התמחות גן חינוך מיוחד

ד"ר לוזית אודסר
טלפון:
054-3060122
כתובת דוא"ל:

גננות לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד - התמחות בגן רגיל ובגן חינוך מיוחד

במסלול גננות לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד מכשירים גננות מחנכות לילדים מלידה עד גיל שש, בגן חינוך רגיל וכן בגן חינוך מיוחד. הלימודים בהתמחות מכשירים את הסטודנטית להיות גננת מחנכת המתמחה בתהליכי למידה עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות הגנים של החינוך המיוחד, וכן גננת מחנכת במסגרות הגנים המשלבים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. התכנית כוללת לימודים לביסוס תשתית ידע כללית בתחום החינוך המיוחד בכלל ובגיל הרך בפרט, תוך התמקדות בהכרת מאפייני האוכלוסיות והלקויות בחינוך המיוחד, בתכנית השילוב, ובדרכים לקידום ילדים בתחום הלימודי, החברתי והרגשי.
במהלך ההכשרה הסטודנטית מתנסה בהוראה בגני ילדים של החינוך הרגיל ובגנים של החינוך המיוחד.
הלימודים נמשכים ארבע שנים ומקנים תואר אקדמי ראשון (B.Ed.), תעודת הוראה לגיל הרך ותעודת הוראה לגן החינוך המיוחד. בשנה הרביעית הסטודנטית משתלבת בעבודה בגן הילדים במקביל ללימודים ולהתמחות המעשית בגן החינוך המיוחד.

עבודה מעשית בתכנית לגננות בחינוך המיוחד: נוסף על העבודה המעשית בגן תתקיים עבודה מעשית בגן חינוך מיוחד, בשנה ד, יום בשבוע לאורך השנה, 6 ש"ש.

 

הלימודים האקדמיים כוללים:

הלימודים במכללת אורות ישראל מבוססים על ארבעה תחומים: לימודים תורניים, לימודים כלליים ,עבודה מעשית

ולימודים דיסציפלינריים - קורסים לדוגמא :

תאוריות בתחומי הפסיכולוגיה החינוך הרגיל והחינוך המיוחד.
קורסי יהדות המתמקדים בנושאים הקשורים להוראה בגיל הרך.
תחומי דעת: טבע, חשבון מוזיקה תנועה ואומנות מותאמים לצורכי הילדים בגיל הרך בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.
תחומי החינוך המיוחד: לקות שכלית, לקויות שמיעה וראיה, התפתחות שפה, הספקטרום האוטיסטי, תכניות לימודים בגן חינוך המיוחד.

נושאי הלימוד

דרכי הסתכלות וקידום ילדים בעלי צרכים מיוחדים לגיל הרך.

ניהול גן רגיל וגן חינוך מיוחד.

מוזיקה ואומנות כאמצעי לקידום הילד החריג.

היכרות עם תכניות לימודים מגוונות בגן הרגיל ובגן חינוך מיוחד.

 

הסטודנטיות בהתמחות

יודעות להפעיל שיקולי דעת מקצועיים, סקרניות ויצירתיות.

בעלות ידע ורצון לסייע, לטפח ולקדם ילדים עם לקויות.

מאמינות שניתן להעניק לילד סביבה מותאמת ותומכת שתאפשר לילד התקדמות אישית.

גב' רבקה פלזנשטיין
ד"ר אילה פרידמן
גב' יעל בוקסבוים
ד"ר שמרית צור