אגודת הסטודנטים

קמפוס אלקנה
אגודת הסטודנטיות היא גוף המאגד את הסטודנטיות במכללה במטרה לייצגן, לתמוך בהן ולשמש גורם מתווך בינן ובין הנהלת המכללה.
האגודה מתנהלת במבנה של: יו"ר, סיו"ר וארבע חברות האגודה.
במהלך השנים נבנתה מסורת של שיתוף פעולה מלא ומערכת יחסים של עבודה משותפת עם ההנהלה לקידום צרכיהן של הסטודנטיות כפרטים וככלל.
מפעילויות האגודה:
  • השתתפות פעילה במספר ועדות במכללה
  • משובי סטודנטיות לשיפור איכות ההוראה
  • ייצוג הסטודנטים בהתאחדות הסטודנטים הארצית
  • פעילויות תרבות, אירועים ופיתוח תרבות הפנאי
  • שיפור תנאי השירות לסטודנטיות
  • בימת יום הסטודנטית
כל סטודנטית המשלמת דמי חבר נחשבת לחברה באגודה.
 

פרטי בנות האגודה:

 

תפקיד

שם

טלפון

מייל

תמונה

יו"ר האגודה

עדי פרץ

058-5350750

 

Adiorot21@gmail.com

 

עדי פרץ

סיו"ר האגודה

אוריה אזולאי

 

058-5357978

 

Oriyaazolai12@gmail.com

אחראית אקמית

מיכל פז

 

052-4710042

 

 

Michpaz24@gmail.com

 

רווחת הסטודנטית

יעל ציוני

 

052-8895917

 

 

Yaelom123@gmail.com

 

פרסום ומיתוג

יעל פראיב

 

053-7231409

 

 

Yaeli9898@gmail.com

 

 

אגודת הסטודנטים מכללת אורות ישראל