התמחות הוראה ביסודי

מרכז ההתמחות ברחובות: ד"ר דרור חוברה

"מסלול יסודי" במכללת אורות ישראל נועד להכשיר מחנכים לבתי הספר היסודיים. על פי תפיסתנו, מחנך בבית הספר היסודי הוא אדם בעל תכונות המאפיינות באמפתיה, הכלה ותקשורת בין-אישית טובה עם תלמידיו. מחנך זה הוא בעל ידע אקדמי נרחב הן בחינוך הן בתחומי הדעת שהוא מלמד. עליו להיות "צמא דעת" ובעל מיומנויות למידה גבוהות, ובכללן מיומנויות צריכת חומר מדעי עדכני באופן ביקורתי. מחנך הוא בעל זהות מקצועית מגובשת ותחושת שליחות ובעל ידע ומיומנויות להורות את ראשית הקריאה והכתיבה וכן את יסודות החשבון בכיתות היסוד (א-ב). בעל כישורים ומיומנויות להורות את המקצועות אותם למד בבית הספר. יחסיו עם קהילת בית הספר (הנהלה, צוות הוראה, הורים והקהילה שממנה יונק בית הספר את תלמידיו) טובים מאוד. מחנך זה מאמין ביכולת של תלמידיו להשתנות וביכולת שלו לסייע לתלמידיו להשתנות.

 

כמכללה אקדמית-תורנית אנו סבורים כי המחנך חייב להיות אישיות תורנית בעלת מידות וידע תורני. על המחנך ללמד את כיתתו "לימודי קודש" המיועדים לחנך את תלמידיהם, בנוסף להקניית הידע.

מחנך בבית הספר היסודי חייב להאמין ביכולת הילד להשתנות וביכולת הילד בעל הצרכים המיוחדים להתקדם, אף מעבר למגבלותיו הנוכחיות. מסיבה זו עליו להיות מיומן בשילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים בכיתה ה"רגילה".

כמורה עליו להיות בקיא גם בתחומי הערכה הן לצורך הערכת התקדמות תלמידיו הן לצורך הפעלת כלים רפלקטיביים לשיפור הוראתו ולהתאמתה לתלמידיו.

במסגרת לימודי החינוך צריך ללמוד 26 ש"ש, חלקם קורסי חובה והיתרה – קורסי בחירה. חלק מהקורסים ניתן ללמוד באופן מתוקשב.

בנוסף, יש לבצע עבודה מעשית בתחום ההתמחות.

 לצפייה במתווה לימודים מסלול יסודי