התמחות בהוראת חינוך מיוחד

מרכז המסלול : מתניה ריגר
סילבוס להורדה:
הרב חנוך הרבסט
ראש התוכנית
טלפון:
08-9485617
כתובת דוא"ל:
יעקב לוי
יועץ לימודים
טלפון:
08-9485623
כתובת דוא"ל:
אושרי מור
מזכירת תוכנית
טלפון:
08-9485677
כתובת דוא"ל:
מיטל יחיא
מזכירת רישום
טלפון:
08-9485620
כתובת דוא"ל:
מטרת התכנית
מבנה הלימודים
תנאי הקבלה
שכר לימוד
מסמכים לרישום

"צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו"  מרן הרב קוק זצ"ל
ביסוד תכנית ההכשרה של ההתמחות בחינוך מיוחד, נמצאת האמונה ביכולת הילד עם הצרכים המיוחדים, לרכוש כלים ומיומנויות לשיפור איכות חייו. אחריות החברה למצוא דרכים, כדי להביאו למימוש היכולות הגלומות בתוכו ובכך יסייע ויקדם את עצמו ואת החברה הסובבת אותו


תוכנית ההכשרה מדגישה תפיסות פדגוגיות ייחודיות של החינוך המיוחד המתאפיינות ב:
•    ראיית הילד בהסתכלות רב ממדית.
•    הנגשת תכניות לימודים בהתאמה פדגוגית לצרכי אוכלוסיית החינוך המיוחד.
•    הבנה והעמקה בתפיסת השילוב כמתווה את הדרך החינוכית.
•    שותפות רציפה בין מורה - תלמיד – הורה.
•    דרכי עבודה ושיתוף בין הצוותים השונים הנוגעים בקידום רווחתו של הילד.   

בין הנושאים הנלמדים בהתמחות : התייחסות היהדות לחריג בחברה, דרכי הוראה בחנ"מ, ניהול כיתה בחינוך המיוחד, פסיכולוגיה בחינוך, עבודה עם הורים בחנ"מ, טיפול בלקויות למידה: קריאה, כתיבה וחשבון, הוראה מותאמת, טיפול בקשיים חברתיים ורגשיים, בניית תוכניות אישיות, למידה מתווכת והוראה וטיפול בעזרת הבעה ויצירה.
סיורים – בהתמחות נבנתה תכנית סיורים ייחודית, בה מסיירים הסטודנטים בבתי ספר לחינוך מיוחד ובבתי ספר המשלבים תלמידי חנ"מ.  מטרת הסיורים היא להכיר את אנשי הצוות בחינוך המיוחד ואת התכניות הייחודיות המתקיימות בשדה החינוכי בחינוך המיוחד. הסיורים מהווים נדבך משמעותי בין הנלמד במכללה לבין השדה החינוכי.
הסיורים יתקיימו  בד"כ בימי שישי או בימים המרוכזים. אנו רואים בסדרת הסיורים, חלק בלתי נפרד וחשוב מאוד בהכשרתכם להוראה.
מרצים אורחים – ההתמחות מזמינה אורחים קובעי מדיניות ובעלי השפעה על החינוך המיוחד בארץ, במטרה לשתף את המרצים ואת הסטודנטים בתובנות אישיות וקריאת כיוון, לבניית תפיסות עולם ודרכי עבודה לקידומם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך.
ההכשרה הפדגוגית  - ההכשרה הפדגוגית (העבודה המעשית) מתקיימת לאחר סיום של העבודה המעשית בחינוך הרגיל. העבודה המעשית מתבצעת, בבתי ספר לחינוך מיוחד או בכיתות חינוך מיוחד המשולבות בבתי ספר רגילים. ההכשרה שמה דגש על  הייחודיות החינוכית וההיבטים הפדגוגיים והדידקטיים הנדרשים בשטח החינוכי מהמורה לחינוך מיוחד.
מטרות תכנית הלימודים הנובעות מהאמור לעיל הן:

1.    להקנות ידע ויכולת ליישם את תפיסת העולם הייחודית של החינוך המיוחד.
2.    לפתח יכולת לקרוא מחקרים, להבינם היטב הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט היישומי.
3.    להכשיר את המורה כבעל ידע לקרוא אבחונים ולהסיק מהם מסקנות חינוכיות.
4.     לדעת תכנן ולהוציא לפועל תכנית למידה אישית עבור כל ילד, לעקוב אחר ביצוע התכנית, לרכוש את היכולת לזהות מתי ואיך לערוך שינויים הנדרשים בתכנית לקידומו של כל ילד.
5.    להכשיר מורה המבין מהי עבודת צוות: בניית צוות, גיבוש צוות, סוגי צוותים, סינרגטיות של צוות.
6.    ילמד לעבוד בשיתוף עם משפחת הילד ועם הילד בתהליכים החינוכיים המתרחשים בכיתה.

התוכנית מתאפיינת ביחס אישי לכל סטודנט, תמיכה וליווי לאורך כל מסלול ההכשרה.
בנוסף, אנו משתדלים לעזור לבוגרינו להשתלב בעבודה בחינוך מיוחד במערכת החינוך.
כיום, קרוב לעשרות מוסדות חינוך משלבים את בוגרינו בתפקידים שונים במערך החינוך המיוחד
הבית ספרי.


 תוכנית ההכשרה מאפשרת לשלב בין הכשרה בתלמוד או בתנ"ך לבין חינוך מיוחד בוגר ההתמחות מקבל הכשרה דו חוגית הן בחינוך מיוחד והן בחינוך רגיל.
מסלולים נוספים המתקיימים בהתמחות הם:
•    הרחבת הסמכה להוראת חינוך מיוחד
•    הסבת אקדמאים להוראת חינוך מיוחד

חובה לשלב התמחות תלמוד/תנ"ך עם התמחות חינוך מיוחד 

 

יום ו' בין השעות: 13:00-8:30

2 מחזורים של ימים מרוכזים בחופשות בין הזמנים בין השעות 19:00-9:00

עבודה מעשית: יום בשבוע במשך שלוש שנים (אפשרות לפתיחת קבוצות באזורים קרובים לישיבות

ע"פ רישום)

תנאי קבלה

זכאות לבגרות + פסיכומטרי בציון התאמה 540 המורכב מציון הבגרות וציון הפסיכומטרי.

פטור מפסיכומטרי יינתן לבעלי בגרות איכותית (4/5 יחידות באנגלית + 5 יחידות במקצוע מוגבר) בממוצע 92 ומעלה.

שכר לימוד:

שכ"ל אוניברסיטאי כ-11,296 ש"ח (לאחר הנחת שיפוי)

אגרות ותשלומים נלווים 420 ש"ח

דמי הרשמה (בשנה הראשונה) 250 ש"ח

(הסכומים המצוינים עפ"י שנה"ל תשפ"ד ויתעדכנו בכל שנה ושנה בהתאם להנחיות משה"ח והמל"ג)

מסמכים לרישום

תצלום ת"ז

תעודת בגרות

אישור בריאות

הצהרת תלמיד

צילום חוגר/אישור פטור