התמחות בהוראת מדעי הטבע והחיים

ראש התכנית: מר עדן כהן
08-9485676
פרופ' שמואל שטרנקלר
ראש החוג

ההתמחות בהוראת מדעי הטבע והחיים במכללת אורות ישראל נועדה להכשיר מורים מקצועיים ברמה גבוהה במקצועות הביולוגיה, הפיזיקה והכימיה, במתכונת חד-חוגית במסלול העל-יסודי (כיתות ז-י). 


הצורך הנדרש והביקוש הגבוה למורים מקצועיים למדעים, בני תורה, הביא את המכללה בקמפוס מורשת יעקב ברחובות, לפתוח בהתמחות ייחודית זו כדי להכשיר מורים איכותיים מתוך השקפה של תורה ומדע.


הלומדים בהתמחות זו יזכו להכשרה וידע נרחב בחומר המדעי בביולוגיה, בפיזיקה ובכימיה. 
הלימודים יתאפיינו בעומק מדעי מאתגר, לצד ניסויים ושיעורי מעבדה ברמה גבוהה בשיתוף מכון ויצמן הסמוך למכללה. נוסף לכך, הסטודנטים ישתתפו בסיורים לימודיים לשם העשרת עולמם המדעי ויתנסו בהוראה במסגרת עבודה מעשית בכיתות ז-י בהנחיית מדריכים פדגוגים מנוסים.