עבודה מעשית - לפי מסלולים

העבודה המעשית במסלול העל יסודי
 
שנה ב'
העבודה המעשית בשנה זו נתמכת בלימודי מבוא לחינוך ולהוראה, דידקטיקה ומתודיקה של המקצועות בהתאם לתחומי ההתמחות. כל סטודנטית חייבת להתנסות בעבודה המעשית בשני תחומי התמחותה – כל סמסטר בתחום התמחות אחד. הדגש בשנה זו מושם על הכרת האינטראקציה הבין אישית והתנסות מֵרבית בגיבוש הדימוי המקצועי, בהעמקה בחומר והתמודדות עמו תוך התאמתו לתלמידים (פיתוח שיקול דעת דידקטי), וכן בהתאמת סגנונות הוראה ושיטותיהן. אלה באים לידי ביטוי בצפייה בשיעורים ובהוראת שיעורים (10–12 בשנה). מדריך/ה פדגוגי/ת מקצועי/ת אחראי/ת על קבוצה בבית ספר אחד. העבודה המעשית היא בת יום אחד בשבוע ובנוסף מתקיים בכל סמסטר שבוע עבודה מעשית מלא.
 
שנה ג'
ההתנסות בשנה זו הינה אינטנסיבית יותר; היא מתקיימת במתכונת של שני ימי עבודה מעשית בשבוע, ובכל סמסטר שבוע עבודה מעשית מלא.
בשנה זו באים לידי ביטוי מעשי רחב יותר עקרונות מחשבת החינוך, הדידקטיקה הכללית והמתודיקה של המקצועות. הסטודנטיות נדרשות להעשיר את ניסיונן במתן מספר רב יותר של שיעורים (24 במספר), תוך השתלבות מֵרבית בחיי הכיתה ובפעילותה החינוכית והחברתית בבית הספר שהן מתאמנות בו.
התנסותן בשנה זו נתמכת בהשתתפות בסמינריון דידקטי ומהווה, בין השאר, סדנה ליצירת מפגש בין העבודה המעשית האינטנסיבית לבין התאוריה, ומאפשר ליבון בעיות המתעוררות בתחומי החינוך וההוראה והעמקה בהן.
הסטודנטיות נעזרות במורה מאמן/ת. לקראת סיומו של כל סמסטר חייבת הסטודנטית בשיעור מבחן – "המבחן הדידקטי המשולב", בתחום ההתמחות שסיימה בו את עבודתה המעשית.
* העבודה המעשית מתקיימת בדרך כלל בבתי הספר במחוז המרכז, השרון, השומרון.
למעלה
 
 
העבודה המעשית במסלול החינוך המיוחד
 
שנה ב'
בשנה זו הסטודנטיות מתנסות במסגרת המיוחדת של החינוך המיוחד. במקביל ללימוד תורות ההוראה והנושאים הספציפיים לתחום זה, מתנסות הסטודנטיות בבתי ספר לחינוך מיוחד, או בכיתות מקדמות הנמצאות במסגרות של בתי ספר רגילים. העבודה היא בת יום אחד בשבוע, ופעמיים בשנה שבוע שלם. מדריך/ה פדגוגי/ת מלווה את הקבוצה בהדרכה ובהכנה, וכל זאת בעזרת המורות המאמנות.
ציבור הילדים המגוון מחייב את חלוקתם בהתאם לבעיותיהם המיוחדות ודורש מן הסטודנטית הכרת הקבוצות השונות על בעיותיהן, והתנסות בדרכי הוראה שונות ומגוונות הייחודיות לכל קבוצה.
 
שנה ג'
ההתנסות בשנה ג' הינה אינטנסיבית יותר; היא מתקיימת במתכונת של שני ימי עבודה מעשית בשבוע, ופעמיים בשנה שבוע שלם. את הסטודנטיות מלווה מדריך/ה פדגוגי/ת והן נעזרות במאמנות, מורות הכיתה.
הסטודנטיות נדרשות להעשיר את ניסיונן לא רק בהוראת שיעורים ובהשתלבות מֵרבית בחיי הכיתה, אלא גם משתתפות בפרויקט בנושא מיוחד, כגון: קורס בליקויי למידה: חלק תאורטי וחלק ביצועי. בחלק הביצועי כל סטודנטית מקבלת ילד לטיפול במסגרת הקורס לליקויי למידה. על פי הממצאים של המכון בונה הסטודנטית, בעזרת המורה המקצועי/ת תכנית מיוחדת לטיפול בבעיות ספציפיות של הילד. הפגישות עם הילד מתקיימות פעמיים בשבוע והסטודנטית נמצאת בקשר מתמיד עם הפסיכולוג  ועם המורה המחנכת.
התנסותן בשנה זו מלווה בהשתתפות בסמינריון דידקטי המהווה, בין השאר, סדנה ליצירת מפגש בין העבודה המעשית האינטנסיבית לבין התאוריה, ומאפשרת ליבון בעיות המתעוררות בעבודה המעשית, והרחבת הנושאים והעמקה בהם.
לקראת סיום השנה עומדות הסטודנטיות בשיעור מבחן - הוא המבחן הדידקטי המשולב.
* העבודה המעשית מתקיימת בדרך כלל בבתי הספר במחוז המרכז,  השרון, השומרון.
למעלה
 
 
העבודה המעשית במסלול הגיל הרך
 
שנה א'
הסטודנטית מתמקדת בנתיב אחד של מעשה ההוראה – הילד ופעילותו.
הסטודנטית מתקדמת בהדרגה ממשימות של צפייה מונחית וניתוח של פעילויות בפרט והקבוצה הקטנה דרך הפעלת יחידים וקבוצות קטנות בפעילויות מובנות, שמטרתן לקדם את הילד על פי צרכיו ויכולתו.
בכל יום עבודה הסטודנטית מבצעת תצפית והפעלה, כך שבמהלך השנה היא מתוודעת למגוון הדרכים שהילד חווה בהן ולומד את עולמו באמצעותן.
העבודה המעשית מתקיימת יום בשבוע במשך סמסטר אחד בגני טרום חובה וחובה.
הסטודנטית חייבת ב- 20–25 הפעלות. המדריך/ה הפדגוגי/ת מלווה את הסטודנטית בשלבי ההכנה, הביצוע והמשוב.
 
שנה ב'
הסטודנטית מתמקדת באספקט נוסף של מעשה ההוראה – תפקיד המורה, מבלי להתעלם ממקומו של הילד בתהליך ההוראה.
הסטודנטית נדרשת, בנוסף לתצפיות, לבנות בהדרגה פעילויות המרכיבות שיעור יחיד שלם, ומגיעה עד בניית נושא המתפרש על פני שיעורים אחדים, כדי לפתח כישורי הוראה מגוונים.
בשנה זו הסטודנטית מתקדמת בהפעלת יחידים וקבוצות קטנות ועד להפעלת הקבוצה הגדולה.
ההכשרה המעשית נערכת בכיתות א'-ב' של ביה"ס היסודי – יום אחד בשבוע, ופעמיים בשנה מתקיים שבוע עבודה רצופה.
המורה המאמנת משמשת מודל, ונותנת משוב על עבודת הסטודנטית בכיתה. המדריך/ה הפדגוגי/ת מנחה את הסטודנטית בפגישות אישיות וקבוצתיות. הסטודנטית נמצאת בביה"ס כבר בתחילת השנה כדי לראות ולעזור בהיערכות ובקליטת הילדים בימים הראשונים של השנה.
בשל עובדה זו יתכן שהסטודנטית תיעדר יום אחד מלימודיה במכללה. עליה להשלים את החומר שנלמד ביום זה, ולהגיע למכללה לקורסים שמתחילים בשעה 14:00. הסטודנטית חייבת להורות 16 שיעורים במשך השנה.  המדריך/ה הפדגוגי/ת צופה ברוב השיעורים ובעקבות זאת מתנהל דיון ומשוב פרטני וקבוצתי.
 
שנה ג'
הסטודנטית נדרשת לאינטגרציה בין שלושת רכיבי המעשה החינוכי: הילד, המורה ותכנית הלימודים.
בהתנסות המעשית בשנה זו מוגברת עצמאותה של הסטודנטית, והיא נדרשת ליוזמה אישית רבה יותר מבעבר.
ההכשרה המעשית בשנה זו מתבצעת מחצית השנה בגן ומחצית השנה בבית הספר.
בתחילת השנה השלישית הסטודנטית נמצאת יום בגן, כדי לראות ולהתנסות בקליטת הילדים בגן, ובהתמודדות עם קשיים ובהקניית הרגלים. הסטודנטית מתבקשת להשלים את החומר הנלמד, ולהגיע לקורסים המתחילים בשעה 14:00. במהלך השנה, הסטודנטית מבקרת בגן ובביה"ס יומיים בשבוע ופעמיים בשנה משתתפת בשבוע עבודה רצופה.
בסוף כל סמסטר הסטודנטית חייבת בשיעור מבחן.
הסטודנטיות נדרשות להעשיר את ניסיונן לא רק בהוראת שיעורים ובהשתלבות מֵרבית בחיי הכיתה, אלא גם משתתפות בפרויקט בנושא מיוחד, כגון: קורס בליקויי למידה: חלק תאורטי וחלק ביצועי. בחלק הביצועי כל סטודנטית מקבלת ילד לטיפול במסגרת הקורס לליקויי למידה. על פי הממצאים של המכון בונה הסטודנטית, בעזרת המורה המקצועי/ת, תכנית מיוחדת לטיפול בבעיות ספציפיות של הילד. הפגישות עם הילד מתקיימות פעמיים בשבוע והסטודנטית נמצאת בקשר מתמיד עם הפסיכולוג  ועם המורה המחנכת.