עבודה מעשית במרכזי מפונים

ד"ר רחל ברטוב רכזת ההתנסות במכללה, פגשה את הסטודנטיות במרכז המפונים בניר עציון- ממרכז הקליטה "איבים" שבדרום.

בתוך המציאות המשתנה, מכללת אורות ישראל פתחה את תכנית העבודה המעשית ומאפשרת לסטודנטיות להיכנס לבתי הספר על מנת לעזור ולסייע- תוך שילוב של הדרכה ראויה ומקיפה מהמדריכות הפדגוגיות.

ד"ר רחל ברטוב רכזת ההתנסות במכללה, פגשה את הסטודנטיות במרכז המפונים בניר עציון- ממרכז הקליטה "איבים" שבדרום.

הסטודנטיות עובדות עם עולים מאתיופיה, ומתוכם אף עם פלח של החינוך המיוחד.

צוות ההנהלה מספר על כח עזר משמעותי מהסטודנטיות אשר משתלבות כחלק אינטגרלי מהצוות החינוכי שמפעיל את המקום.

הסטודנטיות מעידות על תחושת שליחות ואחריות גדולה, צליחת אתגרים אישיים אשר משפיעים עלהרוח של כל העורף בעת הזו.

אשרינו שאלו תלמידותינו!!