היסטוריה

תואר שני בהוראת היסטוריה של עם ישראל*
הרב פרופ' מאיר הילדסהיימר
ראש ההתמחות
כתובת דוא"ל:
מטרת התכנית:
תכנית הלימודים:
מבנה הלימודים:
שנת לימודים אחת בקמפוס:
הכרה בלימודים קודמים:
תנאי קבלה:
שכר לימוד:
אופן התשלום:
נוהלי הרשמה:

התכנית מיועדת להרחבת הידע בהיסטוריה, תוך שימת דגש על ההיסטוריה היהודית. בתכנית יושם דגש על היבטי המחקר המדעי וכליו שיקנו ללומדת ארגז כלים לטובת הלמידה וההוראה. כל זאת בלמידה דו צדדית של פיתוח הידע והחשיבה של הלומדות, על ידי קשרים והדרכה בין המרצים והלומדות.
מוקד חשוב בתכנית הוא מוקד דרכי הוראת ההיסטוריה. הלומדות ירכשו פדגוגיה ודרכי הוראה מתקדמים, כולל שימוש בטכנולוגיות חדישות. הלומדות ירכשו ארגז כלים משוכלל לפיתוח יכולות למידה והוראה מיטביים בשדה החינוך של  המאה ה-21.

בין הקורסים הנלמדים: השואה – עיון בתעודות מפתח מהתקופה, יהודה ורומא - ההיסטוריוגרפיה של מרידות היהודים, יהדות תימן בעת החדשה, תולדות יהודי צפון אפריקה בעידן של תמורות (מאות 18-19), בין אושא ציפורי וטבריה - סוגיות בתולדות הישוב היהודי בגליל בתקופת התנאים ועוד.

היקף הלימודים: 21 ש"ש

יום שני בין השעות 15:30—21:20

סמסטר א, ב + סמסטר קיץ

למסיימים תוענק הזכאות לאחר דצמבר של השנה השנייה.

הלימודים מתקיימים בצורה היברידית המשלבים לימודים מהבית בלימוד עצמי ומהקמפוס. חלק מהשיעורים ילמדו באופן משולב (blended) בטכנולוגיות למידה מתקדמות. שניים עד שלושה מפגשים ראשונים של העבודה הסמינריונית יתקיימו בתוכנות למידה מרחוק.

 • הענקת התואר מותנית באישור מל"ג

הכרה בלימודים קודמים לתואר שני תינתן על סמך אישורים כמקובל, ולאחר אישורו של ראש המסלול.

תעודת הוראה

תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה

 • דמי רישום: 350 ₪.
 • 200% שכר לימוד אוניברסיטאי למשך כל התכנית, כ – 30,000 ₪. 100% שכר לימוד בכל שנה.
 • שכר לימוד בשנה"ל תשפ"ג  עמד על 14,774 ₪ ומתעדכן בכל שנה על ידי משרד החינוך.
 • תשלומים נלווים: 420 ₪ (עבור ביטוח תאונות, שמירה ושרותי מחשוב).

ניתן לשלם באתר המכללה  בכרטיס אשראי (הוראת קבע/עסקה בתשלומים).

מקדמה ע"ס 1,500 ש"ח (ע"ח שכ"ל) לתשלום לאחר קבלה ללימודים, על מנת להבטיח מקומך.

 • החזר שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים
 • מוכר ללימודים בשנת שבתון
 1. שיחת יעוץ טלפונית עם יועצת לימודים: 03-9061200
 2. שליחת המסמכים הבאים למשרד למייל: [email protected]
 • טופס רישום
 • אישור סיום תואר ראשון + גיליון ציונים
 • תעודת הוראה + גיליון ציונים
 1. תשלום דמי רישום  במזכירות רישום ע"ס 350 ₪