ניהול וארגון מערכות חינוך

ד"ר דוד טאוב
ראש התוכנית
כתובת דוא"ל:
taub.david@gmail.com
מר חיים בוכריס
מרכז התוכנית
טלפון:
08-9485611
כתובת דוא"ל:
haim-b@orot.ac.il
גב' שרה מונק
מזכירות תואר שני
טלפון:
08-9485673
כתובת דוא"ל:
sara-m@orot.ac.il

לימודי תואר שני בתוכנית "ניהול וארגון מערכות חינוך"

בשני אשכולות התמחות:

  • מנהל, פדגוגיה וארגון
  • מנהל ופדגוגיה לגיל הרך
 מטרת התכנית:
מטרת לימודי תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך במכללת "אורות ישראל" היא להכשיר את הלומדים באופן עיוני ובאופן מעשי ומחקרי לתפקידים ארגוניים במערכת החינוך.
בתוכנית ישנו דגש על לימודי מנהל החינוך בהיבטים נרחבים של הכרת מערכת החינוך הישראלית בכל גווניה ומגזריה; וכן התייחסות להיבטי ניהול מגוונים, כגון: מדיניות החינוך, קבלת החלטות, משאבי אנוש, פיתוח והעצמת צוות, מנהיגות חינוכית, מיומנויות ניהול, אקלים ארגוני, הכנסת שינויים בארגון, היבטים מנהיגותיים ועוד.


מבנה הלימודים:
(לימודים בקמפוס במשך שנת לימודים אחת)

גברים: ימי רביעי בין השעות: 21:50-16:00 + סמסטר קיץ מרוכז

נשים בוקר: ימי שלישי בין השעות: 15:00-9:00 + סמסטר קיץ מרוכז

(מנהל ופדגוגיה לגיל הרך)

נשים ערב: ימי שלישי בין השעות: 21:00-15:00 + סמסטר קיץ מרוכז


תנאי הקבלה:
 תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע 80 ומעלה
 ראיון קבלה
 אנגלית לתואר ראשון

 

מסמכים לרישום:
יש לשלוח ללירן כהן במייל liran@orot.ac.il או בפקס 08-9485644 את המסמכים
הבאים:
תואר ראשון + גיליון ציונים מלא
תעודת הוראה + גיליון ציונים מלא
מכתב המלצה חתום מאיש חינוך
צילום ת"ז
תמונת פספורט


שכר לימוד דו שנתי:                                                     

הסכומים המצוינים עפ"י שנה"ל תשפ"א ויתעדכנו בהתאם להנחיות משה"ח ומל"ג.
דמי רישום בסך 350 ש"ח - בשנה הראשונה.
שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי בהתאם ל-% ,100כ- 14,042 ש"ח - בכל שנה.
לימודי השלמה (לחייבים) – לפי ש"ש.
אגרות (עבור שירותים נלווים) בסך 420 ש"ח - בכל שנה.


* הלימודים מוכרים לצורך מענק שעות והחזרי שכ"ל ממשרד החינוך
  ולמורים בשנת שבתון