הוראת מתמטיקה - נשים

ד"ר דוד זייטון
ראש מסלול מתמטיקה
כתובת דוא"ל:
dzeitoun@orot.ac.il
מר חיים בוכריס
מרכז התוכנית
טלפון:
08-9485611
כתובת דוא"ל:
haim-b@orot.ac.il
גב' שרה מונק
מזכירת תואר שני
טלפון:
08-9485673
כתובת דוא"ל:
sara-m@orot.ac.il

 

לימודי תואר שני בתוכנית "הוראת מתמטיקה"


מטרת התוכנית:
מטרת לימודי תואר שני בהוראת מתמטיקה במכללת "אורות ישראל" היא להעמיק את הידע הדיסציפלינארי בנושאים מתקדמים במתמטיקה ולפתח את הידע המתמטי מתוך עיונים מחקריים ופדגוגיים.

התוכנית מעניקה למורה כלים דידקטיים ומיומנויות הוראה עדכניות, המותאמות להתפתחות הטכנולוגית של המאה ה-21, ומכשירה את המורה למוביל בתחומו, כך שיוכל לטעת בתלמידיו את האהבה למקצוע ולהכווין אותם למצוינות.


מבנה הלימודים:
(לימודים בקמפוס במשך שנת לימודים אחת)

ימי שלישי בין השעות: 21:00-15:00 + סמסטר קיץ מרוכז

 
תנאי הקבלה:
 תואר ראשון ותעודת הוראה במתמטיקה או במקצועות המדעיים בממוצע 85 ומעלה
 • ראיון קבלה
 אנגלית לתואר ראשון

מסמכים לרישום:
יש לשלוח ללירן כהן במייל liran@orot.ac.il או בפקס 08-9485644 את המסמכים
הבאים:
תואר ראשון + גיליון ציונים מלא
תעודת הוראה + גיליון ציונים מלא
מכתב המלצה חתום מאיש חינוך
צילום ת"ז
תמונת פספורט


שכר לימוד דו שנתי:

סכומים המצוינים עפ"י שנה"ל תשפ"א ויתעדכנו בהתאם להנחיות משה"ח ומל"ג.
דמי רישום בסך 350 ש"ח - בשנה הראשונה.
שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי בהתאם ל-% ,100כ- 14,042 ש"ח - בכל שנה.
לימודי השלמה (לחייבים) – לפי ש"ש.
אגרות (עבור שירותים נלווים) בסך 420 ש"ח - בכל שנה.


* הלימודים מוכרים לצורך מענק שעות והחזרי שכ"ל ממשרד החינוך
  ולמורים בשנת שבתון