מוסדות המכללה ותפקידיהם

א. המועצה האקדמית

  1. המועצה האקדמית  היא  הרשות  האקדמית  העליונה  של  המכללה והחלטותיה מחייבות את כל הגופים האקדמיים של המכללה. סמכויות המועצה  חלות  על  כל  הגופים במכללה.

  2. תפקידי המועצה האקדמית

- לפקח על פעולות הגופים האקדמיים.
-  להמליץ על הקמת יחידות  אקדמיות (מסלולים,  התמחויות,  מוקדי לימוד)  או 
  או להמליץ על שינויים ביחידות אקדמיות במכללה.
- להמליץ על שינויים במבנה של גופים אקדמיים קיימים.
- לקבוע סדרי עריכת בחינות והדרכים להערכת הישגים לימודיים.
- לקבוע כללים להענקת התארים האקדמיים.         
- לקבוע כללים מנחים לקידום  ההוראה  ולפקח   על   תכניות   ההוראה   ושיטות
    ההוראה.
- לקבוע כללים מנחים לקידום המחקר.
- לקבוע כללים מנחים למינויים וקידום בדרגות האקדמיות.
- לבחור חברים מתוך המועצה האקדמית לוועדת מינויים והעלאות בדרגות אקדמיות.
- לקבוע קווים מנחים לקריטריונים לקבלת סטודנטים.
- לקבוע זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי (למעט הסכמי עבודה והסכמי  שכר).
- לקבוע תקנוני משמעת לסטודנטים ולחברי הסגל האקדמי ולפקח על ביצועם.
- לקבוע נהלים ותקנונים בכל הנושאים שבתחום סמכותה.
- להקים ועדות קבע וועדות אד-הוק ולקבוע את סמכויותיהן.
- לאשר את המינויים של בעלי התפקידים הבאים:
 יו"ר המועצה האקדמית
 ראש מסלול
 ראש התמחות
 ראש החוג לחינוך
 מרכז ההדרכה הפדגוגית
 דיקן הלימודים
 דיקן הסטודנטים/ות
 

  נשיא המכללה - פרופ' יובל סיני 
  מנכ"ל - ד"ר שמעון וייס
  רקטור - פרופ' ישראל ריץ'
  דיקן - הרב ד"ר משה רחימי 
  ראש קמפוס רחובות וסמנכ"ל תפעול ורכש  - יניב דוד
  יועץ בכיר לנשיא - הרב ד"ר יחיאל לאש
 

ראשי המסלולים והתמחויות  
יסודי - ד"ר דרור חוברה 
חינוך מיוחד - ד"ר אביה גוטמן   
הגיל הרך - ד"ר עידית ליוש      
ריקוד (מחול ותנועה) - ד"ר טליה פרלשטיין

 

 ראשי ההתמחויות במסלול על יסודי

      תנ"ך - פרופ' שמואל ורגון.
            מרכזת בקמפוס אלקנה: ד"ר נעמי שחור.
      תלמוד ותושב"ע - הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין.
            מרכז בקמפוס אלקנה: הרב ד"ר אברהם וייס.
      מחשבת ישראל - הרב ד"ר אמיר משיח.
      לשון - ד"ר משה קהן.
      היסטוריה של עם ישראל - פרופ' בן ציון רוזנפלד.
      לימודי ארץ ישראל - ד"ר חיים אלבוים.
      ספרות - ד"ר ראובן טבול.
      מתמטיקה - ד"ר דוד זייטון.  
      אנגלית - ד"ר ויטלא ארזי.
      חינוך חברתי קהילתי - ד"ר נירית ראוכנברגר.
   

ראש תכנית בני הישיבות בקמפוס רחובות - הרב חנוך הרבסט
יועץ בכיר לנשיא - הרב ד"ר יחיאל לאש                                   
דיקן לימודי חוץ ומרכז אקדמי בקמפוס רחובות - רונאל עטיה
דיקנית הסטודנטיות וראש תחום תורני בקמפוס אלקנה  - ד"ר לאה ויזל
דיקן הסטודנטים בקמפוס רחובות - הרב ד"ר יוחנן קאפח
מרכזת עבודה מעשית בקמפוס אלקנה - גב' ברטוב רחלי
מרכז תוכנית מצוינים בקמפוס רחובות - הרב חנוך הרבסט
מרכז תכנית המצוינות בקמפוס אלקנה - הרב ד"ר אוריאל טויטו
מרכז הסטאז' בקמפוס רחובות - ד"ר זאב קאים
מרכזת הסטאז' בקמפוס אלקנה - גב' דורית דויטש