חינוך מיוחד - התמחות בליקויי למידה

שלב"ר - שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים בכיתה רגילה
ד"ר אביה גוטמן
052-3938551
אביה גוטמן

חינוך מיוחד – ליקויי למידה

נושא השילוב מודגש במוקד שלב"ר בהתאם למדיניות החדשה של האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך. מדיניות זו דוגלת בזכותו של כל ילד ללמוד בסביבה המגבילה פחות. נגזר מכך כי הצבת התלמיד במסגרת החינוך המיוחד נתפסת כזמנית – עד לקידומו ולהצבתו מחדש בחינוך הרגיל. מוקד שלב"ר מאמץ את חוק החינוך המיוחד ואת השקפת העולם של שילוב ושוויון הזדמנויות כחוק חברתי.

הגישה העדכנית והמובילה בהווה את הטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים מדגישה את המורכבות של הלקויות השונות. גישה התפתחותית רב-ממדית זו מתייחסת לאספקטים השונים של כל לקות: הקוגניטיביים, הרגשיים, החברתיים, ההתנהגותיים-סביבתיים, הטכניים וכדומה.

יוצא מכך כי קשיים רב-ממדיים מצריכים התערבות מקצועית רב-ממדית, והכשרה  שאינה כוללת מתן ידע, כלים ומיומנויות רב-ממדיים, אינה אפקטיבית לטווח הארוך.

על רקע זה תכנית הלימודים של שלב"ר ממוקדת בהכשרת פרחי הוראה שיהיו מסוגלים לשלב תלמידים בעלי קשיים מורכבים בכיתות הרגילות, תוך כדי מתן סיוע רב-ממדי.

הכשרה באמצעות שילוב אמנויות מוסיפה נדבך נוסף לסטודנטית בפיתוח משאבים לסיוע ולטיפול מקצועיים רב-ממדיים.

מטרות
  1. טיפוח תפיסות חינוכיות ועמדות חיוביות יותר כלפי השילוב בקרב פרחי ההוראה;
  2. הקניית כלים לזיהוי ולאיתור תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתה;
  3. הקניית כלים ודרכי עבודה להוראה מותאמת;
  4. טיפוח מיומנויות לקראת עבודה בצוות בין-מקצועי.

 

נושאי הלימוד

הלימודים במכללת אורות ישראל מבוססים על ארבעה תחומים: לימודים תורניים, לימודים כלליים ,עבודה מעשית רגילה בשנה ב' ועבודה מעשית בצורה של אקדמיה כיתה בשנה ג'.

ולימודים דיסציפלינריים - קורסים לדוגמא :

בתחומי החינוך המיוחד והמשלב: למהות החנ"מ , לקות שכלית, ליקויי למידה, מעבדה לאבחון ולטיפול, לקויות שמיעה וראייה, התפתחות שפה, הספקטרום האוטיסטי ועוד.
בתחום האמנות: מוזיקה ככלי טיפולי, תאטרון בובות, תקשורת וקולנוע, מחול ותנועה ועוד.
בתחום הפסיכולוגיה: מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, תקשורת בין-אישית, העשרה אינסטרומנטלית, למידה מתווכת ועוד.

הסטודנטיות בהתמחות

מאמינות ביכולת ההשתנות והקידום של הילד המיוחד
בעלות רצון עז לסייע לילדים עם לקויות ולהביאם להשתלב בכיתה הרגילה
מאמינות בזכותו של הילד ללמוד  בהתאם לרמתו ולצרכיו

תוכנית לימודים תשפ"ד