תקנון ונהלים - קמפוס רחובות

קבלה ללימודים במכללה

 

תנאי הקבלה ללימודי תואר ראשון B.ed

 • בכלל ההתמחויות: זכאות לתעודת בגרות + מבחן פסיכומטרי בציון משולב 540 לפחות, בציון משולב 525 – 539 נדרשים לבצע מבחן מסיל"ה ולעבור בציון 5.5 לפחות כדי להתקבל.

פטור מפסיכומטרי יינתן למועמדים בעלי תעודת בגרות איכותית הכוללת: ממוצע בגרות 92 ו- 4 או 5 יח"ל אנגלית ומקצוע בגרות נוסף ב-5 יח"ל.

 • בהתמחות בהוראת המתמטיקה: זכאות לתעודת בגרות הכוללת לפחות 4 יח"ל במתמטיקה בציון של 75 ומעלה ומקצוע בגרות נוסף ב-5 יח"ל + מבחן פסיכומטרי בציון משולב 540 לפחות , בציון משולב 525 – 539 נדרשים לבצע מבחן מסיל"ה ולעבור בציון 5.5 לפחות כדי להתקבל.

פטור מפסיכומטרי יינתן למועמדים בעלי תעודת בגרות איכותית הכוללת: ממוצע בגרות 92 ו- 4 או 5 יח"ל אנגלית ומקצוע בגרות נוסף ב-5 יח"ל.

 • בהתמחות בהוראת האנגלית: זכאות לתעודת בגרות הכוללת לפחות 5 יח"ל באנגלית בציון 70 ומעלה ומקצוע בגרות נוסף ב-5 יח"ל + מבחן פסיכומטרי בציון משולב 540 לפחות, בציון משולב 525 – 539 נדרשים לבצע מבחן מסיל"ה ולעבור בציון 5.5 לפחות כדי להתקבל.

פטור מפסיכומטרי יינתן למועמדים בעלי תעודת בגרות איכותית הכוללת: ממוצע בגרות 92 ו- 4 או 5 יח"ל אנגלית ומקצוע בגרות נוסף ב-5 יח"ל.

 • בהתמחות בהוראת מדעים: זכאות לבגרות הכוללת 4-5 יח"ל במתמטיקה+ 5 יח"ל במקצוע מדעי מוגבר + מבחן פסיכומטרי בציון משולב 540 לפחות, בציון משולב 525 – 539 נדרשים לבצע מבחן מסיל"ה ולעבור בציון 5.5 לפחות כדי להתקבל.

פטור מפסיכומטרי יינתן למועמדים בעלי ממוצע בגרות 92 ומעלה בבגרות איכותית הכוללת 4 או 5 יח"ל באנגלית, 4 או 5 יח"ל במתמטיקה וכן 5 יח"ל במקצוע מדעי מוגבר.

תלמידים שאינם עומדים בתנאי קבלה, נדרשים לבצע מבחן מסיל"ה ולעבור בציון 5.5 לפחות כדי לאפשר כניסתם לדיון בועדת חריגים.

 

תנאי קבלה ללימודי המשך (השלמה לB.ed)

תעודת הוראה מוסמך בכיר וזכאות לבגרות.

 • מועמדים לתואר ראשון בני 30 ומעלה חסרי תעודת בגרות מחויבים בלימודי מכינה בהיקף של 6 ש"ש, כתנאי קבלה ללימודים. לימודי המכינה מתקיימים בסמסטר קיץ כדי לסיימם לפני תחילת הלימודים

 

תנאי קבלה להסבת אקדמאיים להוראה

קבלה ללימודי תעודת הוראה מותנית בציון ממוצע של 75 לפחות בתואר ראשון או 70 במדעי החיים והמדעים המדויקים וההנדסה.

תנאי קבלה ללימודי M.Teach

       תואר ראשון בציון ממוצע של 80 לפחות, לבעלי תואר אקדמי ראשון בתחומי מדעי הטבע, מדעי          

       החיים והמדעים המדויקים וההנדסה, ציון ממוצע לקבלה יהיה לפחות 75.

       תנאי קבלה ללימודי תואר שני M.Ed

       תואר ראשון בהוראה או תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע 80 ומעלה. תואר ראשון     

       דיסציפלינארי במדעי הטובע או מדעים מדוייקים בממוצע של 75.

 • בעלי תעודות או מסמכים מחו"ל, יופנו למחלקה להכרת תארים במשרד החינוך לקבלת אישור שקילה. ללא אישור שקילה לא ניתן ללמוד במכללתנו.

תנאי הקבלה המאושרים על-ידי האגף להכשרת עובדי הוראה  במשרד החינוך מתפרסמים באתר המכללה מידי שנה.

 

נוהל רישום סטודנט חדש

רישום ללימודים

 • מועמד המתעניין בלימודים בקמפוס יופנה למזכירת הרישום הרלוונטית.
 • בשיחה הטלפונית הוא יקבל הסבר כללי על תכנית הלימודים ועל תנאי הקבלה לתכנית. לאחר השיחה יישלח למועמד קישור לרישום מקוון
 • המועמד ימלא את פרטיו בקובץ המקוון ויעלה את המסמכים הבאים:
 • לתואר ראשון: צילום תעודת בגרות, ציון פסיכומטרי (אם יש), אישורים על שנות ישיבה, אישור רפואי, צילום תעודת זהות ותמונת פספורט. במסגרת הרישום המקוון ישלם המועמד את דמי הרישום.
 • ללימודי הסבת אקדמאים להוראה: צילום תואר ראשון וגיליון ציונים, צילום תעודת זהות ותמונת פספורט.
 • ללימודי המשך: צילום תעודת בגרות, צילום תעודת הוראה וגליון ציונים , אישורים על שנות ישיבה, צילום תעודת זהות, ותמונת פספורט.
 • ללימוד הרחבת הסמכה: צילום תעודת הוראה, תואר ראשון וגיליונות ציונים, אישורים  על שנות ישיבה, צילום תעודת זהות, ותמונת פספורט.
 •         ללימודי M.Teach: צילום תואר ראשון וגיליונות ציונים, צילום תעודת זהות, ותמונת  פספורט.
 •         ללימודי תואר שני M.Ed: צילום תעודת הוראה, תואר ראשון וגיליונות ציונים, צילום  תעודת זהות, ותמונת פספורט.
 • מועמד ללימודי תואר ראשון שהוא בן 30 ומעלה וללא בגרות, יידרש לעשות מכינה לגילאי 30 ומעלה כתנאי לקבלתו ללימודים.
 • לאחר קבלת מסמכיו האישיים ובדיקתם הוא יוזמן לראיון לימודים אצל ראש התכנית.
 • בראיון ייבחנו נתוני הקבלה של המועמד ומידת התאמתו להוראה, וכן תותאם לו תכנית לימודים על פי רצונו ועל פי המלצת ראש התכנית.
 • ראש התכנית המראיין, יחתום על אישור קבלת המועמד ללימודים ויעביר את ערכת ההרשמה (להלן: "התיק האישי") למזכירות האקדמית.
 • במזכירות האקדמית מבצעת בקרה ומאמתת פרטים ומסמכים שהמועמד הגיש ברישום המקוון, עדכון הסטטוס וחתימה על הטפסים. המזכירות האקדמית תנפיק מכתב קבלה ללימודים בחתימת מנהלת מזכירות האקדמית.
 • התיק האישי יוחזר למזכירות התכנית לשיבוץ קורסים למערכת הסטודנט ויועבר למדור גביית שכ"ל להסדרת תשלום.
 •  לאחר מכן יועבר התיק האישי למדור גביית שכ"ל להסדרת תשלום וגביית דמי הרשמה. במסגרת הרישום המקוון ישלם המועמד את דמי הרישום.
שיבוץ מערכת -תואר ראשון גברים

הנחיות לשימוש  במידע  אישי לרישום  ושיבוץ מערכת :

הנחיות והסבר  לרישום דרך יועץ וירטואלי >>לחץ כאן<<

הקישור לשיבוץ מערכת שעות תואר ראשון גברים תשפ"ד >>לחץ כאן<<

תקופת ניסיון

תקופת ניסיון

 • תקופת הלימודים הראשונה של סטודנט המתקבל ללימודים במכללה תהא לתקופת ניסיון בשנת הלימודים הראשונה.
 • בסוף תקופת הניסיון רשאית המכללה להפסיק את לימודי הסטודנט או להאריכם לתקופת ניסיון נוספת.
 • למכללה קיימת הזכות להפסיק את לימודיו של הסטודנט, לאחר מתן אזהרה בעל-פה ובכתב בהתאם להוראות האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך.

 

נוהל בחינות לנבחנים

תנאים מוקדמים להשתתפות בבחינה

 • סטודנט לא יורשה להשתתף בבחינה אלא לאחר הצגת תעודה מזהה עם תמונה.

     "תעודה מזהה" בסעיף זה: תעודת סטודנט של מכללת אורות ישראל תקפה לאותה שנת לימודים, תעודת זהות בתוקף (רגילה או ביומטרית),

      דרכון ישראלי בתוקף, רישיון נהיגה ישראלי בתוקף,   תעודת צבאית אישי תקפה (חוגר, קצין , נגד).

 • סטודנט יורשה להשתתף בבחינה בקורס הרשום בתכנית לימודיו, ובתנאי שהייתה לו נוכחות סדירה בקורס.

 

זמן הבחינה

 • על הסטודנט להגיע לכיתת הבחינה, 15 דקות לפני מועד תחילת הבחינה, ולאחר שהשלים את כל סידוריו האישיים. לא תתאפשר יציאה מהכיתה במהלך הבחינה! למעט במקרים חריגים ובליווי משגיח.
 • סטודנט המאחר לבחינה לא יזכה בתוספת זמן. לא תתאפשר כניסה לבחינה לאחר 30 דקות משעת תחילתה. לא תתאפשר יציאה מכיתת הבחינה, אלא רק לאחר 30 דקות מתחילתה.

 

התנהגות בזמן הבחינה

 • הסטודנט יישב בהתאם להוראות המשגיח. המשגיח רשאי לפעול לפי שיקול דעתו, להעביר סטודנט ממקומו למקום ישיבה אחר בכל עת.
 • כל החפצים האישיים של הנבחנים, לרבות טלפונים סלולריים שיכובו לגמרי טרם הבחינה, ירוכזו בפינת החדר בהתאם להוראת המשגיח.
 • המשגיח יחלק לנבחן מחברת בחינה שעליה מודבקות מדבקות הנושאות את פרטיו האישיים. הסטודנט ימלא את הפרטים המבוקשים על גבי המחברת.
 • חומר עזר יוּתר לשימוש רק אם צוין בשאלון הבחינה.
 • המרצה ישהה בכיתות הבחינה, לצד המשגיח, במהלך הבחינה (עד חצי שעה) ויענה לשאלות הבהרה לתלמידים.
 • סטודנט שנכנס לבחינה וקיבל מחברת בחינה ו/או שאלון, מימש את זכותו להיבחן על כל המשתמע מכך.
 • אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר או חפץ כלשהו אחד לשני, ללא אישור המשגיח. למשגיח הזכות לפסול בחינה ו/או להגיש תלונה נגד סטודנט שיתנהג בניגוד לנהלים.
 • אסור להשתמש בבחינה בדפי טיוטה חיצוניים. סטודנט שמבקש לכתוב על גבי דף טיוטה, יעשה זאת על גבי הדפים הימניים של מחברת הבחינה, בראשם תצוין המילה "טיוטה".
 • אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.
 • בתום הבחינה ימסור הסטודנט למשגיח את מחברת הבחינה ואת שאלון הבחינה, ויקבל מהמשגיח אישור חתום על ידו המאשר את השתתפותו בבחינה.

 

מועד ב' ומועד מיוחד

  • בהתאם לסעיף 15(ב) ו-(ב1) לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007, כל סטודנט לתואר ראשון או שני זכאי להיבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בקורסי יסוד, בשנה שבה נלמד הקורס, בשני מועדים שקבעה המכללה, בלא קשר לרמת הישגיו בבחינות הקודמות באותם תנאים ובלא פגיעה בזכויותיו של הסטודנט, וזאת בהתאם לנוהלי המכללה, לרבות לעניין אופן הרישום לבחינה והציון הקובע.
  • סטודנט החפץ להיבחן במועד ב', יהיה חייב להירשם ולוודא את רישומו בפועל. בכל מקרה הציון במועד ב' יהיה הציון הקובע.
  • סטודנט שנרשם למועד ב' ולא מתכוון להגיע לבחינה, חייב להודיע על כך, לפחות 48 שעות מראש למחלקת הבחינות, אחרת יאבד את זכותו להיבחן במועד ב' בעתיד.
  • סטודנט שנבחן במועד ב' ונכשל, זכאי להגיש בקשה בכתב לבחינה במועד מיוחד לוועדת הסטטוס שתדון בעניינו, אשר לה הסמכות הבלעדית לאשר בחינה במועד מיוחד, במידה וראתה סיבה מוצדקת לכך.
  • ציוני הבחינה יימסרו על-ידי המרצים, לא יאוחר משבועיים מיום מועד הבחינה, ויפורסמו במסוף תלמידים.
  • במחלקת הבחינות ניתן לצפות במחברת הבחינה, להגיש בקשה לצילום מחברת הבחינה (בעלות 5 ₪) וכן לערער על הציון בבחינה (בעלות 25 ₪) עד עשרה ימים מיום פרסום הציונים.
בחינת אמירם

נוהלי בחינת אמיר"ם - בחינה ממוחשבת למיון לרמות באנגלית

לפני ההרשמה לבחינה יש לקרוא את ההסברים ל"בחינת אמי"ר ממוחשבת - אמיר"ם" שבאתר המרכז הארצי לבחינות והערכה:  https://www.nite.org.il/other-tests/amiram

 

1 .תשלום והרשמה לבחינה:

    ההרשמה לבחינה והתשלום מתבצעים במוסד הלימודים בו מתבצעת הבחינה.

2 .ביום הבחינה:

    לפני כניסתכם לחדר הבחינה הציגו תעודת זהות.

    נבחן שיבוא ללא תעודת זהות לא יוכל להיבחן.

3 .תוצאות הבחינה:

    ציון הבחינה מדווח למוסד שנבחנתם בו. ניתן לדווח את ציוני הבחינה למוסדות נוספים דרך האזור האישי באתר המרכז באינטרנט. ברוב

    מוסדות הלימוד, בסיום הבחינה ניתנת לנבחן תעודת ציון. ציון זה אינו מאושר סופית כל עוד לא דיווח המרכז את הציונים למוסדות הלימוד.

    קבלת עותק של תעודת ציון כרוכה בדמי טיפול. בנוסף, תוכלו לראות את ציוניכם באתר המרכז לפי פרטים אישיים מזהים.

4 .ביטול הרשמה לבחינה:

    עפ״י הנהלים של מוסד הלימודים בו נערכה ההרשמה לבחינה.

5 .בדיקה חוזרת של הבחינה לבקשת הנבחן:

    הליך זה כרוך בתשלום, אולם אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן יש טעות בתוצאות   הבחינה, יוחזרו דמי הטיפול במלואם.

    לפרטים יש לפנות למדור ציונים או להוריד מאתר המרכז טופס לתשלום עבור בדיקה חוזרת.

6 .הזמנה לבחינה חוזרת:

    בעת הערכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי הציונים שיחושבו לכל נבחן ישקפו נאמנה את יכולתו. לעתים המרכז

    הארצי לבחינות ולהערכה מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה או בשל בעיות טכניות. בכל מקרה

    שמתעורר ספק הנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מסיבה כלשהי - לרבות הסיבות המפורטות לעיל - הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי

    המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים, וציונו מוקפא עד להסרת הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת המרכז מחליט על המשך הטיפול

    במקרה. בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך ייתכן שפנייה לכך תיעשה

    במועד מאוחר יותר.

7 .באיזו תכיפות מותר לחזור ולהיבחן בבחינת מיון באנגלית:

     יש להמתין 30 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינות מיון באנגלית (בין שתי היבחנויות באמי״ר,

     בין שתי היבחנויות באמיר״ם או בין היבחנות באמי"ר להיבחנות באמיר״ם, או להיפך. 

     נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן  קצר מ-30 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 30 יום

     לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון באנגלית.

8 .פניות והערות:

    השגות על מהלך הבחינה (אם יש כאלה)יש להפנות בכתב, דרך האתר, בפקס או בדואר אל המדור לפניות הציבור, בתוך שבוע מיום הבחינה.

    בכל פנייה למאל״ו, אנא ציין שם, מספר תעודת זהות, סוג הבחינה ותאריך הבחינה.

 

   לפרטים נוספים: מרכז ארצי לבחינות ולהערכה, בחינת אמיר"ם, ת"ד 26015 ירושלים 9126001 .

   טל' 02-6759555 ,פקס:  02-6759543     www.nite.org.il

נוהל מטלות ועבודות

הנחיות למרצה

  אופן ההגשה

  •  לאחר הגשת העבודה  ישמור הסטודנט ברשותו עד לסיום כל חובותיו וקבלת התואר, שני עותקים מו העבודה: אחד בקובץ מודפס והשני בקובץ דיגיטלי.
  •  מרצה רשאי לזמן לשיחה סטודנט שהגיש עבודה, על מנת לבדוק את ידיעותיו בנושא העבודה.
  •  עבודה שאינה מלווה בהנחיה צמודה של מנחה, תתקיים פגישה בין המרצה לסטודנט בסמוך להגשת העבודה, ובה ישוחח המרצה עם הסטודנט על העבודה על מנת לוודא שהסטודנט אכן כתב את העבודה.

ועדת סטטוס

  • בקשות שיופנו לדיון בוועדת סטטוס בעניין אובדן עבודה או בעניין עבודה שלא הוגשה על פי הנוהל – יידחו ללא דיון.
  • הגשת עבודה באיחור תתאפשר רק באישור ועדת סטטוס.
  • סטודנט שוועדת סטטוס הורתה לו להגיש עבודה, יפנה למרצה לקבלת הנחיות לכתיבת העבודה. המרצה יעביר למרכז הוועדה סיכום של ההנחיות לאישור סופי.
  • הגשת מטלה למרצה שלא לימד את הקורס או את אותו סטודנט בקורס תאושר אך ורק על ידי ועדת סטטוס.

היעדרות חריגה מקורס ושיפור ציון במטלות ועבודות

  • סטודנט עם היעדרות חריגה מן הקורס לא יוכל להגיע להסדר עם המרצה בנושא נוכחות וחיסורים. כל אישור בנושא, יתקבל רק לאחר דיון בוועדת סטטוס.
  • ניתן לשפר ציון במטלות ועבודות לאחר הגשת בקשה לוועדת סטטוס.
  • ערעור על ציון מטלה יתבצע בדומה לנוהל ערעור על ציון בחינה.               
  • שיפור ציון בעבודה סמינריונית במקרה בו הציון לא הספיק לציון עובר, ניתן לבצע פעם אחת בכפוף לאישור ועדת סטטוס.
הנחיות לעבודה הסמנריונית
 • כל סטודנט הלומד לתואר ראשון או שני חייב בעבודות סמינריוניות.
 • העבודה הסמינריונית מהווה מרכיב חשוב בהכשרת הסטודנט להוראה ושלב מרכזי בדרך לקבלת התואר.
 • כדי לסייע ביד הסטודנט לצלוח שלב זה בהכשרתו, תעמיד המכללה לרשות הסטודנט צוות מנחים אשר ינחו אותו ויסייעו בידו לבצע את המשימה בצורה הטובה ביותר ולהפיק ממנה את התועלת המרבית.
 • העבודה הסמינריונית מחייבת הנחייה הכוללת לפחות פגישה אחת או שתיים בתחילת הדרך, עד לגיבוש נושא ומבנה העבודה.
 • על הסטודנט לבחור מנחה על-פי תחום העבודה מתוך רשימה שמתפרסמת מעת לעת ולהירשם  אצל ראש התכנית לפגישת הנחייה ראשונה. אין לקבל הנחייה סמינריונית ללא רישום מוקדם אצל ראש התכנית.
נוכחות בשיעורים והשתתפות בפעילות המכללה
 • שנת הלימודים מחולקת לשלושה סמסטרים/או למחזורי לימודים. סמסטר קיץ, סמסטר א' וסמסטר ב'
 • קיימת חובת נוכחות מלאה בקורסים, בכפוף להיעדרות של 20% לכל היותר מכמות המפגשים בקורס.
 • לחשבון ההיעדרות לא ייזקפו חופשת נישואין, אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה ואשפוז.
 • סטודנט שנעדר מקורס מעבר למכסה המותרת, יועבר לדיון בוועדת סטטוס.
 • סטודנט שנהג בניגוד לנהלי המכללה יועבר לוועדת משמעת. 
הפסקת לימודים

הפסקת לימודים של לומד בגלל אי-עמידה בתנאי הקבלה המיוחדים שאושרו לו לזמן מוגבל, בהתאם להוראות האגף להכשרת עובדי הוראה או בהתאם לאישור מיוחד של מנהל האגף, ובהתאם להתחייבות של הלומד המצויה בתיקו האישי

 • הפסקת הלימודים היא בסמכותו ובאחריותו של מנהל המכללה. החלטת המנהל, בציון התאריך, תירשם בתיקו האישי של הלומד.
 • הודעה בכתב על הפסקת הלימודים תימסר ללומד לפחות 14 יום לפני תום הזמן המוגבל לעמידה בתנאי הקבלה המיוחדים שאושרו לו.
 • ההעתק, שעליו יאשר הלומד כי קיבל את ההודעה, יישמר בתיקו האישי.

הפסקת לימודים של לומד בסוף עונת לימודים (סמסטר), או בסוף שנת הלימודים, עקב אי-עמידתו בהצלחה בדרישות הלימודיות, או אי-הצלחתו בהתנסות בהוראה

 • הודעה בכתב על הפסקת הלימודים תימסר ללומד שלא עמד בחובות ובדרישות הנ״ל, כשהיא חתומה בידי המנהל.
 • העתק ההודעה, שעליו אישר הלומד כי קיבל את ההודעה, יישמר בתיקו האישי.
 • בהודעת המנהל על הפסקת לימודים תודיע המכללה ללומד:
   1.  על זכותו להביא את השגותיו בפני ועדה מכללתית תוך 14 יום מקבלת ההודעה.
   2.  על זכותו להופיע ולהשמיע את טיעוניו בפני הוועדה המכללתית.
 • הרכב ועדת הערעור: דיקן סטודנטים - יושב ראש, חבר הנהלה או מרכז המסלול או מרכז ההתמחות, מדריך פדגוגי.
 • הוועדה תתכנס לדיון בתוך 14 יום מקבלת השגותיו של הלומד. הלומד יוזמן להופיע בפני הוועדה.
 • פרוטוקול מדיון הוועדה בהשגות הלומד והמלצות חברי הוועדה ובחתימתם יועברו לאישור מנהל המכללה ויתויקו בתיקו האישי של הלומד.
 • המנהל יודיע ללומד את ההחלטה הסופית בעניינו תוך שבוע ימים ממועד ישיבת הוועדה.
 • מצא הלומד שנוהל הטיפול בהפסקת לימודיו נעשה שלא כדין, הוא רשאי לפנות לנציג האגף להכשרת עובדי הוראה במוסד ולהביא את השגותיו. נציג האגף יכתוב פרוטוקול מהפגישה.
 • נציג האגף במכללה יבדוק את הפנייה ותשובתו תינתן לפונה באמצעות המכללה, תוך 14 יום מקבלת הפנייה של הלומד. הפרוטוקול ועותק התשובה יישמרו בתיקו האישי של הלומד.
 • נחלקו הדעות בין הנהלת המכללה לבין נציג האגף, יכריע מנהל האגף והכרעתו תהיה סופית. עותק של מכתב התשובה יתויק בתיק האישי של הלומד.

הפסקת לימודים של לומד בכל שלב משלבי לימודיו בגלל אי-עמידתו בחובות התקנון של המכללה

 • הרחקת לומד מהמכללה היא צעד אחרון לאחר שמוצו כל הדרכים המקובלות של הטיפול בלומד (כגון: שיחה, התראה בכתב המציינת את הנושא שבגינו עומד הלומד בפני הפסקת לימודיו).
 • ללומד שלא עמד בחובות התקנון ומסיבה זו הוחלט על הפסקת לימודיו, תימסר הודעה בכתב כשהיא חתומה בידי המנהל וההעתק יישמר בתיקו האישי.
 • הפסקת הלימודים תיכנס לתוקף חודש ימים לאחר מתן ההודעה.
 • בהודעת המנהל על הפסקת הלימודים תודיע המכללה ללומד:
 1.  על זכותו להביא את השגותיו בפני ועדה מכללתית, תוך 14 יום מקבלת ההודעה.
 2.  על זכותו להופיע ולהשמיע את דברו בפני הוועדה המכללתית.
 • הרכב הוועדה המכללתית: דיקן סטודנטים - יושב ראש, חבר הנהלה או מרכז מסלול או מרכז התמחות, מדריך פדגוגי.
 • הוועדה תתכנס לדיון תוך 14 יום מקבלת השגותיו של הלומד. הלומד יוזמן להופיע בפני הוועדה.
 • פרוטוקול מדיון הוועדה בהשגות הלומד והמלצת חברי הוועדה בחתימתם יועברו לאישור מנהל המכללה ויתויקו בתיקו האישי של הלומד.
 • המנהל יודיע ללומד את ההחלטה הסופית בעניינו בתוך שבוע ימים ממועד ישיבת הוועדה.
 • במקרה חריג, הרשות בידי מנהל המכללה להשעות לומד מלימודים ומהתנסות בהוראה עד לסיום ההליכים והבירורים הקשורים בהרחקתו מהלימודים, אך לא יותר מתקופה של שבועיים.
 • הרחקתו של לומד מהמכללה אין משמעה הרחקה מכל המוסדות להכשרת עובדי הוראה.

ערעור הלומד על החלטת המכללה

 • מצא הלומד שנוהל הטיפול בהפסקת לימודיו נעשה שלא כדין, הוא רשאי לפנות לנציג האגף להכשרת עובדי הוראה במוסד ולהביא את השגותיו. נציג האגף יכתוב פרוטוקול מהפגישה.
 • נציג האגף במכללה יבדוק את הפנייה ותשובתו תינתן לפונה באמצעות המכללה, תוך 14 יום מקבלת הפנייה של הלומד. הפרוטוקול ועותק התשובה יישמרו בתיקו האישי של הלומד.
 • נחלקו הדעות בין הנהלת המכללה לבין נציג האגף, יכריע מנהל האגף והכרעתו תהיה סופית. עותק של מכתב התשובה יתויק בתיק האישי של הלומד.

נשירה

 • תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו, יעביר לראש התכנית הודעה כתובה על בקשתו.
 • בקשתו תועבר לאישור דיקן תלמידים וראש הקמפוס (או בעל תפקיד מקביל).
 • לאחר שיחה עם התלמיד ואישור הנשירה, הנושא יועבר לטיפול במדור שכ"ל.

הקפאת לימודים

תלמיד המתגייס לצה"ל או נוסע לשליחות בחו"ל או נישא ועבר לגור במרחק 60 ק"מ ומעלה, יכול להקפיא את לימודיו לשנה (עם אופציה להארכה).

התישנות לימודים
 • סטודנט שסיים את לימודיו ולא נמצא זכאי לתעודת הוראה ו/או תואר, בגין חובות אקדמיים, תישמר לו הזכות להשלים את חובותיו בתוך שנתיים ממועד סיום שנות לימודיו.
 • סטודנט החייב בשירות צבאי, תישמר לו הזכות להשלים את חובותיו בתוך שנתיים ממועד סיום השירות הצבאי, אחרת יחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות, כפי שתקבע הנהלת המכללה.
 • סטודנט שחלפו 6 שנים מיום הפסקת לימודיו, תוקף לימודיו יפוג. במידה והסטודנט יבקש לחזור ולהשלים לימודיו עליו להגיש בקשה מנומקת במייל לראש התכנית ולהמתין להחלטת ועדת הוראה.
תנאי מעבר ממכללה אקדמית להוראה אחת לאחרת

על סטודנט המבקש לעבור למכללה אחרת לטובת המשך לימודיו יחולו הנהלים הבאים:

 • תלמיד שסיים לימודיו במוסד השני לאחר שקיבל פטור מחלק ממקצועות הלימוד על סמך לימודים במוסד אחר, יהיה זכאי לקבל את התואר במוסד בו סיים את לימודיו ועל סמך כללי הזכאות באותו מוסד
 • ראש התכנית יפרט בכתב ובחתימתו את תכנית הלימודים שהסטודנט חייב בהשלמתה לפי דרישות המכללה לרבות עבודות סמינריוניות, עבודות פרויקט, וחובות ההכשרה המעשית עם העתק לתלמיד.
 • הליכי ההכרה בלימודים קודמים, במעבר ממכללה למכללה יהיו על-פי ההתאמה למסלול ולהתמחות של המכללה המעניקה את התואר ותעודת ההוראה.
 • על התלמיד  להשלים את הסדר המעבר ממוסד למוסד לפני תחילת הלימודים.
חובות הלומד בהתנסות בהוראה ובחינוך (עבודה מעשית) ובהתמחות בהוראה (סטאז')

התנסות בהוראה ובחינוך

 • כל לומד במכללה חייב לעסוק בהתנסות בהוראה ובחינוך בהתאם לתכנית הלימודים שלו. המכללה תקבע את מכסת שעות ההוראה האישיות בפועל ואת מספר השיעורים המבוקרים (שיעור הניתן בנוכחות המדריך הפדגוגי) מתוך מגוון הפעילויות והתרגילים שבמסגרת ההתנסות בהוראה. הדו״חות של השיעורים המבוקרים חייבים להופיע בתיק האישי של המתכשר/המתכשרת להוראה.
 • התנסות בהוראה תיערך במוסדות שנבחרו על ידי המכללה. מוסדות אלו הם כיתות אימון בבתי ספר או בתי ספר מאמנים.
 • מטרת ההתנסות היא למידה מתוך הסיטואציה המעשית של ההוראה והחינוך בכל התחומים שבהם עוסק המורה בכיתה, בבית הספר ובקהילה.
 • ארגון ההתנסות יכול להיות במסגרת שיעורים בודדים, רצף של שיעורים ביום מסוים או במספר ימים בשבוע, התנסות מרוכזת לתקופה של שבועיים או צורות אחרות של ארגון, הכול לפי תיאום עם האחראים להדרכה בבית הספר המאמן.
 • לתהליך ההתנסות של הלומדים בעבודה מעשית יהיו שותפים בעלי התפקידים הבאים: המדריך הפדגוגי, המורה/המדריך הדיסציפלינרי והמורה המאמן.
 • המורים המאמנים שבכיתותיהם מתנסים הלומדים יהיו אחראים ושותפים לתהליכי ההתנסות, ההדרכה וההערכה של הלומדים. המורים המאמנים יתמחו במקצוע זה, רצוי באמצעות קורסי הכשרה לתפקיד זה המתקיימים במכללות שונות.
 • הלומד המופנה להתנסות, או מוצמד למורה מאמן, יהיה כפוף לתקנות הנהוגות באותה כיתה ובאותו מוסד, ויכבד את הדרישות המוסדיות בענייני תלבושת, סדר והתנהגות.
 • במסגרת ההתנסות יורה המתנסה יחידות לימודיות חלקיות או שלמות, ישתתף בתכנונן ובביצוען, לפי לוח הזמנים והפעילויות שיוכנו עם המדריך הפדגוגי, המורה המאמן בכיתה והנהלת המוסד שבו מתקיימת ההתנסות. המתנסה ייטול חלק פעיל בחיי הכיתה ובחיי בית הספר. הוא יעסוק גם בפעילויות נוספות שיוטלו עליו במסגרת פרטים, וקבוצות קטנות של תלמידים, תלמידים עולים חדשים, קשרים בקהיליית הורים-מורים-תלמידים, עריכת מבחנים והערכתם, ניהול ספרייה כיתתית, השתתפות באספות הורים ובפעולות בחברת הילדים, פעילויות בשילוב מחשב ופעילויות המשלבות אוכלוסיות לומדים שונות.
 • הלומד ילמד כמתחייב מתכנית הכשרתו (מסלול התמחות/התמחויות).
 • ההתנסות תכלול הוראה בפועל במסגרות כיתתיות שונות, בדרכי הוראה שונות ובמקצועות שבהם הוא מתמחה.
 • כל לומד במכללה, יקיף בתהליך הכשרתו ובמסגרת ההתנסות את כל שנת הלימודים של בית הספר, לרבות ימי היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים, פתיחת שנה וסיומה, חגים וימי זיכרון רשמיים, על פי קביעת המכללה.
 • המדריך הפדגוגי, האחראי להדרכת הקבוצה של החונכים, יקיים שעת ייעוץ אישית לכל חונך בבעיות שיתעוררו תוך כדי.

 

התמחות בהוראה (סטאז')

תקופת ההתמחות של מורה היא שנת עבודתו הראשונה במערכת החינוך בשכר, בהיקף של 1/3 משרה לפחות. סטודנטים בשנה ד׳ רשאים לשלב את הלימודים באותה שנה במילוי חובות שנת ההתמחות. עם סיום כל החובות הלימודיות של שנת הלימודים השלישית יקבלו הבוגרים אישור למסיימי שנה ג׳, המזכה אותם בדרגת שכר של מורה מוסמך בכיר.

עם סיום כל החובות הלימודיות במסגרת הארבע-שנתית, תוענק לבוגר תעודת ״בוגר בהוראה״ B.ed. רישוי עיסוק במקצוע יוענק לבעלי תעודות כנ״ל, אשר עמדו בחובות שנת ההתמחות.

שני תהליכים מרכזיים מלווים את המתמחה בשנת ההתמחות - תמיכה והערכה:

תמיכה - ליווי של ״מורה חונך״ מצוות בית הספר והשתתפות בסדנאות סטאז׳ במכללה.

   ״הערכה מעצבת״ - באמצע שנת ההתמחות ו״הערכה מסכמת״ - בסיומה, על ידי ועדת  

     הערכה בית ספרית.

יעדיה העיקריים של שנת ההתמחות הם העשרת הידע העיוני והמעשי של המתמחה וסיוע לו בעיצוב דפוסי פעולה פרופסיונליים, שמקורם בהתנסות בהוראה בתנאי אמת.

מתמחה שימלא בהצלחה את חובות שנת ההתמחות, והוא בעל תואר ותעודת הוראה, יהיה זכאי לקבל ״רישוי עיסוק במקצוע״. קבלת הרישוי תהווה תנאי להמשך עבודתו במערכת החינוך.

במקרה של כישלון בשנת ההתמחות יהיה על המתמחה לחזור על שנת ההתמחות ולעמוד מחדש בכל הדרישות (נכשל המתמחה פעמיים בעבודתו, יהיה מנוע מלקבל רישוי עיסוק בהוראה).

מסגרת ההתמחות

משך תקופת ההתמחות הוא שנת לימודים אחת, ולא פחות משישה חודשי עבודה באותה שנה. היקף משרה זה נדרש לשמירת הזכויות הסוציאליות של מורה מתחיל ומאפשר צבירה של שנת ותק בהוראה.

  • האחריות למציאת מקום עבודה מוטלת על המועמד להתמחות, כדין מורה חדש.
  • המועמד להתמחות רשאי לפנות ללשכת כוח אדם בהוראה במחוז שבו הוא מבקש עבודה.
  • לאחר שמצא המתמחה עבודה, ידווח על כך למרכז ההתמחות במכללה.

במהלך שנת ההתמחות ישתתף המתמחה ב -״סדנת התמחות״ שבועית שתתקיים במכללה; ההשתתפות בסדנה מהווה חלק בלתי נפרד מחובות ההתמחות בהוראה. ״סדנת ההתמחות בהוראה״ תעוצב בזיקה לצורכי המתמחים המשתתפים בה, ותתואם מן ההיבט העיוני-אקדמי ומן ההיבט המעשי-פדגוגי.

 

 

המורה החונך

כדי להקל על המתמחה בתהליכי כניסתו למקצוע, ילווה אותו במהלך שנת ההתמחות ״מורה חונך״ שהוא מורה עמית מסגל בית הספר. עיקר תפקידו של המורה החונך הוא לסייע למתמחה בעצה מקצועית ובתמיכה. תהליכי החונכות יתפרסו על פני כלל ההיבטים של עבודת המורה: היבטים ארגוניים, היבטים חברתיים והיבטים פרופסיונליים אקדמיים. מנהל בית הספר או המפקח ידאגו, בהתאם לנסיבות, למנות מורה חונך לכל מתמחה.

תהליך ההערכה

במהלך שנת ההתמחות תוערך עבודתו של המתמחה על ידי ועדת הערכה בית ספרית שתכלול מפקח, מנהל ומורה חונך. הערכת המתמחה תתבסס על צפייה בעבודתו, על משוב מתועד שיינתן לו על ידי בעלי התפקידים בבית הספר ועל שיחה שתקיים עמו ועדת ההערכה. באמצע שנת הלימודים יוערך המתמחה בתהליכים של ״הערכה מעצבת״, ובסוף השנה - ב״הערכה מסכמת״.

 

 

 

אישור סיום לימודים לקראת כניסה לשנת התמחות בהוראה (אישור סיום 80%)
  • בתום 3 שנות התמחות התלמיד זכאי לאישור 80% ( טופס 141) במידה וצבר 55% מהיקף חובותיו  הלימודיים לתואר בשנים א-ג  ורשום לקורסים נוספים המגיעים ביחד ל 80% לפחות, כולל קורסי החובה ועבודה מעשית.
  • אישור זה מיועד מעבר לנ"ל גם לתלמידי הסבת אקדמיים בתום השנה הראשונה ללימודיהם בכפוף לעמידה וחובותיהם ושסיימו עבודה מעשית.     
   האישור מיועד לביצוע סטאז' ולקביעת שכר במידה והתלמיד עוסק בהוראה.
  • במידה ולא צבר עדיין 80% יוכל לקבל אישור שטרם צבר 80% מחובותיו (טופס 149) המאשר את השתתפותו בסטאז' ומאפשר פתיחת תיק במשרד החינוך.
  • אישור זה ניתן לקבל פעם אחת במהלך הלימודים, במהלך השנה הרביעית ועד חודש מרץ של השנה השניה שאחרי (השנה החמישית). לאחר מועד זה נגמרת הזכאות לקבלת האישור.
תנאי הסמכה לתואר ראשון B.E.d

   תלמיד יהיה זכאי לתעודת הוראה ו/או תואר ראשון בהוראה ו/או תואר שני בהוראה לאחר עמידתו בדרישות הבאות:

  • השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילות הנדרשת במכללה.
  • עמידה בהצלחה בכל החובות האקדמיים לרבות כל מקצועות החובה.
  • סיום החובות הכספיים והיעדר חובות לספריה.
  • תאריך הזכאות נקבע על-פי מועד קבלת הציון האחרון.
ועדת סטטוס

תפקידי הועדה

לדון בבקשות אקדמיות ייחודיות של סטודנטים, בנושאים כגון: בחינות, עבודות, פטור, היעדרויות

משיעורים, הכרה בלימודים קודמים.

 

נוהל הגשת בקשה לועדת סטטוס

התלמיד יגיש את בקשתו לועדה בכתב, על גבי הטופס שיועד לכך, למרכז הועדה.

החלטת הועדה תישלח לתלמיד בכתב עם הוראות אופרטיביות ועם תוקף לביצוע ההחלטה.

ערעור על החלטת ועדת סטטוס ניתן להגיש עד 60 יום מקבלתה.

ועדת משמעת

תפקידי הועדה

לדון בבעיות משמעת של סטודנטים, בהתאם לנוהלי משרד החינוך.

 

נוהל ועדת משמעת

הועדה תתכנס לאחר שיופנו אליה תלונות על עבירות משמעת של סטודנטים.

תלמיד שהוגשה נגדו תלונה, יקבל על כך הודעה בכתב.

לתלמיד שמורה זכות להציג את גרסתו בכתב לתלונה (יש להעבירה למרכז הועדה).

לתלמיד שמורה זכות להופיע בפני הועדה כשזו תתכנס לדון בעניינו (יש להגיש על כך בקשה

   בכתב  למרכז הועדה).

ערעור על החלטת ועדת משמעת ניתן להגיש עד 60 יום מקבלתה.

הרחקת תלמיד מהלימודים תתבצע על פי נהלי משרד החינוך המופיעים בחוברת מינהל לומדים

  במוסדות להכשרת עובדי הוראה.

ליקויי למידה

המכללה רואה חשיבות רבה במתן מענה ללקויי למידה. בשלב זה ניתנים הקלות שונות במבחנים לבעלי אבחונים דידקטיים או פסיכולוגים. תוקפם של אבחונים אלו הוא לשש שנים. במידה מסויימת ישנה התחשבות גם בבעלי אבחונים שכבר אינם בתוקף. 

לפרטים נוספים יש לגשת לדיקן הסטודנטים: הרב עמוס מימון : [email protected]

 

חוק זכויות הסטודנט
תקנון למניעה, לטיפול ולהתערבות בפניות של הטרדה ו/או תקיפה מינית
"לקדושה ולטהרה אנחנו נדרשים"

"הטהרה, המכשירה ומבססת את הקדושה,

היא שייכת לתכונת עצמיותם של ישראל"

                               (הרצי"ה קוק, אור לנתיבתי,ירושלים ה'תשמ"ט, עמ' רעז)

 

הן הלכה היא בידוע (רמב"ם, שלהי הלכות איסורי ביאה) כי "אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש אלא מן העריות", ובשל כך "אמרו חכמים: בשעה שנצטוו ישראל על העריות בכו וקיבלו מצוה זו בתרעומת ובכיה". אם כך נאמר על "דור דעה" – דור יוצאי מצרים, מה נענה אנן אבתרייהו. ואכן, לימים ולדורות "אמרו חכמים: גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן", וכדי כך מגיעים הדברים שהרמב"ם מודיענו כי "אין אתה מוצא קהל בכל זמן וזמן שאין בהן פרוצין בעריות…"!

אף אצל הקדמונים אנחנו מוצאים ש"סמך הכתוב פרשת עריות לפרשת קידושין, ללמדך שכל מי שפורש מן העריות נקרא קדוש" (ירושלמי יבמות ב,ד); ש"אפילו חסיד שבחסידים אין ממנין אותו אפוטרופוס על העריות" (ירושלמי כתובות א,ח); ש"אין אפוטרופוס לעריות" (בבלי כתובות יג,ב) אפילו אצל גדולים שבגדולים.

הלכות ייחוד בכלל, ומעשי האמוראים שבשלהי בבלי קידושין (פא ע"א), מורים ברורות שבתחום זה לא רק הראש והשכל משמעותיים אלא גם הלב והרגש, ואלה – כידוע – קשים מאוד בשליטה. רק כך נוכל להבין את זהירותו היתֵרה של רב עמרם, אשר על אף היותו "חסידא", חשש שלא ישלוט ביצרו, ראה תחום זה כאש המלחכת ולא היסס להכלים עצמו ובלבד שלא יחטא. כך הוא, וכך רב ורב יהודה שלא מחזיקים עצמם כ"כשרים" לעניינים אלה; מר זוטרא שמצמיד לגופו בקביעות אפסר וקורא לו "אל בני"; רב ביבי שאינו סומך על עצמו אלא מבקש לנתקו מכל מקום חשש; אביי ורבא שיוצרים מחיצות מבדילות ו"מתריעות" בין גברים לנשים, וכמותם נוספים, ואם כך קדושי עליון קדמונים, אנן בתראי דבתראי על אחת כמה וכמה.   

נכון הוא שעל הדרך המהותית, הערכית לכתחילה, להתמודדות, מצביע הרמב"ם (שם) בהוראת ההמלצה: "לפיכך ראוי לו לאדם… להרגיל עצמו בקדושה יתֵרה ובמחשבה טהורה ובדעת נכונה, כדי להינצל מהן… יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה… באהבתה תשגה תמיד". ברם בכך, ב"עשה טוב", אין להסתפק. אם חפצי-חיים אנחנו ואם רצוננו שאכן "תתקומם באחרית ימינו אלה הטהרה והצניעות הישראלית, בכל חוסן-משמרתה ודקדוק-אחראיותה" (הרצי"ה שם, עמ' רעט), אנחנו חייבים לנקוט גם ב"סור מרע", להיות נקיים מד' ומישראל.

בעת שכזו, אנחנו נדרשים לרף החמור מן הנאמר בהלכה גופה; לגדר לפנים מגדר. 

זו אפוא מטרת התקנון שלפנינו, המציב סייגים ובלמים.

כזה ראה – טהר וקדש! 

 

רקע ועקרונות

מערכת החינוך הממלכתית-דתית נמצאת בתהליך מבורך של חיזוק המודעות והרגישות לחיים על פי גדרי צניעות בכבוד הדדי. כחלק מתהליך זה עיצבו מוסדות חינוך רבים "קוד אתי" שנועד להגדיר את מערכת היחסים הראויה בין רבנים, מרצים ועובדים  לתלמידים, ובין גברים לנשים. מכללת "אורות ישראל" ידועה באווירה התורנית והחינוכית המאפיינת את פועלה. כנדבך נוסף בעיצוב אווירה זו, ניסחה המכללה את התקנון המחייב הבא. למותר לציין, שהוא לא נכתב על רקע אירוע כלשהו, ואין בכתיבתו משום הטלת דופי – חלילה – בציבור המסור של רבני המכללה, מרציה ועובדיה.

 

· הצורך בייעוץ אישי (תורני, רגשי, ולא רק הלכתי) הוא לעתים חלק בלתי נפרד מהעבודה החינוכית. לעתים קיים צורך בפגישה ובהדרכה אישית הניתנים על ידי המרצים והרבנים  ולא רק על ידי המרצות. בתקנון המוצע להלן ישנה התייחסות לפגישות בין "בעלי סמכות" לסטודנטיות.

· שיחה אישית בין בעל הסמכות לסטודנטית צריכה בדרך כלל להיות יזומה על ידי הסטודנטית. אולם במקרים חריגים, בעל הסמכות יכול ליזום שיחה עם הסטודנטית, תוך דאגה לרווחתה, ולשם קידום הטיפול בנושאים אישיים המטרידים אותה. כל המפגשים הללו יתקיימו תוך מחויבות והקפדה מוחלטת על דיני ייחוד, כפי שהם מופיעים בשולחן ערוך, ועל "מראית עין".

· אם במהלך השיחה מתגלה צורך בטיפול מקצועי (נפשי או סוציאלי), אל לו לבעל הסמכות להמשיך ולטפל בסטודנטית ללא עזרה מקצועית. על בעל הסמכות לזכור תמיד שהוא בתפקיד של רב או מחנך ולא בתפקיד של פסיכולוג. לפעמים בתפקיד של רב-מחנך כלול ייעוץ וסיוע, אבל לא תפקיד טיפולי פסיכולוגי. 

  תקנון זה אינו בא להפסיק שיחות אישיות בין בעל סמכות וסטודנטית, אלא להגן על שני הצדדים ולהבטיח קשר בריא שלא כלול בו חשש של הטרדה, תקיפה ו/או אלימות.

· השימוש בלשון זכר או נקבה  מכוון לשני המינים. 

נציב/ת הקבילות לענייני הטרדה מינית בקמפוס רחובות: שם: הגב' עינב לוי

טלפון: 08-9485675 דוא"ל: [email protected]

PDF icon תקנון למניעת הטרדה מינית