אגודת הסטודנטים

קמפוס אלקנה
אגודת הסטודנטיות היא גוף המאגד את הסטודנטיות במכללה במטרה לייצגן, לתמוך בהן ולשמש גורם מתווך בינן ובין הנהלת המכללה.
האגודה מתנהלת במבנה של: יו"ר, סיו"ר וארבע חברות האגודה.
במהלך השנים נבנתה מסורת של שיתוף פעולה מלא ומערכת יחסים של עבודה משותפת עם ההנהלה לקידום צרכיהן של הסטודנטיות כפרטים וככלל.
מפעילויות האגודה:
  • השתתפות פעילה במספר ועדות במכללה
  • משובי סטודנטיות לשיפור איכות ההוראה
  • ייצוג הסטודנטים בהתאחדות הסטודנטים הארצית
  • פעילויות תרבות, אירועים ופיתוח תרבות הפנאי
  • שיפור תנאי השירות לסטודנטיות
  • בימת יום הסטודנטית
כל סטודנטית המשלמת דמי חבר נחשבת לחברה באגודה.
מייל כללי: [email protected]
 

פרטי בנות האגודה:

 

תפקיד

שם

טלפון

WhatsApp

תמונה

יו"ר האגודה פדות שמידט

055-6627557

https://wa.me/972556627557

 

אחראית שנה א' תמר קרקובר

058-6121622

https://wa.me/972586121622

 

אחראית שנה ב' אורן סלם

052-6294196

https://wa.me/972526294196

 

אחראית שנה ג' רתם כץ

052-8729599

https://wa.me/972528729599

 

אחראית שנה ד'

לאה אזולאי

058-4737555

058-4737555 (sms)

 

 

אגודת הסטודנטים מכללת אורות ישראל