ההתמחות לתנ"ך

הרב ד"ר אוריאל טויטו
ראש ההתמחות
כתובת דוא"ל:

"לא ימוש ספר התורה הזה מפיך
והגית בו יומם ולילה
למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו
כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל" (יהושע א, ח)
                             

ההתמחות לתנ"ך

 שמה דגש על יצירת תשתית ידע תוך בניית זיקה נפשית אמונית לדבר ה'.
אחת המטרות החשובות של לימוד התנ"ך היא להוביל את הסטודנטית למעורבות רגשית ולהזדהות עם החומר הנלמד כתורת חיים. הלימודים מקנים ידע בספרי התנ"ך, בפרשנות, ביכולת תכלול והשקה עם מקצועות היהדות האחרים ובפיתוח כלים ללימוד עצמי.
תכנית הלימודים בהתמחות לתנ"ך מכשירה את הסטודנטית להיות אישיות חינוכית להוראת תנ"ך בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, הרואה בהוראה שליחות ודרך להתמודדות עם  האתגרים החינוכיים והאמוניים של ימינו.
 

 

 

נושאי הלימוד

הלימודים במכללת אורות ישראל מבוססים על ארבעה תחומים: לימודים תורניים, לימודים כלליים ,עבודה מעשית

ולימודים דיסציפלינריים - קורסים לדוגמא :

לימוד שיטתי של ספר התנ"ך בהיבט כללי והשוואתי.

פרשני ימי הביניים והעת החדשה.

קורסי מתודיקה להוראת תנ"ך, בדגשים חינוכיים לימינו.

נושאי אורך, כגון נשים בתנ"ך, גלות וגאולה, מלכות ונבואה.

מדרשי אגדה והלכה.

סיורי תנ"ך.

 

הסטודנטיות בהתמחות

שואפות להיות דמויות תורניות מחנכות בבתי הספר.

שואפות להרחיב ולהעמיק את ידיעתן התורנית דרך לימוד התנ”ך.

מר שלמה פלהיימר
גב' טפת הלפרין