התמחות בהוראת מתמטיקה

ראש החוג : ד"ר דוד אטון
סילבוס להורדה:
ד"ר רוני בן-דוד
מרכז ההתמחות
טלפון:
0583295207
כתובת דוא"ל:
סגל מנהלי:
הרב חנוך הרבסט
ראש התוכנית
טלפון:
08-9485617
כתובת דוא"ל:
נוי יצחק
יועץ לימודים
טלפון:
08-9485676
כתובת דוא"ל:
אושרי מור
מזכירת תוכנית
טלפון:
08-9485677
כתובת דוא"ל:
מיטל יחיא
מזכירת רישום
טלפון:
08-9485620
כתובת דוא"ל:
מטרת התוכנית
מבנה הלימודים
תנאי קבלה
שכר לימוד
מסמכים לרישום

מטרת ההתמחות להכשיר סטודנטים שיוכלו לשמש בד בבד עם היותם רמי"ם להוראה ערכית ומתקדמת, הוראה המבוססת על ידע חינוכי מעשי רב, יחד עם בקיאות מתמטית אקדמית. המורים בהתמחות רוכשים כלים משמעותיים לניהול כיתה, טכניקות הסברה והפשטה, ורוכשים ניסיון מעשי בהוראה.

 

מבנה הלימודים

יום ו' בין השעות: 13:00-8:30

2 מחזורים של ימים מרוכזים בחופשות בין הזמנים בין השעות 19:00-9:00

עבודה מעשית: יום בשבוע במשך שלוש שנים (אפשרות לפתיחת קבוצות באזורים קרובים לישיבות

ע"פ רישום)

 

תנאי קבלה

זכאות לבגרות + פסיכומטרי בציון התאמה 540 המורכב מציון הבגרות וציון הפסיכומטרי.

פטור מפסיכומטרי יינתן לבעלי בגרות איכותית (4/5 יחידות באנגלית + 5 יחידות במקצוע מוגבר) בממוצע 92 ומעלה.

 

שכר לימוד:

שכ"ל אוניברסיטאי כ-11,296 ש"ח (לאחר הנחת שיפוי)

אגרות ותשלומים נלווים 420 ש"ח

דמי הרשמה (בשנה הראשונה) 250 ש"ח

(הסכומים המצוינים עפ"י שנה"ל תשפ"ד ויתעדכנו בכל שנה ושנה בהתאם להנחיות משה"ח והמל"ג)

 

 

מסמכים לרישום

תצלום ת"ז

תעודת בגרות

אישור בריאות

הצהרת תלמיד

צילום חוגר/אישור פטור