הרשמה לתואר ראשון

מתעניינים בלימודים במכללה ?

כיצד מתחילים ?

שלב א:

יש לבצע רישום על ידי קישור מקוון 

בקישורים הבאים :

תוכנית סדירים /בני ישיבות
תוכנית הרחבת הסמכה
תוכנית הסבת אקדמאים
תוכנית לימודי המשך