אגודת הסטודנטים

קמפוס אלקנה
אגודת הסטודנטיות היא גוף המאגד את הסטודנטיות במכללה במטרה לייצגן, לתמוך בהן ולשמש גורם מתווך בינן ובין הנהלת המכללה.
האגודה מתנהלת במבנה של: יו"ר, סיו"ר וארבע חברות האגודה.
במהלך השנים נבנתה מסורת של שיתוף פעולה מלא ומערכת יחסים של עבודה משותפת עם ההנהלה לקידום צרכיהן של הסטודנטיות כפרטים וככלל.
מפעילויות האגודה:
  • השתתפות פעילה במספר ועדות במכללה
  • משובי סטודנטיות לשיפור איכות ההוראה
  • ייצוג הסטודנטים בהתאחדות הסטודנטים הארצית
  • פעילויות תרבות, אירועים ופיתוח תרבות הפנאי
  • שיפור תנאי השירות לסטודנטיות
  • בימת יום הסטודנטית
כל סטודנטית המשלמת דמי חבר נחשבת לחברה באגודה.
 

פרטי בנות האגודה:

 

תפקיד

שם

טלפון

מייל

תמונה

יו"ר האגודה

חן חנה מלכה

0542211568

 

 

chen123hanna@gmail.com

 

 

 

סיו"ר האגודה

אוריה אזולאי

 

058-5357978

 

Oriyaazolai12@gmail.com

אחראית אקדמית

אלירז שיל"ת

 

0527204706

 

 

 

elirazoli@gmail.com

 

 

 

רווחת הסטודנטית

שיריה ממן

 

0526173013

 

 

Shiriya31@gmail.com

 

 

פרסום ומיתוג

רעות אסתר פנקוס

 

0525019858

 

 

reuti790@gmail.com

 

 

 

אגודת הסטודנטים מכללת אורות ישראל