מצאתי עבודה? מה אני עושה עכשיו? - סטאז'

אני בודקת לגבי ההעסקה ש..

ההעסקה בהיקף של 1/3 משרה לפחות

 • ההעסקה במוסד מוכר ע"י משרד החינוך .לבדיקה לחצי על הקישור
 • היא למשך 6 חודשים לפחות
 • היא במקצוע ההתמחות
 • היא בשכבת הגיל המתאימה
 • נרשמתי לסדנת סטאז' במכללה או באוניברסיטה
נפגשתי עם המנהל/ת :
 • סיכמנו את היקף השעות ותקופת ההעסקה
 • הפניתי את המנהל "לסטאז'קל למנהל" ולמידע על תפקיד המנהל בשנת ההתמחות.
 • המנהל מינה לי מורה חונך ודווח עליו למשרד החינוך.
 • ערכנו תיאום צפיות.

המנהל:

 • חתם לי על מסמכי השכלה (העתק נאמן למקור)
 • מסר לי את סמל המוסד
 • מינה לי מורה חונך מתאים
 • קבעתי 2 תאריכי צפייה שלו/ה בשיעורי.
נפגשתי עם המורה חונך/כת:
 • עדכנתי את החונך לגבי זכאותו לגמול כספי (ראי בפירוט באתר סטאז' קל)
 • תאמנו ציפיות בהתאם להנחיות אגף התמחות בהוראה
 • מסרתי לחונך את חוברת החונכות ואת סטאז'קל למורה החונך.
 • קבענו זמני פגישה שבועיים. והצגתי לו את טופס דו"ח מפגשי חונך ומתמחה.
 • קבענו 4 תאריכי צפייה של החונך בשעורי (2 צפיות בכל מחצית).
 • קבענו תאריכי צפיה שלי בשיעוריו/יה ובשיעורי מורים נוספים בצוות. להורדת טפסים הקליקי
פתחתי תיק במשרד החינוך:

לאחר שקבלתי שם משתמש וסיסמא פתחתי תיק במשרד החינוך בפורטל עובדי הוראה

-צרפתי את המסמכים:

 • מסמכי השכלה
 • מסמכי העסקה קודמת (אם קיימים)
 • קורות חיים
 • תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי
 • צילום המחאה אישור מקרן פנסיה

שימו לב : מי שלא פותח תיק, לא רשום במשרד החינוך כמורה ואינו יכול לקבל משכורת. למסמכים וקישורים בנושא פתיחת תיק: קישור

שלחתי טופס אישור מסגרת:
 • שלחתי טופס אישור מסגרת התמחות מתוך אתר המכללה בה אני משתתף בסדנת הסטאז'.
 • לתדריך ניווט לטופס לחץ כאן.
 • למצגת הדרכה למילוי הטופס לחץ כאן. (למכללות שעובדות בתוכנת מערכת ראשים)
 • לקבלת טופס של המתמחים בסדנאות הסטאז' באוניברסיטאות לחצו כאן

שימו לב : בכל שינוי יש לעדכן הטופס ללא מילוי הטופס אינך מוגדר כמתמחה במשרד החינוך. למידע נוסף: