ההתמחות לחינוך חברתי

ד"ר נירית ראוכברגר
050-8757868

(קידום נוער)

חושך ואור משמשים בו בערבוביה.
הוא שפל וירוד, גם רם ונשא.
הוא כולו חייב, גם כולו זכאי.
אנחנו חייבים לעמוד על אפיו
למען נוכל לצאת לעזרתו
(הראי"ה קוק, מאמר הדור [ההדגשות שלנו])

הלימודים בהתמחות קידום נוער בסיכון מכשירה אנשי חינוך לעבודה במסגרות חינוכיות פורמליות ובלתי-פורמליות, לטיפול בבני נוער בסיכון. תכנית הלימודים עשירה וכוללת סיורים במסגרות ייחודיות לנוער בקצה, שילוב ידע תאורטי, הקניית כלים ומיומנויות לעבודה בשדה, לצד התנסות מעשית ביחידות לקידום נוער בסיכון. לימודי ההתמחות כוללים גם קורסים מתחום החינוך החברתי המהווים בסיס ללימודי המשך בתחום.

תחומי הלמידה בהתמחות עוסקים ב:
•    תפיסות עולם תורניות ערכיות בחינוך הנוער ומשמעותה למעשה החינוכי;
•    אפיוני התנהגות של נוער מנותק;
•    מיומנויות וכלים לעבודה פרטנית עם נוער בסיכון;
•    תפיסת תפקיד וזהות מקצועית של עובד קידום נוער;
•    עקרונות ומתודות בחינוך החברתי;
•    מיומנויות להנחיית קבוצה ולעבודה קבוצתית;
•    נוער דתי בסיכון – מאפיינים ייחודיים ודרכי התמודדות.

ההכשרה המעשית בהתמחות כוללת התנסות במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות לקידום הנוער באמצעות התערבות חינוכית-טיפולית פרטנית קבוצתית  לצד היכרות עם היבטים של חינוך חברתי קהילתי ושל מניעת נשירה בבית הספר.

בוגרות ההתמחות זכאיות לתואר ראשון ולתעודת עובד חינוך בהתמחות לקידום נוער בסיכון, נוסף על תעודת הוראה ותואר ראשון במקצוע נבחר נוסף. רישיון עובד החינוך ניתן לאחר ביצוע סטאז' בהצלחה. תעודות אלו מקנות לבוגרות ההתמחות אופציה מקצועית (נוסף על מקצוע ההוראה) המאפשרת להן לעבוד עם נוער במסגרת בית הספר ובמסגרות חוץ בית ספריות לקידום נוער בסיכון.
 

נושאי הלימוד

הלימודים במכללת אורות ישראל מבוססים על ארבעה תחומים: לימודים תורניים, לימודים כלליים ,עבודה מעשית

ולימודים דיסציפלינריים - קורסים לדוגמא :

תפיסות עולם תורניות ערכיות בחינוך הנוער וההשתמעות למעשה החינוכי אפיוני התנהגות של נוער מנותק. מיומנויות וכלים לעבודה פרטנית עם נוער בסיכון. פסיכופתולוגיה. עקרונות ומתודות בחינוך החברתי. מיומנויות להנחיית קבוצה ולעבודה קבוצתית. נוער דתי בסיכון - מאפיינים ייחודיים ודרכי התמודדות.

הסטודנטיות בהתמחות

מעוניינות להשתלב בתחום החינוך מעבר להוראה במסגרות פורמליות ולא פורמליות. מעורבות בעשייה בעלת אופי חינוכי-טיפולי. בעלות נטייה להוביל, להנהיג ולהשפיע.

 

תכנית הלימודים בהתמחות

ד"ר נירית ראוכברגר
ד"ר אילה הכהן
מר אלעד חמיאל
אראלה המילטון