עבודה מעשית - קמפוס אלקנה

גב' רחלי ברטוב
טלפון:
052-3435243
כתובת דוא"ל:

הכשרה מעשית – התנסות בהוראה

תהליך ההכשרה המעשית לאורך שנות הלימוד לתואר מאפשר לסטודנט לחבר ידע אקדמי עם ידע פרקטי. החיבור בין התאוריה, לימודי הדיסציפלינה וההתנסות המעשית בשדה החינוכי מאפשרת הצמחת מורה מקצועי ומיומן.

ההתנסות בשדה מאופיינת בתהליכי שותפות שונים עם מסגרת הכשרה איכותית המתאימה להכשרת הדיסציפלינה, ומלווה ע"י מוביל אקדמי פדגוגי- מדריך פדגוגי בתחום הדיסציפלינה. הלמידה האיכותית בתוך תהליכי ההכשרה מחייבת אחריות, הנחייה ולווי אישי וקבוצתי. בתוך מרחב הלמידה הנוצר בשדה בו מתנסה הסטודנט, יחד עם המורה המאמן/המכשיר והמוביל האקדמי הפדגוגי, נוצר מרחב למידה ייחודי טרנספורמטיבי המשלב בתוכו לומדים ומלמדים, מומחיות אקדמית ומומחיות מעשית, למידה מתמשכת לאורך שלבי ההוראה השונים ואף יצירה משותפת של ידע מתהווה חדש.

במהלך ההתנסות המעשית עובר הסטודנט תהליך מושכל של התנסות ביצירה והתאמה של יחידות לימוד לקבוצת הלומדים, יישום של ידע פדגוגי למערכי שיעור פעילים וגמישים, ושימוש בכלי הוראה חדשניים ומגוונים . כחלק מתהליך הצמיחה המקצועית ההתנסות המעשית משולבת בבירור של זהות מקצועית, מודעות עצמית ותהליכים רפלקטיביים מעמיקים .

בכל מסלולי הלימוד ההתנסות המעשית דורשת יום-יומיים בשבוע בשנים ב-ג, מעבר לימי הלימודים במכללה.

בשנים האחרונות גיבש משרד החינוך דגם התנסות מעשית ייחודי במתכונת "אקדמיה כיתה", והמכללה נכנסת באופן הדרגתי להתנסות מעשית משמעותית בדגם זה, עם מסלולים שלמים בשנתון ג'. כיום פועלים במתכונת "אקדמיה כיתה" מסלולי הגיל הרך וחינוך מיוחד בשנתון ג' יומיים בשבוע לאורך כל שנת הלימודים, מתוך כוונה להרחיב את ההתנסות גם למסלול על יסודי בהתמחויות שונות.