מלגות - קמפוס אלקנה

שנה ראשונה חינם ללומדים בפריפריה

החזר בגובה שכר לימוד לשנה א’ של 50% (לתלמידה  ששירתה שנה) עד 100% (לתלמידה ששירתה שנתיים ומעלה)

מכללת אורות ישראל (קמפוס אלקנה) ממוקמת ב”אזור סיוע” (פריפריה) על פי חוק חיילים משוחררים ולכן סטודנטית בשנה א’ ששירתה בצבא או בשירות לאומי זכאית להגיש בקשה להחזר שכר לימוד מהקרן להכוונת חיילים משוחררים במשהב”ט.*

מצוינות בחינוך

הלוואה מותנית מועדפת והשתתפות המכללה בשכר לימוד מלא + מלגת קיום ממשה”ח בסך 5,000 ₪ לשנה.**

לסטודנטית המשתלבת בתכנית המצוינות ועומדת בתנאי תכנית המצוינות של משרד החינוך.

השתתפות המכללה בשכר הלימוד מותנה בכך  שהסטודנטית תעביר למכללה את ההלוואה המותנית ממשה”ח.** 

סטודנטית בתכנית המצוינות חייבת לממש את זכאותה להלוואה מותנית ולהעביר את כל סכום הכסף שקיבלה למכללה, לתשלום חלקה בשכר הלימוד. סטודנטית שלא תעביר את הכסף למכללה תיאלץ לשלם אותו מכיסה ולהשלים לשכ”ל מלא. 

סטודנטית שלא תממש את זכאותה להלוואה מותנית, לא תמשיך ללמוד בתכנית המצוינות.

הלוואה מותנית

מ-3,000 ₪ לשנה.**

מחייבת עבודה בהוראה, לאחר סיום התואר, בהיקף של  1/3 משרה לפחות, על כל הלוואה שנלקחה. הפיכת ההלוואה למלגה – בהתאם לנוהלי משה”ח.**

מלגת סיוע לסטודנטית נזקקת

מלגות סיוע לסטודנטיות נזקקות על פי קריטריונים ונהלים.

הלוואות מותנות מועדפות

הלוואה מותנית מועדפת בהיקף של כ-50% משכר הלימוד השנתי.**

מחייבת עבודה בהוראה, לאחר סיום התואר, בהיקף של 1/3 משרה לפחות, על כל הלוואה שנלקחה. הפיכת ההלוואה למלגה - בהתאם לנוהלי משה”ח.**

 

סל חיזוקים

אנו מבקשים להביא לידיעתכם, שהוחלט להמיר באופן הדרגתי את התקציב שיועד ל"סל חיזוקים "לתקציב "הלוואות מותנות". החל משנת הלימודים תש"פ לא יתוקצב "סל חיזוקים" לסטודנטים בשנתון א' ובכל שנה שלאחר מכן יגרע מהתקצוב עוד שנתון, עד לגריעת תקצוב זה מכלל הלומדים (שנים א'-ד') בשנה"ל תשפ"ג.

קישור לחוזר משה"ח

מלגות לימודים משותפות למפעל הפיס רשויות מקומיות ומכללת אורות ישראל, לסטודנטיות בשנה א' שילמדו בשנת הלימודים האקדמית תשע"ח (2018-2017)

במסגרת מיזם מלגות הפיס יוענקו מלגות לימודים לסטודנטיות בשנה א' בשנת הלימודים האקדמית תשע"ח (2018-2017) בסך של 10,000 ₪ לכל מלגה.


הרשויות המשתתפות במיזם:
1.    מוא"ז שומרון
2.    מ"מ בית אל
3.    מוא"ז מטה בנימין
4.    מ"מ קרנ"ש
5.    מ"מ קדומים

המילגה תינתן לסטודנטיות שנה א' תשע"ח הרשומות כתושבות הישובים ברשויות הנ"ל, בתמורה ל-100 שעות התנדבות בשנה של הסטודנטיות בתחומי הרווחה, אוכלוסיות מיוחדות, אזרחים ותיקים וצעירים***.

פרוייקט "כאן גרים"
  • מלגה על סך: 8,000 ש"ח
  • שעות פעילות נדרשות: 160 שעות
  • הרשמה עד: 31/10/2019
  •  

לא צריך לפחד יותר משכר דירה!

המשרד לשוויון חברתי וההתאחדות מזמינים אתכם/ן לקחת חלק בפרויקט מגורים חברתי וחדשני. במסגרת הפרויקט יתגוררו הסטודנטים בבתיהם של אזרחים ותיקים ויבצעו 160 שעות של פעילות חברתית עם אזרח/ית וותיק/ה אתו הם גרים במהלך השנה, תמורת מלגה על סך 8000 ש"ח.

להרשמה https://nuis.tqsoft.co.il/

קרן שכ"ל להלוואה ללא ריבית למימון שכ"ל

יש לפנות לאתר הקרן www.sachal.co.il
    הריבית מסובסדת ע"י המכללה בכפוף לתנאי הקרן ולאישור המכללה.

פר"ח

מלגת פרח עומדת על גובה של 5,200 ש"ח.
המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לימודי תואר באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג.
פרטים באתר פרח

 

מלגות חינוך לפסגות

עמותת 'חינוך לפסגות' מפעילה מרכזי העצמה לתלמידים מצטיינים בפריפריה. העמותה מעניקה מלגת לימודים לסטודנטים המתנדבים במסגרת העמותה. פרטים נוספים והרשמה בקישור https://e4e.tandemwise.com/join_us

לקראתך - עמותת אלומה

התנדבות בעמותת אלומה

התכנית פועלת בפנימיות שונות ברחבי הארץ,
ומלווה בנות בכיתות י"א- י"ב מועמדות לשירות צבאי או שירות לאומי, מתוך מטרה לתת להן כלים להתמודד עם תהליכי המיון והשירות ולפתח בהן תחושת מסוגלות וחוסן להתמודד עם התהליכים הצפויים בחייהן. המטרה שלנו היא לכוון את אותן בנות לעשייה משמעותית בחייהן שיוכלו להיות הכי טובות שהן יכולות עבור עצמן, שיהיו אזרחיות טובות יותר ובכך טובות יותר לחברה ולקהילה.
העבודה עם הבנות מתקיימת פעם בשבוע בפנימיות

פרטים במייל: שיר ברזל  shirbarzel1@gmail.com אתר אלומה

מלגה

* הזכאות לשנה ראשונה חינם ללומדים בפריפריה היא באחריות הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון ותלויה בנתוני הסטודנטית.

למכללה אין אפשרות להשפיע עליהם. משהב”ט מעביר את הכסף לקראת סוף שנת הלימודים הראשונה.

** הזכאות להלוואה מותנית או הלוואה מותנית מועדפת ו/או סל חיזוקים תלויה אך ורק בהחלטות משרד החינוך ובנתוני הסטודנטית (ציון משוקלל בבגרות ובפסיכומטרי) לפי הוראות ותנאי משרד החינוך ולמכללה אין השפעה עליהם.

*** בהתאם להוראות התקנון המתפרסם באתר מפעל הפיס.

 

*************

הדרכה להגשה מקוונת למלגת מכללה