Taxonomy content

תואר שני - רחובות

ראש בית הספר לתואר שני, קמפוס רחובות -ד"ר עטייה רונאל
בית הספר לתואר שני מכשיר את המחנך והמורה לסייע, לטפח ולהצמיח את אישיותו החינוכית,
להעשיר את עולמו הרוחני, להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו ואת השכלתו האקדמית ולפתח את מיומנויותיו.

בית הספר לתואר שני כולל כיום חמש  תכניות: