אודות המכללה

 מכללת אורות ישראל נוסדה בשנת תשל"ח (1978), כמוסד לימודי תורני גבוה, במטרה להכשיר את מיטב התלמידים/ות בוגרי הישיבות, האולפנות של בני-עקיבא ובתי הספר התיכוניים הדתיים, לתפקידי חינוך והוראה ברמות השונות של מערכת החינוך בישראל, ולמען יבנו את הדור הצעיר ויעצבו את דמותו, ומתוך כך יטלו את רישומם על דמותה ועל צביונה של החברה במדינת ישראל.
 

לכן, הבאים בשערי המכללה ובוגריה יהיו מורים ומחנכים יראי שמים, בעלי תודעה דתית עמוקה והשכלה רחבה, והרואים עצמם כמחנכים דורות של תלמידים לתורה ולתעודה, ליראת ה' ולאהבת ארץ ישראל.
המכללה דוגלת במצוינות אקדמית תורנית וחינוכית.
 
המכללה שאינה שוקטת על שמריה, התקדמה בשנים האחרונות בצעדי ענק בחומר וברוח, ועוד היד נטויה לקדם, לרענן ולהתחדש בהתאם לדרישות הזמן והמקום.
המכללה מקיימת תכניות מיוחדות להעשרה בלימודי היהדות ובתגבור לימודי אמונה. הורחבו מסלולי הלימוד, נתוספו תחומי התמחות חדשים, שחלקם אף ייחודיים למכללה, כמסלול לריקוד (מחול ותנועה). מסלולי הלימוד וההתמחויות הרבות המפורטים במסלולי לימוד מאפשרים לבאים בשערי המכללה מבחר רחב ומגוון של אפשרויות בחירה, וכל סטודנט יכול לבחור את המסלול וההתמחויות הקרובים אליו על פי נטיות לבו וחפצו. כנאמר: "אין אדם למד, אלא ממקום שלבו חפץ".