התמחות בהוראת לשון

מרכז התוכנית ברחובות :אריאל גבאי
 

שתי מטרות עיקריות לה להתמחות בלשון העברית במכללת אורות ישראל: מטרה עיונית ומטרה מעשית. במישור הבלשני-עיוני מגמתה של תכנית הלימודים היא להעניק ללומדים היכרות מעמיקה עם השפה העברית לתולדותיה על ממשקיה עם השפות השמיות הקרובות אליה. תלמידי ההתמחות מעשירים את ידיעותיהם בכל השכבות ההיסטוריות של השפה העברית: לשון המקרא, לשון חז"ל, לשון ימי הביניים והעברית החדשה. כיאה למכללה אקדמית תורנית, העיסוק בעברית של בית הכנסת ובית המדרש תופס מקום בולט: הקריאה המסורתית במקרא ובמשנה נידונת דרך שיטה ברבים מקורסי היסוד, ובין קורסי הבחירה מוצעים קורסים כמו: לשון התפילה, לשון פרשני המקרא, לשון פוסקי ההלכה ועוד.

 

במישור המעשי מטרת ההתמחות בלשון העברית היא להכשיר מורים מעולים וחדורי אהבה לשפה העברית.  כידוע, מקצוע הלשון אינו מן הקלים בבית הספר. לכן ברבים מהקורסים, במיוחד באלה הנוגעים במישרין לנושאי הלימוד בבית הספר, ניתנת הדעת לשאלה כיצד יש ללמד את העניין הנידון, בבחינת 'דע מה שתשיב'.  בנוסף לזה, הסטודנטים מתנסים בעבודה מעשית בליווי צמוד של מדריך פדגוגי מיוחד המומחה לדרכי הוראת המקצוע בבתי הספר.

 

מתווה התמחות לימודי לשון