התנסות פדגוגית

התנסות פדגוגית (עבודה מעשית) הינה החלק הפרקטי של לימודכם, אנו רואים בהתנסות כחלק החשוב ביותר בלימודכם בו אתם מיישמים את התאוריה הנלמדת הלכה למעשה.

במהלך ההתנסות אתם מלווים בידי מדריך פדגוגי המומחה בתחום הדיסציפלינרי ובמורה מאמן מצוות בית הספר אליו  שובצתם. ההתנסות כוללת: צפיה במורים מיומנים, למידת עמיתים, ביצוע ראיונות ואיסוף נתונים, לימוד בפועל בכיתה ואחריות על מקצוע כחלק אינטגרלי מצוות בית הספר.

ההתנסות הפדגוגית מחולקת לשלושה שלבים ומתפרסת על פני שלוש שנים אקדמאיות:

התנסות פדגוגית שנה ראשונה

בשנה א' הסטודנטים מבצעים התנסות פדגוגית בהתמחות הראשונה (בדרך כלל תלמוד) ההתנסות היא בשיטה המסורתית וזאת ע"מ להקל את כניסתכם לעולם ההוראה והחינוך.

התנסות פדגוגית שנה שניה

בשנה ב' הסטודנטים מבצעים התנסות פדגוגית בהתמחות השנייה, ההתנסות היא בשיטת P.D.S בו הסטודנטים לוקחים אחריות  על המקצוע הנלמד ומשולבים בצוות בית הספר.

התנסות פדגוגית שנה שלישית

בשנה ג' הסטודנטים מבצעים התנסות פדגוגית בנושא חינוך ע"פ האשכולות הרלוונטיים. ההדרכה מתבצעת ע"י מומחי תוכן מעולם האקדמיה ומנחים לכתיבת עבודת סמינריון דידקטי

שיבוץ להתנסות הפדגוגית

בשלב הראשון יש לפנות למרכז ההתמחות אשר ישלח שאלון לסטודנט כדי לדעת מהי הקבוצה, בית הספר והמיקום הטובים ביותר להתנסות הפדגוגית. המרכז יישלח את תוצאות השאלון לשיבוץ להתנסות הרלוונטית במזכירות האקדמית. סטודנט שאינו יודע לאן עליו להשתבץ יכול לפנות ליועץ הלימודים שלו.

בכל שנה הסטודנט יבצע התנסות בהתמחות אחת בלבד

מרחב הלמידה:

את כלל הטפסים (דפי צפייה, מערכי שיעור, שיעורי מבחן וכו') יש להעלות אך ורק למוודל .

מרכזי ההתמחויות:

התמחות

מרכז ההתמחות

מייל

תלמוד

הרב מנחם קליין

[email protected]

תנ"ך

הרב גבריאל חנוכה

[email protected]

חנ"מ

מר מתניה ריגר

[email protected]

תקשורת

ד"ר יהודה ויטלזון

[email protected]

לשון

מר אוהד בשירי

[email protected]

מדעים

ד"ר גלעד פילוסוף

[email protected]

היסטוריה

ד"ר יוסף לונדין

[email protected]

מתמטיקה

ד"ר מאיר סנדיק

[email protected]

מלמדים לשון וכוללת

  ד"ר נאמן אריאל

          [email protected]

 

 

 

 

 

בהצלחה רבה!!!