הוראת מקרא וספרות חכמים

תואר שני בהוראת מקרא וספרות חכמים

מטרת התכנית
התכנית להוראת מקרא וספרות חכמים (תנ"ך ותורה שבעל פה) מקנה לבעלי תואר ראשון הרחבה והעמקה של ידיעותיהם בתחומי התנ"ך וכתבי חז"ל. הידע הבין-תחומי יתרום לידיעותיו של הסטודנט וליכולתו לתכלל ידע זה עם ההוראה בתחומי היהדות השונים.

קורסים
התכנית במקרא וספרות חכמים כוללת קורסים בתנ"ך, כדוגמת דמויות מן המקרא בראי פרשנים, הרפואה המקראית, הפרשנות לדורותיה, ועוד; קורסים בתורה שבעל פה, כדוגמת עולם האגדה, רפואה והלכה, ריאליה תלמודית, ועוד; קורסים המשלבים תנ"ך ותורה שבעל פה: פרשנות הלכתית על התורה, בין הגות ופרשנות, ספרות בית שני וספרות חז"ל, וכדומה; קורסים המשלבים היסטוריה ותנ"ך ו/או תורה שבעל פה: בתי כנסת, מקוואות ובתי עלמין עתיקים, כתובות עתיקות; קורסי חינוך.

פרטי התכנית
התכנית לתואר שני במקרא וספרות חכמים היא דו-שנתית (חד-יומית).
הלימודים מתקיימיםבאווירה ביתית תומכת ובדיבוק חברים:

בימי ב' לנשים בקמפוס אלקנה.

ובימי ד' לגברים בקמפוס רחובות.

היקף הלימודים
 23 ש"ש. יום בשבוע (יום שני – נשים, יום רביעי – גברים) במשך שנתיים.


 
שכר לימוד 

  100% שכ"ל אוניברסיטאי בכל שנת לימודים. אפשרות לקבלת החזר  שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים.

תנאי קבלה
תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע ציונים 85, שלוש שנות ניסיון בחינוך ועמידה בוועדת קבלה.

פרופ סקלרץ מרים
פרופ' מרים סקלרץ
מרכזת תכנית הנשים
כתובת דוא"ל:
miryamsk@orot.ac.il
הרב יעקב מרגלית
מרכז תכנית הגברים
כתובת דוא"ל:
yaakovm@orot.ac.il