Taxonomy content

מסלול הגיל הרך

במסלול הגיל הרך מכשירים מחנכות לילדים מלידה עד גיל שש. תכנית הלימודים במסלול הגיל הרך מעניקה לסטודנטית תשתית רחבה ועדכנית של ידע בנושאים הקשורים להתפתחות ולחינוך הילד מהלידה ועד שנות בית הספר הראשונות, ברוח יהודית. ייחודה של התכנית הוא בראייה הרחבה שלה את תחום התפתחות הילד בשנים הראשונות. הסטודנטית נחשפת למגוון גישות חינוכיות, רוכשת ידע וכלים מתחומי הפסיכולוגיה ההתפתחותית, הסוציולוגיה והחינוך, המתבססים על ידע וכלים במטרה לזהות ולתת מענה לצרכים התפתחותיים של הילד בגיל הרך. הסטודנטית לומדת לארגן סביבה המעצימה את הילד ומקדמת למידה והתפתחות חברתית, לנהל גן המתבסס על תכנית לימודים אינטגרטיבית וליצור קשרים עם גורמים בקהילה שמסביב לגן.
מתוך אמונה כי גננת מקצועית זקוקה לבסיס ידע רחב ועדכני, תכנית הלימודים במסלול כוללת ארבע חטיבות מתחומי דעת שונים:
1.    לימודי חינוך הכוללים קורסים דידקטיים ופדגוגיים;
2.    לימודי דיסציפלינה המתמקדים בגיל הרך;
3.    העשרה בתחומי דעת נוספים: יהדות, מתמטיקה ומדעים, אמנויות ועוד;
4.    התנסות מעשית.
הלימודים העיוניים משולבים עם התנסות מעשית במסגרות חינוכיות לגיל הרך, כמו מעונות וגני ילדים בחטיבות הגיל השונות.
הלימודים נמשכים ארבע שנים ומקנים תואר אקדמי ראשון (B.Ed.) ותעודת הוראה בהתאם להתמחות:

מסלול

התעודה

גננות (לידה עד גיל שש)

תואר ראשון B.Ed. ותעודת הוראה לגן רגיל

גננות (לידה עד גיל שש) והרחבה להוראה בכיתות א–ב *

תואר ראשון B.Ed. ותעודת הוראה לגן רגיל; תעודת הסמכה להוראה בכיתות א–ב

גננות לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד (לידה עד גיל שש)

תואר ראשון B.Ed. בגיל הרך, תעודת הוראה לגן הרגיל ולגן של החינוך המיוחד (גן משלב/מיוחד)

  • הרחבה להוראה בכיתות א – ב – בתשלום

 

התמחות גן רגיל והרחבה לכיתות א-ב                

התמחות גן חינוך מיוחד

למסלול לגיל הרך