מחשבון לציון מתאם בגרות

מועמדים יקרים,

לנוחותכם מחשבון לחישוב ממוצע בגרות וציון התאמה.
המחשבון הינו כלי עזר בלבד. ממוצע הבגרות/ציון ההתאמה הקובע לקבלה למכללה הוא זה המחושב במרכז ייעוץ והרשמה.

בהצלחה!

או לחץ לפתיחה בחלון חדש