ההתמחות למחשבת ישראל

הרב ד"ר ידידיה הכהן
כתובת דוא"ל:

מחנכות לאמונה

חינוך לאמונה בתקופתנו היא משימת הדור. משימה זו היא מורכבת כי הנוער בימינו מעלה שאלות נוקבות והוא לא מוכן להסתפק בתשובה לקונית – זו מסורת ישראל וכך צריך לנהוג. המחנכת מתמודדת עם שאלות קיום עמוקות ביותר ולשם כך עליה להיות חמושה במטען אמוני אישי ובהכרת ההגות היהודית לדורותיה. משימה זו מגדירה את החזון שלנו: הכשרת מחנכות לאמונה המהוות מודל חינוכי- אמוני לדורות הבאים. חזון זה נכון לכל מחנכת ומחנך בישראל ולא מיועד רק למורים למחשבת ישראל.

תכנית הלימודים היא בשלושה מעגלים. המעגל הראשון הוא המעגל האמוני האישי, במסגרתו נעסוק בעיצוב הזהות האמונית-אישית. בשנה השנייה נעסוק בעיצוב הזהות האמונית-הלאומית, ובשנה השלישית נתמקצע בדרכי העברת לפיד האמונה לדור הצעיר.

במסגרת הלימוד נציג בפני הלומדות את ההגות היהודית-אמונית לדורותיה, החל מראשוני בעלי המחשבה היהודית עד לתקופתנו. דרך הלימוד היא בית-מדרשית ויושם דגש על לימוד סדנאי.

נושאי הלימוד

הלימודים במכללת אורות ישראל מבוססים על ארבעה תחומים: לימודים תורניים, לימודים כלליים ,עבודה מעשית  ולימודים דיסציפלינריים .

תכנית ההכשרה
מאפיינים: לימודי ההתמחות יתאפיינו בבחינת תורת חיים רלוונטית וחווייתית הנוגעת לעיצוב הזהות הדתית-אמונית. במסגרת ההתמחות תלמד הסטודנטית את מושגי היסוד של אמונת ישראל תוך הפנמת עקרונות היסוד של תורת ישראל והבנת מהות היהדות. הלימוד יעניק ללומדת כלי ניתוח וחשיבה שיעצימו את היכולת ללימוד עצמי במקורות המחשבה היהודית לצורותיה ואת היכולת לדון בבעיות עיוניות אקטואליות לאור מקורות היהדות. התכנית תכלול לימוד יצירות, הוגים ושיטות לתקופותיהן, סוגיות יסוד ונושאים תוך ניתוח טקסטים ורכישת מיומנויות חקר.   
 

הסטודנטיות בהתמחות

בעלות שאיפה להעמיק חקר בתחום מחשבת היהדות כבסיס לצמיחה אישית רוחנית. רואות ערך בשליחות על ידי הוראת הדורות הבאים של עם ישראל לעיצוב תודעה דתית-לאומית-אמונית.

ד"ר נעמה בינדיגר
הרב מתניה ידיד