התמחות בהוראת חינוך מיוחד

מרכז המסלול : מתניה ריגר

"צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו"  מרן הרב קוק זצ"ל
ביסוד תכנית ההכשרה של ההתמחות בחינוך מיוחד, נמצאת האמונה ביכולת הילד עם הצרכים המיוחדים, לרכוש כלים ומיומנויות לשיפור איכות חייו. אחריות החברה למצוא דרכים, כדי להביאו למימוש היכולות הגלומות בתוכו ובכך יסייע ויקדם הן את לעצמו והן את חברה הסובבת אותו

.
תכנית ההכשרה מדגישה תפיסות פדגוגיות ייחודיות של החינוך המיוחד המתאפיינות:
•    ראיית הילד בהסתכלות רב ממדית.
•    הנגשת תכניות לימודים בהתאמה פדגוגית לצרכי אוכלוסיית החינוך המיוחד.
•    הבנה והעמקה בתפיסת השילוב כמתווה את הדרך החינוכית.
•    שותפות רציפה בין מורה - תלמיד – הורה.
•    דרכי עבודה ושיתוף בין הצוותים השונים הנוגעים בקידום רווחתו של הילד.   

בין נושאים הנלמדים בהתמחות : התייחסות היהדות לחריג בחברה, דרכי הוראה בחנ"מ, ניהול כיתה בחינוך המיוחד, פסיכולוגיה בחינוך, עבודה עם הורים בחנ"מ, טיפול בלקויות למידה: קריאה, כתיבה וחשבון, הוראה מותאמת, טיפול בקשיים חברתיים ורגשיים, בניית תכניות אישיות, למידה מתווכת והוראה וטיפול בעזרת הבעה ויצירה.
סיורים – בהתמחות נבנתה תכנית סיורים ייחודית, בה מסיירים הסטודנטים בבתי ספר לחינוך מיוחד ובבתי ספר המשלבים תלמידי חנ"מ.  מטרת הסיורים היא להכיר את אנשי הצוות בחינוך המיוחד ואת התכניות הייחודיות המתקיימות בשדה החינוכי בחינוך המיוחד. הסיורים מהווים נדבך משמעותי בין הנלמד במכללה לבין השדה החינוכי.
הסיורים יתקיימו  בד"כ בימי שישי או בימים המרוכזים. אנו רואים בסדרת הסיורים, חלק בלתי נפרד וחשוב מאוד בהכשרתכם להוראה.
מרצים אורחים – ההתמחות מזמינה אורחים קובעי מדיניות ובעלי השפעה על החינוך המיוחד בארץ, במטרה לשתף את המרצים ואת הסטודנטים בתובנות אישיות וקריאת כיוון, לבניית תפיסות עולם ודרכי עבודה לקידומם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך.
ההכשרה הפדגוגית  - ההכשרה הפדגוגית (העבודה המעשית) מתקיימת לאחר סיום של העבודה המעשית בחינוך הרגיל. העבודה המעשית מתבצעת, בבתי ספר לחינוך מיוחד או בכיתות חינוך מיוחד המשולבות בבתי ספר רגילים. ההכשרה שמה דגש על  הייחודיות החינוכית וההיבטים הפדגוגים והדידקטיים הנדרשים בשטח החינוכי מהמורה לחינוך מיוחד.
מטרות תכנית הלימודים הנובעות מהאמור לעיל הן:
1.    להקנות ידע ויכולת ליישם את תפיסת העולם הייחודית של החינוך המיוחד.
2.    לפתח יכולת לקרוא מחקרים, להבינם היטב הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט היישומי.
3.    להכשיר את המורה כבעל ידע לקרוא אבחונים ולהסיק מהם מסקנות חינוכיות.
4.     לדעת תכנן ולהוציא לפועל תכנית למידה אישית עבור כל ילד, לעקוב אחר ביצוע התכנית, לרכוש את היכולת לזהות מתי ואיך לערוך שינויים הנדרשים בתכנית לקידומו של כל ילד.
5.    להכשיר מורה המבין מהי עבודת צוות: בניית צוות, גיבוש צוות, סוגי צוותים, סינרגטיות של צוות.
6.    ילמד לעבוד בשיתוף עם משפחת הילד ואת הילד בתהליכים החינוכיים המתרחשים בכיתה.

התכנית מתאפיינת ביחס אישי לכל סטודנט, תמיכה וליווי לאורך כל מסלול ההכשרה.
בנוסף, אנו משתדלים לעזור לבוגרינו להשתלב בעבודה בחינוך מיוחד במערכת החינוך.
כיום, קרוב לעשרות מוסדות חינוך משלבים את בוגרינו בתפקידים שונים במערך החינוך המיוחד
הבית ספרי.


 תכנית ההכשרה מאפשרת לשלב בין הכשרה בתושב"ע או בתנ"ך לבין חינוך מיוחד בוגר ההתמחות מקבל הכשרה דו חוגית הן בחינוך מיוחד והן בחינוך רגיל.
מסלולים נוספים המתקיימים בהתמחות הם:
•    הרחבה הסמכה להוראת חינוך מיוחד
•    הסבת אקדמאים להוראת חינוך מיוחד
 

חובה לשלב התמחות תלמוד עם התמחות חינוך מיוחד 

 לצפייה במתווה לימודי  חינוך מיוחד