דיקנית הסטודנטיות

גב' נאוה סגל – דיקנית הסטודנטיות
03-9061304 052-3819256
___________________
גב' חן בר לב
רכזת מילואים
טלפון:
03-9061320
כתובת דוא"ל:
קרן אור אביב
רכזת מלגות
טלפון:
03-9061332
כתובת דוא"ל:
שולי שפיר
דיקנית סטודנטים תואר שני
טלפון:
03-9061222
כתובת דוא"ל:

בס"ד

 

יסוד גדול בהוראה הוא פתיחת דלת לבו של כל תלמיד, כדי לאפשר לדברי ההדרכה והחינוך להתקבל כראוי. 

כל מורה מהווה אומן החורט בלב חניכו את ערכי החיים ומעצב את עולמו הפנימי. 

התלמיד מחפש ומבקש מורה שיבנה עבורו מערכת חיים איתנה ויעניק לו תחושת בטחון, עידוד ועזרה. הוא גם שואף לקנות ידע בנושאים רבים, רוצה לשמוע סיפורים עם מוסר השכל שירחיבו את אופקיו ומעוניין ללמוד מבעלי ניסיון בחיים. אולם הוא רוצה לדעת ולהיות בטוח כי: "האדם הזה שלפני, אוהב אותי וחפץ בטובתי. ואפילו דברי הביקורת שהוא משמיע כלפי מידי פעם, באים מתוך אהבתו אותי ודאגתו לעתידי". וזהו שאמר שלמה בחכמתו, בעת פנייתו לזולת במסרי חינוך: "שְׁמַע בְּנִי וְקַח אֲמָרָי, וְיִרְבּוּ לְךָ שְׁנוֹת חַיִּים".

 

סטודנטיות יקרות,

כדיקנית הסטודנטיות, אני שמחה לברך אתכן על השתייכותכן למשפחת מכללת "אורות ישראל" באלקנה.

הנני כאן עבורכן על מנת להושיט עזרה בפתרון בעיות אישיות, חברתיות וכלכליות הנוגעות לחייכן כסטודנטיות, בתיאום עם כל היחידות האקדמיות והמנהליות במכללה. מטרת הדיקנית היא להציע לסטודנטיות סביבה לימודית נעימה וידידותית, ולצרף לידע ולמקצוע הנרכשים במהלך הלימודים גם חוויה אישית חיובית בתקופת לימודיכן.

כל אחת ואחת מכן מוזמנת להיפגש איתי ובע"ה לקבל טיפול אישי, מסור, יעיל ודיסקרטי.

שנת לימודים פורייה ומוצלחת ורק בשורות טובות!

נאוה סג"ל

 

 

הכרה בנקודות זכות אקדמיות בגין מעורבות חברתית או שירות מילואים

מתוך הערכה לחשיבות שבמעורבות חברתית ולהתנדבות לשירות מילואים ובכפוף לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, מעניקה המכללה 2 נקודות זכות אקדמיות, שהן 1 ש"ש, מתוך רשימת קורסי בחירה או העשרה, בהתקיים אחד משניים:

 • התנדבות של לפחות 30 שעות בשנה בגוף המוכר ע"י המכללה (בכפוף לאישור דיקנית הסטודנטיות).
 • 14 ימי מילואים במצטבר בשנה אחת.

האפשרות לקבל הכרה בנ"ז כאמור לעיל מוקנית לסטודנטיות לתואר ראשון בלבד ופעם אחת במהלך התואר, ורק עבוד התנדבות או מילואים שנעשו בשנת הלימודים (דהיינו בין 1 בספטמבר לבין 31 באוגוסט).

 • למען הסר ספק יובהר כי סטודנטית המקיימת למעלה מ-14 ימי מילואים או יותר מסך המינימום של שעות ההתנדבות, עדיין זכאית אך לפטור בהיקף של עד 2 נ"ז בלבד.
 • זאת ועוד, במסגרת ההתנדבות אין כפילויות. כלומר, לא ניתן יהיה לקבל הכרה ב-2 נ"ז בעבור ימי מילואים וגם בעבור פעילות חברתית מטעם מעורבות חברתית. אפשר להכיר כאמור, רק באחד מן השניים, לפי בחירת הסטודנטית.
 • כאמור, ההכרה בנ"ז הן רק לטובת קורסי העשרה, בחירה או קורס אחר, הכל בתיאום מול דיקנית הסטודנטיות ובאישור ראש לימודי תואר ראשון. על הסטודנטית לדאוג להותיר קורס בר-הכרה בשנה בה היא מבקשת לקבל את הנ"ז בגין המעורבות החברתית.
 • התנדבות במוסד הלימודים או במקום העבודה אינה מוכרת.
 • ההתנדבות צריכה להיות מאושרת מראש מטעם דיקנית הסטודנטיות. אין להגיש בקשה בגין התנדבות בדיעבד, מחמת שאישורהּ עלולה לא להתקבל.
 • באישור ההתנדבות חובה לפרט מה היה תפקיד הסטודנטית באותה התנדבות, ושעשייתו נעשית ללא כל תמורה וללא כל מחויבות אחרת, עם חתימה וחותמת המוסד/הארגון בו נעשתה ההתנדבות.
 • את הבקשות יש להגיש עד לסוף חודש אוגוסט בכל שנה אקדמית. בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה לא יטופלו. לא ניתן להגיש בקשה עבור התנדבות או ימי מילואים שבוצעו במהלך שנה אקדמית חולפת/קודמת.
 • בקשות בנושא זה יש להפנות לרכזת המילואים דרך פתיחת בקשה במערכת המידע האישי לסטודנט: בקשות וערעורים -> אפשרויות הגשה -> מילואים - זכויות סטודנטים ובנות זוג
 • לבקשה יש לצרף טופס בקשה (להורדה מכאן), ואישור התנדבות או מילואים.
 • במידה ומתקבל אישור, הוא יועבר למזכירות האקדמית והסטודנטית תקבל על כך הודעה לדוא"ל. לאחר קבלת האישור יש לתאם מול המינהל האקדמי את בחירת הקורסים בהם ניתן להכיר.