מכללת אורות - RSS

שימו לב, שוב שינויים בשעות הפתיחה! בספריה קמפוס אלקנה בימים ראשון ושני הספריה תיסגר בשעה 19:45. בימי שלישי בשעה 16:45 בימי רביעי בשעה 15:45 אנא, עקבו אחר ההודעות.
עקב פניות רבות בנושא מערכת שעות, אנו מבקשים לפנות בשאלות באמצעות אתר המכללה באיזור מידע אישי לסטודנט אליו נכנסים עם מס' ת.ז משם לוחצים על "אפשרויות נוספות" – "בקשות ועירעורים". הפניות תעננה לפי סדר בימים הקרובים, אנא התאזרו בסובלנות, תודה, מזכירות תלמידים
יום ב, כ"ג אלול תשע"ח (03/09/2018) – הספריה תיפתח בשעות 12:00 – 15:45 יום ג, כ"ד אלול תשע"ח (04/09/2018) – הספריה תיפתח בשעות 12:00 – 15:45 יום ד, כ"ה אלול תשע"ח (05/09/2018) – הספריה תיפתח בשעות 08:00 – 15:45 ימים א-ג, כ"ט אלול תשע"ח – ב' תשרי תשע"ט (09-11/09/2018) – הספריה סגורה יום ד, ג' תשרי תשע"ט ( 12/09/2018) – הספריה תיסגר ב-12:45 יום א, ז' תשרי תשע"ט (16/09/2018) הספריה תיפתח בשעות 08:00 – 15:45 יום ב, ח' תשרי תשע"ט (17/09/2018) הספריה תיפתח בשעות 12:00 – 15:45 ימים ט' – כ"ב תשרי תשע"ט (18/09/2018 – 01/10/2018) – הספריה סגורה ימים ג-ד, כ"ג-כ"ד תשרי תשע"ט (2-3/10/2018) – הספריה תיפתח בשעות 08:00 – 15:45 בברכת כתיבה וחתימה טובה – צוות הספריה.
ביום ראשון , י"ח בתמוז (01/07/2018) – צום י"ז בתמוז – 08:00 – 12:45. ביום ראשון – י' באב (22/07/2018) – צום תשעה באב - סגור. בימים י"ז באב (29/07/2018) – ד' באלול (15/08/2018) – הספריה והמרפ"ד ייסגרו בשעה 15:45.
שיתקיים אי"ה ביום חמישי כה אייר (10.5.2018) במכללת אורות ישראל - קמפוס רחובות 
.רחוב הרב צבי שטיננמן 3 רחובות 
 
 
להלן סדר יום
 
 
מכללת אורות ישראל מתכבדת להזמינכם לכנס מדעי בינלאומי
יהדות ארצות האסלם - השיבה למדינת ישראל
שיתקיים אי"ה ביום רביעי, כ"ד באייר תשע"ח, 9 במאי 2018
במכללת אורות ישראל-קמפוס רחובות
שטיינמן 3, רחובות
 
 
 
 

מושב פתיחה


מושב א'
 


מושב ב'


מושב ג'


מושב ד'
ההסעות בסמסטר ב' תשע"ח לתלמידות תואר ראשון בקמפוס אלקנה - ללא עלות! קווי ההסעות הקיימים בסמסטר א' ימשיכו להתקיים גם בסמסטר ב'. נבקש מכל המעוניינות להשתתף בהסעות להירשם בטופס עד יום שלישי הקרוב, י"ד בשבט תשע"ח 30.1.2018. גם תלמידה שהשתמשה בהסעות בסמסטר א' מתבקשת להירשם מחדש לסמסטר ב'.
למעוניינות, בימים אלו נפתחת האפשרות להגשת מלגות לסטודנטיות. נא להוציא טפסי מלגות מאתר המכללה באינטרנט, ולפעול לפי ההוראות. יש למלא את כל הפרטים , לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולהגישם למזכירות תלמידים.
המרכז ללימודי משפחה של מכללת אורות ישראל ביחד עם  אגודת הסטודנטיות המדהימה שלנו, בשיתוף מגזין פנימה, ועמותת בת מלךמזמינים אותך לאירוע ייחודי