ההתמחות לאנגלית

ד"ר מיכאל מעוז
ראש התמחות אנגלית

במאה ה-21 אנגלית היא ללא ספק השפה המרכזית בעולם המפותח, עם
כ-350,000,000 דוברי אנגלית כשפת אם, כמספר הזה דוברי השפה כשפה שנייה, ועוד מיליונים של דוברי השפה העושים בה שימוש מקצועי רצוף. האנגלית היא השפה המקובלת במפגשים בין-לאומיים, במסחר, בתיירות, באקדמיה, במחקר מדיה טכנולוגיה ומדע ובאינטרנט. מיליוני הספרים וכתבי העת הנדפסים באנגלית ברחבי העולם, כמו גם אתרי התוכן, המידע והפורומים המקצועיים באינטרנט, הפכו את השפה לגשר אל עולם הידע.

התרבות הקשורה בשפה הנרכשת מהווה מרכיב משמעותי ברכישת השפה ושימוש מובנה ומושכל בעולם התרבותי ובערכים של הלומדת מקדם את רכישת השפה הזרה. לכן חיוני שהמורה לאנגלית, בוגרת מכללת אורות ישראל, תהיה בעלת ידע בתכנים הקשורים לתרבות האנגלית ובעלת יכולת לזהות ולהשתמש בתחומי תרבות ומסורת יהודיים המסייעים להעצמת רכישת השפה הזרה אצל הלומד בחינוך הממלכתי דתי.

 

מטרות תכנית הלימודים

  1. מיומנויות שפה (Language Competency)

הבוגרת תהיה מיומנת בכל ההיבטים של התקשורת בשפה האנגלית, הדבורה והכתובה, תבין שפה מדוברת וכתובה בהקשרים מגוונים ותוכל לתקשר ברהיטות, בדייקנות, ובביטחון תוך יכולת להתאים את השפה להקשר, לקהל, ולמטרה;

  1. בלשנות ותיאוריות ברכישת שפה (Linguistics and Language Acquisition Theories)

הסטודנטית תלמד ותחקור את בסיסי התוכן הנוגעים למבנה השפה, להגייה, לפונטיקה ולפונולוגיה, לתנאים הפסיכולוגיים והסוציולוגיים של רכישת שפה, ולתהליכים ברכישת שפה זרה ובהקנייתה;

  1. ספרות ותרבות (Literature and Culture)

הסטודנטית תלמד את השפה, את הספרות ואת התרבות האנגלית על גווניה השונים, תיחשף לשונוּת בשפה האנגלית, הבאה לידי ביטוי בטקסטים הספרותיים, ותהיה בעל יכולת להשתמש במקורות ספרותיים בהוראה. הסטודנטית תלמד לשלב תכנים וערכים יהודיים בהוראת אנגלית תוך הכרה והתייחסות להבדלים תרבותיים העולים ברכישת שפה זרה;

4.    הוראת אנגלית כשפה זרה (TEFL)
הסטודנטית תלמד תיאוריות, גישות ומתודות בהוראת שפה ובמדידה והערכה, תפתח מיומנויות מתקדמות בטכנולוגיות הנדרשות להקניית שפה ותהיה מסוגלת ליישמם בתהליך התכנון והביצוע של שיעוריה.


על בסיס הנחות ומטרות אלו, ובהתאם למתווה המוצע על ידי משרד החינוך להכשרת המורים לאנגלית, נבנתה תכנית הלימודים שלנו בגישה אינטגרטיבית, המשלבת את בסיס הידע והתוכן (מיומנויות שפה), שאותו אמורה הסטודנטית ללמד, עם בסיס ידע תאורטי תומך מהדיסציפלינות האקדמיות הבונות את הגישה להוראה ולהקניית שפה (בלשנות תאורטית ויישומית, וספרות אנגלית), עם ידע, הבנה והתנסות בתחומים הפדגוגיים והדידקטיים הייחודיים להוראת שפה זרה. תכנית הלימודים מתוכננת כמהלך מובנה, מדורג ורציף המאגד בתוכו בצורה הרמונית את כל התחומים המצוינים לעיל, תוך מתן דגש על התנסות מעשית ותהליכים רפלקטיביים מובנים המסייעים לסטודנטית לשלב את מכלול התכנים לכלל מבנה אינטגרטיבי שלם. במהלך העבודה המעשית תתנסה הסטודנטית במגוון פעילויות לאורך מסלול לימוד השפה בבתי הספר בארץ, הן בבית הספר היסודי הן בבית הספר העל יסודי, בעבודה בכיתות הטרוגניות ובהתייחסות לאוכלוסיות מגוונות.

נושאי הלימוד

הלימודים במכללת אורות ישראל מבוססים על ארבעה תחומים: לימודים תורניים, לימודים כלליים ,עבודה מעשית

ולימודים דיסציפלינריים - קורסים לדוגמה :

  • קורסי מיומנויות בשפה האנגלית להתמקצעות בכל תחומי השפה- קריאה, כתיבה, דיבור והבנה
  • דקדוק פדגוגי
  • שילוב משחקים בהוראת אנגלית
  • שילוב טכנולוגיה בהוראת אנגלית
  • אבחון וטיפול בלקויות למידה באנגלית, כולל התנסות מעשית
  • קורסים בספרות, ספרות ילדים
  • בלשנות והוראת שפה זרה

דגש על מצוינות מקצועית והוראה יצירתית.

הסטודנטיות בהתמחות

בעלות עניין וקשר לשפה האנגלית.

בעלות בגרות עם אנגלית מוגברת בציון 70 ומעלה.

הקבלה מותנית בראיון עם ראש ההתמחות.

סטודנטית העומדת בדרישות אקדמיות זכאית למלגה.

ד"ר סמדר פלק-פרץ