות הנ"ל, בתמורה ל-100 שעות התנדבות בשנה של הסטודנטיות בתחומי הרווחה, אוכלוסיות מיוחדות, אזרחים ותיקים וצעירים***.


 

* הזכאות לשנה ראשונה חינם ללומדים בפריפריה היא באחריות הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון ותלויה בנתוני הסטודנטית.

למכללה אין אפשרות להשפיע עליהם. משהב”ט מעביר את הכסף לקראת סוף שנת הלימודים הראשונה.

** הזכאות להלוואה מותנית או הלוואה מותנית מועדפת ו/או סל חיזוקים תלויה אך ורק בהחלטות משרד החינוך ובנתוני הסטודנטית (ציון משוקלל בבגרות ובפסיכומטרי) לפי הוראות ותנאי משרד החינוך ולמכללה אין השפעה עליהם.

Microsoft Office document icon מלגות טופס בקשה לרווקה תשעט

Microsoft Office document icon מלגות טופס בקשה לנשואה תשעט