ניהול וארגון מערכות חינוך

ד"ר דוד טאוב
ראש התוכנית
כתובת דוא"ל:
מר חיים בוכריס
מרכז התוכנית
טלפון:
08-9485611
כתובת דוא"ל:
גב' שרה מונק
מזכירות תואר שני
טלפון:
08-9485673
כתובת דוא"ל:

תוכנית מיועדת לגברים / ונשים

 

 

 

מטרת התוכנית
מבנה לימודים
תנאי קבלה
מסמכים לרישום
שכר לימוד

מטרת לימודי תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך במכללת "אורות ישראל" בקמפוס מורשת יעקב היא להכשיר את הלומדים באופן עיוני ובאופן מעשי ומחקרי לתפקידים ארגוניים במערכת החינוך.
בתוכנית ישנו דגש על לימודי מנהל החינוך בהיבטים נרחבים של הכרת מערכת החינוך הישראלית בכל גווניה ומגזריה; וכן התייחסות להיבטי ניהול מגוונים, כגון: מדיניות החינוך, קבלת החלטות, משאבי אנוש, פיתוח והעצמת צוות, מנהיגות חינוכית, מיומנויות ניהול, אקלים ארגוני, הכנסת שינויים בארגון, היבטים מנהיגותיים ועוד.

מערכות לימודים תשפ"ד 

 

תוכנית גברים :

יום א' - 22:15-16:30

לצפייה במערכת השעות לתוכנית הגברים 

 

תוכנית נשים : 

יום ב'-  19:00-14:30 תוכנית צהריים (חוי)

יום ב'-  22:00-16:00 (חוי)

לצפייה במערכת השעות לתוכנית  נשים יום ב - חוי

 

יום ג'-  15:20-9:00 מנהל ופדגוגיה לגיל הרך

יום ג'-  22:20-16:00 מנהל ופדגוגיה לגיל הרך

לצפייה במערכת השעות לתוכנית יום ג 

 

לוח זמנים אקדמי

לצפייה והדפסה (בגרסת pdf)

לצפייה בפריסה שנתית (בגרסת html)

 תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע 80 ומעלה
 ראיון קבלה
 אנגלית לתואר ראשון


לאחר יצירת קשר עם מזכירת הרישום נירית לידני. יש לצרף לקישור שישלח אליכם את המסמכים הבאים :
• תואר ראשון + גיליון ציונים מלא
• תעודת הוראה + גיליון ציונים מלא
• מכתב המלצה חתום מאיש חינוך
• צילום ת"ז
• תמונת פספורט

להלן פירוט התשלומים השונים ודרכי התשלום לשנת הלימודים.

שכר לימוד ותשלומים נוספים:

  • שכר לימוד – 14,774 ₪.
  • אגרות - 420 ₪. (דמי מנוי למאגרי מידע / שירותי ספריה ממוחשבים / ביטוח תאונות אישיות)
  • הרשמה (לשנה ראשונה) - 350 ₪.

הסכומים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן, נכונים ליום 15.8.2022 ולא יפחתו ממדד זה.

 

דרכי התשלום:

  • תשלום חד-פעמי מראש.

על תשלום כל שכה"ל לשנה"ל (שכר לימוד והפרשי הצמדה עד ליום התשלום) בתשלום אחד, שיבוצע לא יאוחר מיום 16.11.2022 תינתן הנחה בגובה 2%.

ב.   תשלומים חודשיים באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי.

תשלום מלא באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. חשבונך יחויב בהתאם, ב-20 לכל חודש (10 תשלומים ובכל מקרה עד לסיום יתרת החוב). לתשלום באמצעות הוראת קבע יש להקים בבנק הרשאה לחיוב הו"ק עבור מכללת אורות ישראל קוד מוסד 47021 ולשלוח אסמכתא למדור הגביה. לתשלום באמצעות כרטיס אשראי יש למלא את טופס ההוראה לתשלום בכרטיס אשראי המצ"ב. (ניתן להקים הו"ק ולשלם באמצעות כרטיס אשראי גם בפורטל המידע האישי: תשלומים ß הסדרים)

תלמיד עם הוראת קבע פעילה משנים קודמות לא צריך למלא שוב את הטופס. במקרה כזה, דרך התשלום תהיה כמפורט בסעיף זה, אלא אם נקבל הוראה אחרת עד לתאריך 15.9.2022.

ב.   מורה בפועל הנמצא/ת בשנת שבתון מטעם קרן ההשתלמות.

חובה להמציא אישור על היקף השבתון שאושר על ידי הקרן ולחתום על טופס הרשאה לחיוב חשבון הקרן בהוצאות שכר הלימוד (מצ"ב גם לחוזר) הלימודים לתואר שני נחשבת לתכנית מלאה החייבת ב- 100% שכ"ל לשנה עפ"י הוראות משה"ח.