התמחות בהוראת תקשורת

ד"ר יצחק ש' רקנטי
ראש ההתמחות
כתובת דוא"ל:
שמידט אברהם
מרכז ההתמחות
טלפון:
052-6600262
כתובת דוא"ל:
מטרת ההתמחות בהוראת התקשורת במכללת אורות ישראל להכשיר מורים ורמ"ים ברמה מקצועית גבוהה, מתוך תחושת שליחות ואחריות לעתיד מדינת ישראל ולעתיד העם היהודי, ומתוך היכרות עם החומרים המעודכנים ביותר בתחומי המחקר ודרכי ההוראה.
הלומדים בהתמחות מקבלים בסיס ידע נרחב בתקשורת בכלל, ובקולנוע, רדיו וניו מדיה בפרט, ורוכשים כלים דידקטיים מגוונים להוראת התקשורת בשיטות ייחודיות. במקביל מתוודעים לומדי ההתמחות בסדנאות מעשיות בתחומי הלמידה בהנחיית מורים מעשיים מנוסים.
ראשי ההתמחות נמצאים בקשר שוטף עם מובילי המקצוע במשרד החינוך. 
מעל הכול פועלת ההתמחות מתוך תפיסת עולם תורנית לאומית המודעת היטב למחקר המעודכן ביותר בתחום, ויחד עם זה פועלת לגדל רמי"ם ומורים המבינים את חשיבותה החינוכית של הוראת התקשורת.