התמחות בהוראת מדעי הטבע והחיים

טפסים להורדה

מתווה לימודים
ראש החוג: פרופ' שמואל שטרנקלר
סילבוס להורדה:
ראש התוכנית: מר עדן כהן
כתובת דוא"ל:
רחל בן עמנואל
מזכירת התוכנית
טלפון:
08-9485627
כתובת דוא"ל:
מיטל יחיא
מזכירת רישום
טלפון:
08-9485620
כתובת דוא"ל:
מטרות התוכנית
מבנה הלימודים
תנאי קבלה
שכר לימוד
מסמכים לרישום

ההתמחות בהוראת מדעי הטבע והחיים במכללת אורות ישראל נועדה להכשיר מורים מקצועיים ברמה גבוהה במקצועות הביולוגיה, הפיזיקה והכימיה, במתכונת חד-חוגית במסלול העל-יסודי (כיתות ז-י). 


הצורך הנדרש והביקוש הגבוה למורים מקצועיים למדעים, בני תורה, הביא את המכללה בקמפוס מורשת יעקב ברחובות, לפתוח בהתמחות ייחודית זו כדי להכשיר מורים איכותיים מתוך השקפה של תורה ומדע.


הלומדים בהתמחות זו יזכו להכשרה וידע נרחב בחומר המדעי בביולוגיה, בפיזיקה ובכימיה. 
הלימודים יתאפיינו בעומק מדעי מאתגר, לצד ניסויים ושיעורי מעבדה ברמה גבוהה בשיתוף מכון ויצמן הסמוך למכללה. נוסף לכך, הסטודנטים ישתתפו בסיורים לימודיים לשם העשרת עולמם המדעי ויתנסו בהוראה במסגרת עבודה מעשית בכיתות ז-י בהנחיית מדריכים פדגוגים מנוסים.

 

מבנה הלימודים

יום ו' בין השעות: 13:00-8:30

2 מחזורים של ימים מרוכזים בחופשות בין הזמנים בין השעות 19:00-9:00

עבודה מעשית: יום בשבוע במשך שלוש שנים (אפשרות לפתיחת קבוצות באזורים קרובים לישיבות

ע"פ רישום)

תנאי קבלה

זכאות לבגרות + פסיכומטרי בציון התאמה 540 המורכב מציון הבגרות וציון הפסיכומטרי.

פטור מפסיכומטרי יינתן לבעלי בגרות איכותית (4/5 יחידות באנגלית + 5 יחידות במקצוע מוגבר) בממוצע 92 ומעלה.

שכר לימוד:

שכ"ל אוניברסיטאי כ-11,296 ש"ח (לאחר הנחת שיפוי)

אגרות ותשלומים נלווים 420 ש"ח

דמי הרשמה (בשנה הראשונה) 250 ש"ח

(הסכומים המצוינים עפ"י שנה"ל תשפ"ד ויתעדכנו בכל שנה ושנה בהתאם להנחיות משה"ח והמל"ג)

מסמכים לרישום

תצלום ת"ז

תעודת בגרות

אישור בריאות

הצהרת תלמיד

צילום חוגר/אישור פטור