פרסומי המכללה

פרסומי המכללה

כחלק מפעילותה האקדמית, והתורנית של מכללת "אורות ישראל "  לקידום מטרותיה להצמיח בוגרים עם מצוינות אקדמית תורנית.

באמצעות  פרסומי המכללה תוכלו לצפות  במחקרים וניירות עמדה, מאמרים מכתבי עת, מאמרים מכנסים, מאמרים בחינוך,

אשר יעשירו את עולמו האקדמי תורני של הסטודנט והמרצה .

לחצו על שם הפרסום ותוכלו לראותו  בטקסט מלא .

אורשת

בעין חינוכית

דפי מאורות

טללי אורות

מורשתנו

ספרי עמדות

שמעתין

תיעוד וחקר ההלכה האתיופית

פינת הלשון

ליבי במזרח

שבעים מאורות

מאורות אל העבר

  אהבה, תורה וגבורה