התמחות בהוראת לשון

מרכז התוכנית :ד"ר אדם בן נון
סילבוס להורדה:
מרכז ההתמחות: ד"ר אריאל גבאי
הרב חנוך הרבסט
ראש התוכנית
טלפון:
08-9485617
כתובת דוא"ל:
יעקב לוי
יועץ לימודים
טלפון:
08-9485623
כתובת דוא"ל:
אושרי מור
מזכירת תוכנית
טלפון:
08-9485677
כתובת דוא"ל:
מיטל יחיא
מזכירת רישום
טלפון:
08-9485620
כתובת דוא"ל:
מטרת התוכנית
מבנה הלימודים
תנאי קבלה
שכר לימוד
מסמכים לרישום

שתי מטרות עיקריות לה להתמחות בלשון העברית במכללת אורות ישראל: מטרה עיונית ומטרה מעשית. במישור הבלשני-עיוני מגמתה של תכנית הלימודים היא להעניק ללומדים היכרות מעמיקה עם השפה העברית לתולדותיה על ממשקיה עם השפות השמיות הקרובות אליה. תלמידי ההתמחות מעשירים את ידיעותיהם בכל השכבות ההיסטוריות של השפה העברית: לשון המקרא, לשון חז"ל, לשון ימי הביניים והעברית החדשה. כיאה למכללה אקדמית תורנית, העיסוק בעברית של בית הכנסת ובית המדרש תופס מקום בולט: הקריאה המסורתית במקרא ובמשנה נידונת דרך שיטה ברבים מקורסי היסוד, ובין קורסי הבחירה מוצעים קורסים כמו: לשון התפילה, לשון פרשני המקרא, לשון פוסקי ההלכה ועוד.

י

יום ו' בין השעות: 13:00-8:30

2 מחזורים של ימים מרוכזים בחופשות בין הזמנים בין השעות 19:00-9:00

עבודה מעשית: יום בשבוע במשך שלוש שנים (אפשרות לפתיחת קבוצות באזורים קרובים לישיבות

ע"פ רישום)

תנאי קבלה

זכאות לבגרות + פסיכומטרי בציון התאמה 540 המורכב מציון הבגרות וציון הפסיכומטרי.

פטור מפסיכומטרי יינתן לבעלי בגרות איכותית (4/5 יחידות באנגלית + 5 יחידות במקצוע מוגבר) בממוצע 92 ומעלה.

שכר לימוד:

שכ"ל אוניברסיטאי כ-11,296 ש"ח (לאחר הנחת שיפוי)

אגרות ותשלומים נלווים 420 ש"ח

דמי הרשמה (בשנה הראשונה) 250 ש"ח

(הסכומים המצוינים עפ"י שנה"ל תשפ"ד ויתעדכנו בכל שנה ושנה בהתאם להנחיות משה"ח והמל"ג)

מסמכים לרישום

תצלום ת"ז

תעודת בגרות

אישור בריאות

הצהרת תלמיד

צילום חוגר/אישור פטור