התמחות בהוראת תנ"ך

מרכז התכנית ברחובות : הרב ד"ר גבריאל חנוכה

משלי בני אדם המה רק "גלמים", מה שאין כן מקראי קדש שיש בהם רוח חיים של רוח הקודש. ..לפיכך, מכל מה שנכתב שלא בדיוק כל כך... הגיעו רבותינו לדרוש איזה כוונה מעניין או שלא כעניין... וכל הכתובים כפטיש יפוצץ סלע, ומשליך ניצוצות במקומו ושלא במקומו, שלא עלה על דעת המפוצץ שייפול שמה, כך רמז הכתוב כמה עניינים וסודות אפילו שלא מעניין המדובר כלל".

(הנצי"ב מוולוזין)

זכות גדולה נפלה בחלקנו שאנו יכולים ללמוד את דבר ה' ולהתעמק בתורתו, מתוך עיניהם של חכמינו שהטיבו לראות את עומק פשוטו של מקרא.

ביסוד תכנית ההכשרה של הוראת התנ"ך, אנו נתמקד בדרכי הוראה ייעודיות, המייחדות את הוראת התנ"ך. הדגש יהיה על הוראת התנ"ך מתוך יראת שמים גדולה, אהבת התנ"ך והנחלתו מתוך שמחה לדור הבא. יצירת אקלים מתאים שיאפשר חיבור לעולם המצוות, ולערכי המוסר של התורה. חיזוק הזהות היהודית, וחיזוק הקשר עם ארצנו הקדושה.

לאור זאת, תכנית ההכשרה מדגישה תפיסות פדגוגיות ייחודיות של הוראת התנ"ך המתאפיינות ב:

·         ראייה מרחבית של יחידת הלימוד.

·         לימוד מעמיק של היחידה, והבנת המסרים הרוחניים והמוסריים שבה.

·         שליטה בפדגוגיה חדשנית, עם דגשים מיוחדים להוראת התנ"ך.

·          הכרת עזרים פדגוגיים להוראת התנ"ך.

·         הכרת הגיאוגרפיה המקראית, וחיבורה לחיינו (אבותינו הלכו על רגבי אדמת קודש זו).

·         תורת חיים – מה בא ללמדנו (עמ"ר).

המכללה, מתוך ראיה מערכתית שמטרתה להכין את הסטודנט ליעדים אותם היא הציבה לעצמה, בחרה את נושאי הקורסים ואז זמן ההוראה שלהם בקפידה.  לכן, בכול תחילת שנת לימודים יש קורס "מבוא להוראת התנ"ך", שבו לומדים מן המסד ועד לטפחות את כל השלבים להכנת השיעור, השיקולים הפדגוגיים – מה ללמד ומה לא, והפרקטיקה המעשית – אז איך מלמדים את הפרק הזה?

מטרת הקורס היא הכנה ראשונית לקראת הכניסה (אחרי סוכות), לעבודה מעשית בתנ"ך.

קורסים נוספים הנלמדים במכללה:

·         דרכי הוראת התנ"ך – מתקדמים. בקורס זה עולים קומה נוספת, הן בלימוד מעמיק והן בהקניית עזרים פדגוגיים נוספים.

·         בהוראת ספרי התנ"ך, כשהקו המנחה הוא ספרים הנלמדים בבתי הספר, כדי שהסטודנט יגיע מוכן להוראת התנ"ך לאחר שלמד ספרים אלה בעיון, ומיומן בדרכי הוראתם.

·         פרשנות (או פרשן אחד לעומק או עיון משווה).

·         לפי נושאים כגון: תורת הגמול, פרקים במחשבת המקרא ועוד.

 

עבודה מעשית:

ייחודיותה של העבודה המעשית בתנ"ך, באה לידי ביטוי בכמה היבטים:

בתוכנית הסטודנט "לוקח פיקוד" על קבוצת תלמידים ומלווה אותם לאורך תקופה ארוכה, ממש כמו המורה שלהם (ולא מלמד שיעור פעם בשבועיים). תוכנית זו מאפשרת לסטודנט להכיר היטב את התלמידים, להתמקצע בכתיבת מערכים לאורך תקופה ולא כשיעורים מנותקים. ללוות את התלמידים במשך תקופה ארוכה הכוללת גם מבחנים וגם התייחסות לחגים וימים מיוחדים.
תוכנית זו נוחלת הצלחה מרובה בשטח.

נסיים בדבריה של נחמה ליבוביץ

במרכז השיעור יעמוד הפרק, הפסוק, הסיפור, החוק, העניין, הרעיון [...]

ויזכור המורה תמיד:

אין עיקר מטרתנו בבית הספר להרבות מידע, ואין ביכולתנו להוציא מתוכו תלמידי חכמים בקיאים בכל חדרי התורה,

אלא מטרתנו להרבות אהבת תורה, שיהיו דברי תורה יקרים וחביבים על הלומד.


 

מטרת התוכנית
מבנה התוכנית
תנאי קבלה

משלי בני אדם המה רק "גלמים", מה שאין כן מקראי קדש שיש בהם רוח חיים של רוח הקודש. ..לפיכך, מכל מה שנכתב שלא בדיוק כל כך... הגיעו רבותינו לדרוש איזה כוונה מעניין או שלא כעניין... וכל הכתובים כפטיש יפוצץ סלע, ומשליך ניצוצות במקומו ושלא במקומו, שלא עלה על דעת המפוצץ שייפול שמה, כך רמז הכתוב כמה עניינים וסודות אפילו שלא מעניין המדובר כלל".
(הנצי"ב מוולוזין)

זכות גדולה נפלה בחלקנו שאנו יכולים ללמוד את דבר ה' ולהתעמק בתורתו, מתוך עיניהם של חכמינו שהטיבו לראות את עומק פשוטו של מקרא.
ביסוד תכנית ההכשרה של הוראת התנ"ך, אנו נתמקד בדרכי הוראה ייעודיות, המייחדות את הוראת התנ"ך. הדגש יהיה על הוראת התנ"ך מתוך יראת שמים גדולה, אהבת התנ"ך והנחלתו מתוך שמחה לדור הבא. יצירת אקלים מתאים שיאפשר חיבור לעולם המצוות, ולערכי המוסר של התורה. חיזוק הזהות היהודית, וחיזוק הקשר עם ארצנו הקדושה.
לאור זאת, תכנית ההכשרה מדגישה תפיסות פדגוגיות ייחודיות של הוראת התנ"ך המתאפיינות ב:
·         ראייה מרחבית של יחידת הלימוד.
·         לימוד מעמיק של היחידה, והבנת המסרים הרוחניים והמוסריים שבה.
·         שליטה בפדגוגיה חדשנית, עם דגשים מיוחדים להוראת התנ"ך.
·         הכרת עזרים פדגוגיים להוראת התנ"ך.
·         הכרת הגיאוגרפיה המקראית, וחיבורה לחיינו (אבותינו הלכו על רגבי אדמת קודש זו).
·         תורת חיים – מה בא ללמדנו (עמ"ר).

 

המסלולים הקיימים:

מסלול יסודי - תכנית מלמדים (לשון והוראה כוללת).

מסלול על יסודי בבחירת 2 התמחויות - דו חוגי : תלמוד /תנ"ך/היסטוריה/חינוך מיוחד/לשון עברית /תקשורת.

 

זמני הלימוד:

1. הלימודים מתקיימים בימי שישי בין השעות 13:00-8:30 + 12 ימים מרוכזים בבין הזמנים

בין השעות 19:00-9:00 .

2. התנסות מעשית בהוראה מתקיימת כ- 6 שעות ביום נוסף באמצע שבוע במשך שנה, החל מהשנה השנייה

ללימודים במשך שנתיים בהתמחויות הנבחרות + שנה נוספת של התנסות בסוגיות חינוכיות.

3. קורסים מתוקשבים הנלמדים מהבית דרך מערכת ה"מודל" שבאתר המכללה

תנאי הקבלה לתואר ראשון (נכון לשנה"ל תשפ"ג):

זכאות לבגרות + פסיכומטרי בציון התאמה 540 המורכב מציון הבגרות וציון הפסיכומטרי .פטור מפסיכומטרי יינתן לבעלי בגרות איכותית ( 4/5 יחידות באנגלית + 5 יחידות במקצוע מוגבר) בממוצע 92 ומעלה.