אודות המכללה

 מכללת אורות ישראל היא מכללה אקדמית ציונית דתית לחינוך המכשירה מחנכים ומחנכות, מורים ומורות לילדי ישראל בכל הגילאים.

לפיכך, לימודים במכללה ידרשו מן הבאים בשעריה התאמה לאופייה של המכללה, לערכיה ולמטרותיה.

יחד עם זאת, למכללה יהיה שיקול דעת בדבר קבלתם של סטודנטים/ות במקרים חריגים.

מכללת מורשת יעקב, שנוסדה לפני למעלה משישים שנה, ומכללת אורות ישראל, שנוסדה לפני כשלושים וחמש שנה, התאחדו בשנת תשס"ט למכללה אקדמית אחת, כמוסד אקדמי תורני גבוה. מטרת המכללה היא להכשיר את מיטב התלמידים והתלמידות, בוגרי הישיבות, האולפנות ובתי הספר התיכוניים הדתיים, לתפקידי חינוך והוראה ברמות השונות של מערכת החינוך בישראל, ולמען יבנו את הדור הצעיר, יעצבו את דמותו, ומתוך כך ישאירו את רישומם על דמותה ועל צביונה של החברה במדינת ישראל.

המכללה מקיימת לימודים לתואר B.Ed. ותעודת הוראה באמצעות אנשי חינוך ומומחים בתחומי ההוראה השונים מהשורה הראשונה בארץ, לצד לימודי ישיבה ומדרשה ברמה גבוהה. במכללה התקבצו ובאו מאות בנות ומאות בנים, המבקשים לחנך את ילדי ישראל לתורת ישראל ולאהבת עם ישראל וארץ ישראל.

המכללה מקיימת לימודים לתואר M.Ed.   בשלושה תחומים : מקרא וספרות חכמים, ייעוץ חינוכי, ניהול וארגון מערכות חינוך וכן מתקיימים קורסי מנהלים והשתלמויות מגוונות.

המכללה דוגלת במצוינות אקדמית, תורנית וחינוכית. הבאים בשערי המכללה ובוגריה יהיו מורים ומחנכים יראי שמים, בעלי תודעה דתית עמוקה והשכלה רחבה, הרואים עצמם כמחנכי דורות של תלמידים לתורה, ליראת ה' ולאהבת ארץ ישראל.
המכללה אינה שוקטת על שמריה; היא התקדמה בשנים האחרונות בצעדי ענק בחומר וברוח, ועוד היד נטויה לקדם, לרענן ולהתחדש בהתאם לדרישות הזמן והמקום.
מסלולי הלימוד וההתמחויות הרבות מאפשרים לבאים בשערי המכללה מבחר רחב ומגוון של אפשריות בחירה. כל סטודנט וסטודנטית יכולים לבחור את המסלול ואת ההתמחות הקרובים לליבם, כפי שנאמר: "אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ".