תוכנית הלימודים - חינוך חברתי קהילתי

תואר ראשון נשים, קמפוס אלקנה

קידום נוער בסיכון  

דורנו הוא דור נפלא, דור שכלו תמהון [...]

הוא מורכב מהפכים שונים,

חושך ואור משמשים בו בערבוביה.

הוא שפל וירוד, גם רם ונשא.

הוא כולו חייב, גם כולו זכאי.

אנחנו חייבים לעמוד על אפיו

למען נוכל לצאת לעזרתו

(הראי"ה קוק, מאמר הדור [ההדגשות שלנו])

הלימודים בהתמחות קידום נוער בסיכון מכשירה אנשי חינוך לעבודה במסגרות חינוכיות פורמליות ובלתי-פורמליות, לטיפול בבני נוער בסיכון. תכנית הלימודים עשירה וכוללת סיורים במסגרות ייחודיות לנוער בקצה, שילוב ידע תאורטי, הקניית כלים ומיומנויות לעבודה בשדה, לצד התנסות מעשית ביחידות לקידום נוער בסיכון. לימודי ההתמחות כוללים גם קורסים מתחום החינוך החברתי המהווים  בסיס ללימודי המשך בתחום.

תחומי הלמידה בהתמחות עוסקים ב:

תפיסות עולם תורניות ערכיות בחינוך הנוער וההשתמעות למעשה החינוכי;

  • אפיוני התנהגות של נוער מנותק;
  • מיומנויות וכלים לעבודה פרטנית עם נוער בסיכון;
  • תפיסת תפקיד וזהות מקצועית של עובד קידום נוער;
  • עקרונות ומתודות בחינוך החברתי;
  • מיומנויות להנחיית קבוצה ולעבודה קבוצתית;
  • נוער דתי בסיכון – מאפיינים ייחודיים ודרכי התמודדות.

ההכשרה המעשית בהתמחות כוללת היכרות עם מסגרות קידום נוער, התנסות במסגרת היחידות לקידום נוער בהתערבות חינוכית-טיפולית פרטנית וקבוצתית, והיכרות עם היבטים של חינוך חברתי קהילתי ושל מניעת נשירה בבית הספר.

בוגרות ההתמחות זכאיות לתואר ראשון ולתעודת עובד חינוך בהתמחות לקידום נוער בסיכון, נוסף על תעודת הוראה ותואר ראשון במקצוע נבחר נוסף. רישיון עובד החינוך ניתן לאחר ביצוע סטאז' בהצלחה. תעודות אלו מקנות לבוגרות ההתמחות אופציה מקצועית (נוסף על מקצוע ההוראה) המאפשרת להן לעבוד עם נוער במסגרת בית הספר ובמסגרות חוץ בית ספריות לקידום נוער בסיכון.

תכנית לימודי חינוך חברתי קהילתי

 

שנה א

שנה ב

שנה ג

שנה ד

 

תאוריות באישיות

 1*

 

 

 

 

עקרונות החינוך הבלתי פורמלי

1

 

 

 

 

מתודות, פעילויות ומסגרות על פי עקרונות החינוך הבלתי פורמלי

 1*

 

 

 

 

תהליכים קבוצתיים ­קבוצתי א

1

 

 

 

 

מבוא לקידום נוער

1

 

 

 

 

תהליכים ותמורות בפיתוח שירותים לטיפול בנוער מנותק

1

 

 

 

 

התערבות ומניעה – התהליך הטיפולי

1

 

 

 

 

מניעת נשירה

1

 

 

 

 

מסגרות תיאום וטיפול במתבגרים

1

 

 

 

 

סיור – מסגרות קידום נוער

**

 

 

 

 

נוער ונעורים בחברה המודרנית

 

 

 

 

מיומנויות הנחיה והדרכה ­ קבוצתי ב

 

1

 

 

 

עבריינות נוער

 

1

 

 

 

גישות בהדרכת הורים והתערבות בקהילה

 

1

 

 

 

התערבות קוגניטיבית התנהגותית

 

1

 

 

 

שיטות התערבות מגוונות עם נוער בסיכון

 

2

 

 

 

נוער דתי בסיכון

 

1

 

 

 

פרקטיקום פרטני וקבוצתי  –

 סדנה מלווה התנסות

 

2

 

 

 

חינוך לערכים – מוקד אמוני

 

1

 

 

 

דילמות הלכתיות ואתיות בחינוך מתבגרים

 

 

1

 

 

פסיכופתולוגיה של מתבגרים

 

 

1

 

 

השכלה וטיפול בנוער בסיכון

 

 

1

 

 

מנהיגות נוער

 

 

1

 

 

פרקטיקום פרטני וקבוצתי –

 סדנה מלווה התנסות

 

 

2

 

 

התמכרויות – התמודדות ודרכי טיפול

 

 

1

 

 

תפיסת התפקיד של עובד קידום נוער וזהותו המקצועית

 

 

 

1

 

                                            

7

11

7

1

26

 

*     לימודי חינוך
**    שנה א: חובת השתתפות בסיור במסגרת קידום נוער


עבודה מעשית
שנים ב, ג: 5 שעות שנתיות ביחידות לקידום נוער וחובת השתתפות בהדרכה אישית.
העבודה המעשית בשנים אלו מתקיימת בימי חמישי.
 

חזרה להתמחות לחינוך חברתי